Bykomende Versekerde: Primêre en Nie-bydraende

Baie kontrakte wat in besigheid gebruik word, vereis een party om 'n ander te voorsien van aanspreeklikheidsversekering wat primêr en nie- bydraend is . 'N klein sake-eienaar kan hierdie vereiste in 'n gebou huurkontrak, 'n konstruksie ooreenkoms, of 'n ander kommersiële kontrak. Hier is 'n tipiese scenario.

voorbeeld

Beth besit Body Beautiful, 'n gewilde skoonheidsalon en spa. Beth bedryf haar besigheid uit 'n kantoorpakket wat sy van Premier Properties, die geboueienaar, verhuur.

Beth se huidige huurkontrak verstryk binne sestig dae, en haar verhuurder het haar 'n nuwe een gestuur om te teken.

Soos die huidige huurkontrak van Beth, bevat die nuwe kontrak 'n skadeloosstellingsooreenkoms en 'n vereiste om versekering te koop. Die skadeloosstellingsooreenkoms bepaal dat Body Beautiful aanspreeklik is vir eise teen Premier Properties wat voortspruit uit die nalatigheid van die spa. Die versekeringsvoorsiening vereis Body Beautiful om 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid te koop wat kontraktuele aanspreeklikheid dekking insluit . Die polis moet Premier Properties dek as 'n bykomende versekerde vir eise van derde partye wat voortspruit uit Beth se gebruik van die kantoorpakket. Verder moet die aanspreeklikheidsdekking wat Beth verskaf, primêr en nie-bydraend wees.

Beth is gemeen. Haar bestaande kontrak vereis nie aanspreeklikheidsdekking om primêr en nie- bydraend te wees nie. Wat beteken dit?

Aanspreeklikheid Dekking is Primêr

Byna alle aanspreeklikheidsbeleide bevat 'n klousule waarin aangedui word dat hulle primêre dekking bied.

Dit wil sê, 'n aanspreeklikheidsbeleid bied eerste-dekking in die geval van 'n gedekde eis of pak .

Terwyl 'n aanspreeklikheidsbeleid gewoonlik primêr is, bied dit oortollige dekking vir sekere soorte eise. Dit is eise wat meer toepaslik deur ander bestaande versekering gedek word. Byvoorbeeld, 'n aanspreeklikheidsbeleid dek eise teen u wat voortspruit uit brandskade aan eiendom wat u verhuur .

As u per ongeluk brand in 'n gebou wat u huur, en u verhuurder u aanspreek vir die skade, moet u aanspreeklikheidsbeleid die eis dek. As u egter brandversekering namens u verhuurder gekoop het, sal daardie versekering eers van toepassing wees. U aanspreeklikheidsbeleid sal as sekondêre dekking geld.

Primêre en nie-bydraende

In die vorige voorbeeld eis Premier Properties primêre dekking onder die spa se aanspreeklikheidsbeleid, alhoewel die polis alreeds primêr is. Hoekom? Premier is bekommerd oor sy eie aanspreeklikheidsdekking.

Premier het 'n aanspreeklikheidsbeleid gekoop om homself te beskerm teen eise wat voortspruit uit nalatigheid wat hy in die loop van sy eiendomsbesit onderneem. Premier wil nie hê sy polisperke word gebruik om eise te betaal wat voortspruit uit nalatigheid deur Body Beautiful. Premier wil seker maak dat as dit gedagvaar word weens 'n ongeluk wat veroorsaak word deur die nalatigheid van die spa, sal die aanspreeklikheidsbeleid van die spa die eis dek. Premier wil ook verseker dat sy polis nie enige gedeelte van die verlies sal betaal nie.

Die primêre en nie-bydraende taal in die kontrak is ontwerp om Premier se aanspreeklikheidsdekking te beskerm. Dit verseker dat indien 'n eis teen Premier geliasseer word wat uit die spa se nalatigheid voortspruit:

Primêre en nie-bydraende endossement

'N Tipiese aanspreeklikheidsbeleid gebruik nie die woord nie- bydraende . Dus, wanneer 'n kontrak bepaal dat aanspreeklikheidsdekking primêr en nie-bydraend moet wees, moet 'n Primêre en Nie-bydraende endossement by die polis gevoeg word.

Die endossement dien twee doeleindes. Eerstens verseker dit dat die aanspreeklikheidsdekking wat aan die bykomende versekerde verskaf word, primêr is. Dit wil sê, indien 'n eis plaasvind wat deur die bykomende versekerde endossement gedek word, sal die versekeraar die verlies betaal sonder om te wag vir die bykomende versekerde se versekering om te betaal.

Tweedens, bevestig die endossement dat die polishouer se versekeraar nie die bydrae van ander versekering aan die bykomende versekerde sal soek nie.

Met ander woorde, as 'n verlies deur die bykomende versekerde endossement gedek word, sal die polishouer se versekeraar nie die addisionele versekerde se versekeraar versoek om enige gedeelte daarvan te betaal nie.

Hoe dit werk

Die volgende voorbeeld demonstreer hoe die primêre en nie-bydraende endossement die addisionele versekeraar en sy versekeraar beskerm.

Jane is 'n kliënt van Body Beautiful. Op een dag kom Jane na die spa toe sy oor 'n stukkie los tapytte buite die spa se voordeur reis. Jane val en breek haar enkel. Jane smeek Body Beautiful en Premier Properties vir liggaamlike besering , beweer dat beide nalatig was. Haar kostuum beweer dat spa-personeellede al maande lank bewus was van die los tapyt, maar niks gedoen het om die gevaar uit te skakel nie. Die saak beweer ook dat Premier Properties verantwoordelik was vir die instandhouding van die mat, maar het dit nie gedoen nie.

Premier Properties word gelys as 'n addisionele versekeraar in 'n endossement wat aan Body Beautiful se aanspreeklikheidsbeleid geheg is. Die endossement dek Premier se aanspreeklikheid vir die eienaarskap, instandhouding of gebruik van die gedeelte van die gebou wat aan Body Beautiful verhuur word. Die spa se aanspreeklikheidsbeleid sluit die primêre en nie-bydraende endossement in.

Beth stuur die regsgeding aan haar aanspreeklikheidsversekeraar. Die pak word uiteindelik vir $ 20,000 vereffen. Die versekeraar betaal $ 10,000 namens die spa en $ 10,000 namens Premier Properties. Sodra Beth se versekeraar die nedersetting betaal het, kan hy nie probeer om sy verliesvergoeding te verhaal deur te subrogeer teen die verhuurder of sy aanspreeklikheidsversekeraar nie. Beth se versekeraar het via die endossement ooreengekom dat hy geen bydrae sal lewer van enige ander versekering wat aan Premier Properties beskikbaar is nie.