Geld spaar op aanspreeklikheidsbedekkings

Een manier om geld te spaar op algemene aanspreeklikheidsversekering is om 'n "verbreding" of "uitgebreide dekking" endossement te koop . Baie versekeraars bied so 'n endossement. Dit word by 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid gevoeg, en bied 'n verskeidenheid dekkings teen 'n billike prys. 'N Tipiese "verbreding" endossement bevat baie, maar nie almal nie, van die dekkinge wat hieronder uiteengesit word.

Liggaamlike besering en eiendomsbeskadiging

Baie van die dekkings ingesluit in 'n "verbreding" endossement is wysigings van Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid (Dekking A).

Skade aan lokale wat aan u verhuur is

Die standaard aanspreeklikheidsbeleid dek eise voortspruitend uit brandskade aan eiendom wat u huur . Dit dek ook skade deur 'n ander gevaar as brand na inhoud van die perseel wat u op kort termyn huur . Baie "verbreding" endossemente sluit 'n hoër limiet (soos $ 300,000) in as die $ 50,000 of $ 100,000-limiet wat normaalweg vir hierdie dekking voorsien word. Sommige het ook die dekking van brandskade uitgebrei om skade deur weerlig, ontploffing, rook of lekkasies by outomatiese brandbeskermingsstelsels in te sluit.

Nie-Owned Watercraft

Die standaard aanspreeklikheidsbeleid dek eise voortspruitend uit die gebruik van nie-besit watervaartuie wat minder as 26 voet lank is. Baie endossemente verbreed hierdie dekking deur die lengte tot 50 of selfs 75 voet te verhoog.

Vliegtuig Aanspreeklikheid

Die meeste eise wat voortspruit uit die gebruik van vliegtuie word uitgesluit onder 'n tipiese aanspreeklikheidsbeleid. Desondanks voeg sommige "verbreding" endossemente 'n uitsondering op die uitsluiting van vliegtuie vir eise wat voortspruit uit die gebruik van vliegtuie wat met 'n bemanning geoktrooieer is.

Sommige endossemente vereis dat die bemanning betaal word, wat beteken dat hulle nie die vliegtuig gratis bestuur nie.

Verwagte of beoogde besering

Aanspreeklikheidsbeleid sluit liggaamlike besering of eiendomskade uit wat van die versekerde se oogpunt verwag of bedoel word . Die uitsluiting bevat egter 'n uitsondering.

Dekking word voorsien vir liggaamlike besering wat voortspruit uit die gebruik van redelike krag om persone of eiendom te beskerm. Baie endossemente brei hierdie uitsondering uit om eiendomsbeskadiging ook in te sluit.

Persoonlike en advertensiebesering

Die meeste "uitgebreide dekking" endossemente maak min, indien enige, verander in Persoonlike en Advertensiële beserings (Dekking B ). Sommige bied egter kontraktuele aanspreeklikheidsdekking deur die kontraktuele uitsluiting wat onder Dekking B voorkom, te skrap. Daarbenewens brei sommige endossemente die definisie van die term persoonlike en reklame besering uit om een ​​of meer van die volgende oortredings in te sluit:

Mediese betalings

Baie aanspreeklikheidsuitbreidings endossemente wysig Mediese Betalings dekking om een ​​of albei van die volgende in te sluit:

Wie is 'n versekerde

'N Aantal van die dekkings ingesluit onder "verbreding" endossemente is uitbreidings van die afdeling getiteld Wie Is 'n Versekerde.

Nuutgevormde of Verworwe Organisasies

Die standaard aanspreeklikheidsbeleid bied outomaties 30 dae dekking vir enige organisasie (behalwe 'n vennootskap, gesamentlike onderneming of maatskappy met beperkte aanspreeklikheid) wat u ( die genoemde versekerde) gedurende die polisperiode verkry of vorm indien u maatskappy minstens 51 persent daarvan besit. . Baie versekeraars sal die dekkingstydperk uitbrei tot 60, 90, 120, of selfs 180 dae.

Bykomende Versekerde

Baie aanspreeklikheid "uitgebreide dekking" endossemente dek outomaties sekere partye as bykomende versekeraars . Oor die algemeen word sulke partye slegs gedek indien u in 'n skriftelike kontrak ooreengekom het om dit op u polis as addisionele versekeraars in te sluit .

Terwyl die partye gedek word as addisionele versekeraars, wissel baie endossemente in een of meer van die volgende:

Bykomende versekerde bewoording kan valgate insluit wat moeilik is om te sien. Byvoorbeeld, sommige onderskrifte verklaar dat indien die bykomende versekerde gedagvaar word, die versekeraar nie meer sal betaal as die perk wat op die polis of die perk wat deur die kontrak vereis word, betaal nie, wat ook al minder is. Sommige endossemente dek die bykomende versekerde op ' n oortollige basis (wat beteken dat die bykomende versekerde se polis eers van toepassing sal wees), tensy die kontrak vereis dat u hom of haar op 'n primêre basis dek. Ander endossemente is wyer en bied dekking aan die addisionele versekeraar wat primêr en nie-bydraend is, indien u deur die kontrak vereis word om dekking op daardie basis te verskaf.

Medewerkersbeserings

Die standaard aanspreeklikheidsbeleid bevat 'n bepaling wat dikwels na verwys as die mede-werknemer se uitsluiting . Hierdie uitsluiting elimineer dekking vir eise deur een werknemer teen 'n ander. Sommige uitgebreide dekking-endossemente verwyder hierdie uitsluiting heeltemal. Ander sal die uitsluiting wysig, sodat dit nie van toepassing is op u bestuurs- of toesighoudende werknemers vir dade wat hulle as werknemers van u maatskappy verbind nie.

Toevallige wanpraktyk

Toevallige mediese wanpraktyk dekking is gewoonlik van toepassing op verpleegkundiges, mediese mediese tegnici, of paramedici wat in u besigheid gebruik word. Dit dien as 'n dekking vir mediese personeel. Dit is nie bedoel om hul hoof bron van professionele aanspreeklikheid dekking te wees. Toevallige mediese wanpraktykdekking is nie van toepassing indien u mediese dienste lewer nie.

Beleidsvoorwaardes

Die volgende dekkings bestaan ​​uit wysigings van sekere polisvoorwaardes .

Blanket Afhanklikheid van Subrogasie

Hierdie bepaling wysig die subrogasie klousule wat in die aanspreeklikheidsvoorwaardes voorkom. Dit geld gewoonlik as jy met 'n skriftelike kontrak ooreengekom het om jou regte te gee om 'n sakevennoot te dagvaar. Hierdie party kan jou verhuurder wees, of 'n maatskappy waarvoor jy 'n soort werk verrig. Die klousule bepaal dat indien u u reg gedag het om daardie party te dagvaar, die versekeraar afstand doen van die reg om daardie partytjie te dagvaar.

Kennis en kennisgewing van voorkoms van oortreding

Die standaard aanspreeklikheidsbeleid vereis dat u u versekeraar so gou doenlik (moontlik) in kennis stel van enige voorval of misdryf wat tot 'n eis kan lei. Hierdie klousule kan problematies wees as 'n voorval plaasvind, en 'n werknemer word daarvan bewus, maar versuim om u in kennis te stel. Uiteraard kan u nie 'n voorval aan u versekeraar rapporteer indien u nie weet dat dit plaasgevind het nie.

Die "kennisgewing en kennis van voorkoms" bewoording gee gewoonlik aan dat u verplig is om die versekeraar slegs van 'n voorval of oortreding in te lig wanneer dit bekend word aan sekere maatskappyhoofde. Dit kan jou insluit as jou besigheid 'n eenmansaak, vennoot is, as jou besigheid 'n vennootskap is, of 'n risikobestuurder by jou firma.

Onbedoelde versuim om gevare te openbaar

Aansoeke vir algemene aanspreeklikheidsversekering word verwag om aansoekvrae eerlik te beantwoord sodat die versekeraar die risiko van die aansoeker akkuraat kan assesseer. As die versekeraar leer dat 'n aansoeker belangrike inligting oor die maatskappy se risiko's op 'n aansoek gelê of opsetlik verberg het, kan die versekeraar die polis kanselleer of weier om 'n eis te dek.

Nietemin sal baie versekeraars 'n "onopsigtelike versuim om gevare in te sluit" by die beleid voeg. Deur hierdie bewoording beloof die versekeraar dat dit nie 'n versekerde sal penaliseer vir 'n onopsetlike versuim om gevare wat aan die begin van die polisperiode bestaan ​​het bekend te maak nie. Die versekerde moet die risiko aan die versekeraar rapporteer sodra hy of sy die fout ontdek.

Beleid Definisies

Die volgende dekking word verskaf deur 'n beleidsdefinisie te wysig.

Ligaamlike besering

Baie "verbreding" endossemente brei die betekenis van liggaamlike besering uit , aangesien daardie term in die ISO- aanspreeklikheidsbeleid gedefinieer word. Die mees algemene uitbreiding is die toevoeging van geestelike angs as 'n beseringsbesering. Sommige endossemente sluit egter ook een of meer van die volgende in:

Verstandelike beserings word gewoonlik slegs gedek as dit uit liggaamlike besering, siekte of siekte voortspruit.