Wat is afwykings van subrogasie?

Baie kontrakte wat in besigheid gebruik word, sluit in 'n afstanddoening van subrogasie klousule. Wat is hierdie klousule en waarom word dit in kontrakte ingesluit? Watter effek het dit op u versekeringsdekking? Hierdie artikel sal die vrae beantwoord.

Wat is 'n afstanddoening van subrogasie?

'N Afwyking van subrogasie- klousule is 'n bepaling in 'n kontrak wat vereis dat een party sy reg om teen 'n ander party te subrogeer, afstand doen.

Die klousule vereis dat Party A sy reg gee om herstel vir verlies van Party B te soek. Deur die ondertekening van die kontrak beloof Party A dat dit nie vergoeding van Party B sal eis indien Party A 'n verlies ly waarvoor party B verantwoordelik is nie.

As u besering of skade ly weens 'n ongeluk veroorsaak deur iemand anders, het u die reg om vergoeding vir u verlies te soek deur die verantwoordelike party te dagvaar. As u versekeraar u vergoed het vir die verlies, sal u reg om daardie partytjie te dagvaar, aan u versekeraar oorgedra word. Die versekeraar kan die verantwoordelike party dagvaar om sy verliesbetaling te verhaal. As u egter u reg geweier het om teen daardie party te onderteken, word geen regte aan u versekeraar oorgedra nie. U versekeraar kan nie daardie party dagvaar om sy verliesbetaling te verhaal nie.

Aflossings onder aanspreeklikheid, motor- en werkersvergoeding

Hierdie artikel sal verduidelik hoe afwykings van subrogasie gebruik word in algemene aanspreeklikheid , kommersiële motor- en werkersvergoedingsversekering.

Afwykings van subrogasie onder kommersiële eiendomsbeleide word in 'n aparte artikel uiteengesit .

Aanspreeklikheid Dekking

Afwykings van subrogasie word in aanspreeklikheidsversekering gebruik om 'n oordrag van risiko van een party na 'n ander in 'n kontrak te versterk. As Party X aanspreeklikheid namens Party Y in 'n kontrak aangegaan het, kan Party Y 'n kwytskelding gebruik om hom te beskerm teen subrogasie-regsgedinge deur Party X se aanspreeklikheidsversekeraar.

Hier is 'n voorbeeld.

Abacus Inc is 'n rekenaaradviesmaatskappy. Een van Abacus se groot kliënte is First Financial. Abacus het 'n kontrak geteken waarin hy aanspreeklikheid aanvaar het vir enige eise teen First Financial vir liggaamlike besering of eiendomskade wat voortspruit uit Abacus se werk vir First Financial.

Eendag doen 'n Abacus-werknemer roetine-instandhouding op First Financial se hoofbediener. Die werker het 'n paar kabels om die bedienerarea gesit. Steve, 'n Eerste Finansiële kliënt, loop deur die gebied as hy op 'n kabel val en val . Steve beseer sy rug en lê 'n regsgeding teen Abacus Inc. Hy beweer dat Abacus se werknemer die kabel nalatig hanteer het en dat die werker se nalatigheid sy besering veroorsaak het.

Elite Insurance, Abacus se algemene aanspreeklikheidsversekeraar, betaal Steve se eis. Dit lê dan 'n regsgeding teen First Financial. Elite Insurance beweer dat First Financial nalatig was om kliënte toe te laat waar Abacus werk. First Financial se nalatigheid het bygedra tot Steve se besering. Terwyl Abacus nie wil hê dat sy versekeraar 'n sleutelkliënt sal dagvaar nie, kan dit nie die regsgeding verhinder nie. Die versekeraar het die eis namens Abacus betaal. Dit aanvaar dus Abacus se reg om 'n nalatigheidseis teen First Financial in te dien.

Opheffing van Subrogasie onder Algemene Aanspreeklikheid

First Financial kon die subrogasiepak deur Abacus se aanspreeklikheidsversekeraar verhoed het. Toe dit sy kontrak met Abacus opgestel het, kon Abacus vereis het om sy reg op Eerste Finansiële te dagvaar.

Die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid bevat ' n voorwaarde wat jou verbied om jou regte van subrogasie te laat vaar nadat ' n verlies plaasgevind het. Hulle is gewoonlik stil oor afwykings wat uitgevoer word voordat daar 'n verlies plaasvind. Tegnies sal u nie die polisvoorwaardes oortree as u 'n voorverliesverlof aangaan nie en u versekeraar nie in kennis stel nie. Desalniettemin word versekeraars van sulke uitsonderings ingelig. Daarbenewens kan die party wat die opheffing versoek, vereis dat u 'n afstanddoening van subrogasie endossement by u aanspreeklikheidsbeleid byvoeg.

Daar is twee basiese tipes afwykings endossemente wat gebruik word op aanspreeklikheidsbeleid, geskeduleer en kombers.

'N Geskeduleerde endossement bepaal dat die versekeraar nie die party wat in die endossement gelys word, sal dagvaar indien u u regte van subrogasie teen hom of haar opgeëis het nie. 'N Dekking-endossement bied breër dekking. Dit verklaar tipies dat indien u in 'n kontrak ooreengekom het om u regte te verwerp om iemand te dagvaar, sal die versekeraar nie daardie partytjie dagvaar nie.

Kommersiële Auto

Kommersiële motorbeleid bevat 'n "oordrag van regte van herstel" -klousule soortgelyk aan die een in die aanspreeklikheidsbeleid . Hierdie klousule verbied slegs na verlies van die verlies. Dit beteken dat u u regte mag kanselleer om iemand in 'n kontrak te dagvaar sonder om u motorversekeraar in kennis te stel. Tog kan die party wat die opheffing versoek het, vereis dat u 'n afwykings-endossement by u motorbeleid voeg. Weereens, u versekeraar mag óf 'n spesifieke of 'n kombersvrystelling-endossement by u polis voeg.

Werkersvergoeding

Die standaard NCCI werkers vergoedingsbeleid bevat 'n subrogasie klousule getiteld Recovery From Others. Dit verklaar dat die versekeraar u regte het, sowel as die regte van u werkers wat geregtig is op vergoedingsvoordele vir werknemers, om sy betalings te herstel van enigiemand wat aanspreeklik is vir die besering. Dit is as jou versekeraar voordele aan 'n beseerde werker betaal en 'n ander party is aanspreeklik vir die besering. Jou versekeraar veronderstel jou regte en dié van jou beseerde werknemer om daardie party te dagvaar om die waarde van die voordele wat hy betaal het, te verhaal.

Veronderstel byvoorbeeld dat Susan, 'n Abacus-werknemer, beseer word as 'n los plafon teël val terwyl sy op First Financial se bediener werk. Sy ontvang voordele onder Abacus se werkersvergoedingsbeleid. Abacus se werker se vergoeding versekeraar smeek dan Eerste Finansiële. Dit beweer dat die firma se swak instandhoudingspraktyke bygedra het tot Susan se besering. Die versekeraar het Susan se reg aanvaar om Eerste Finansiële te dagvaar, sodat dit die bedrag van die voordele wat dit aan haar betaal het, kan verhaal.

Gestel nou dat 'n kontrak tussen Abacus en First Financial vereis dat Abacus sy regte om First Financial te dagvaar, laat vaar. As Abacus sy subrogasieregte van die hand gewys het, kan die versekeraar nie Eerste Finansiële aanspraak maak nie. Die versekeraar kan nie vergoeding kry vir die werkers se vergoedingsvoordele wat hy aan Susan betaal het nie.

'N Subrogasie-opheffing sal nie verhoed dat 'n beseerde werker 'n derde party dagvaar nie. Veronderstel Susan (in die vorige voorbeeld) het werkers vergoedingsvoordele verkry van Abacus se versekeraar. Sy suig daarna First Financial vir liggaamlike besering. Sy beweer dat First Financial nie daarin geslaag het om sy werkplek behoorlik te handhaaf nie en dat sy nalatigheid bygedra het tot haar besering. Dit is Eerste Finansiële se liggaamlike besering. Sy beweer First Finance het sy werkplek behoorlik behou en sy nalatigheid het tot haar besering bygedra.

As Susan skadevergoeding van First Financial ontvang, moet sy Abacus se versekeraar vergoed vir die voordele wat sy ontvang het. Dit sal verhoed dat Susan "dubbeldoop" ('n dubbele herstel vir 'n enkelbesering verkry). As Abacus sy reg geweier het om Eerste Finansiële te dagvaar, kan die versekeraar egter verhinder word om vergoeding van die maatskappy te soek. Die afstanddoening sal Susan in staat stel om te "dubbel duik."