Die doel van versekeringsuitsluiting

'N Uitsluiting is 'n polisvoorsiening wat dekking vir 'n soort tipe risiko elimineer. Uitsluitings beperk die omvang van dekking wat deur die versekeringsooreenkoms verskaf word. In baie versekeringspolisse is die versekeringsooreenkoms baie breed. Versekeraars gebruik uitsluitings om dekking te dek vir risiko's wat hulle nie bereid is om te verseker nie.

Redes om risiko's uit te sluit

Uitsluitings dien verskeie doeleindes. Die meeste geld vir risiko's wat in een van die volgende kategorieë val.

Uitsluitings verander

Beleidsvorms word nie in klip gegooi nie. Die meeste word gereeld hersien. ISO-opdaterings is elke paar jaar kommersiële motor-, algemene aanspreeklikheids- en kommersiële eiendomsvorms. Versekeraars volg dikwels, insluitende die veranderinge wat ISO in hul eie vorms gemaak het. 'N algemene uitkoms van die vorm hersieningsproses is die byvoeging of wysiging van beleid uitsluitings.

Baie van die veranderinge wat gemaak is aan beleid uitsluitings is 'n reaksie op onlangse hofbesluite. ISO en versekeraars ontwerp beleidsvorms met die doel om dekking tot sekere risiko's te beperk. 'N Hof kan bepaal dat die polis 'n risiko dek wat die tekenaar aanvaar het, uitgesluit is. ISO of die versekeraar kan dan 'n uitsluiting byvoeg of verander om die dekking vir daardie risiko te verwyder.

Uitsluitingsafdeling

'N duidelike plek om te kyk vir beleid uitsluitings is in die afdeling getiteld uitsluitings . Sommige beleide bevat beide uitsluitings en beperkings. 'N Beperking is 'n gedeeltelike uitsluiting. Dit verlaag die dekking van die dekking vir 'n versekerde risiko. Byvoorbeeld, eiendomsbeleide beperk dikwels dekking vir waardevolle items soos pelse en juweliersware tot 'n bepaalde (lae) perk.

'N beleid wat meer as een soort dekking bied, kan verskeie lyste van uitsluitings bevat.

'N Aparte lys is van toepassing op elke tipe dekking. Byvoorbeeld, 'n tipiese kommersiële motor beleid bevat twee stelle uitsluitings, een onder aanspreeklikheid dekking en die ander onder fisiese skade dekking.

Sekere beleide wat veelvuldige dekkings bevat, bevat slegs een stel uitsluitings. Elke uitsluiting is van toepassing op alle dekkings. Ander beleide bevat afsonderlike uitsluitings vir elke tipe dekking en algemene uitsluitings wat van toepassing is op alle dekkings.

Uitsluitings Geleë Elders

'N Polis kan uitsluitings bevat wat nie in die uitsluitingsafdeling geleë is nie. Hier is 'n paar plekke waar hulle dikwels verskyn.

Definisies

Een van die mees algemene plekke om beleid uitsluitings te vind, is die definisies afdeling . Definisies heg spesifieke betekenis aan woorde, sodat hulle die omvang van dekking kan verlaag. Byvoorbeeld, baie beleide definieer 'n dekking gebied , wat die dekking beperk tot gebeure wat in gespesifiseerde lande plaasvind. Hierdie definisie dien as 'n uitsluiting aangesien gebeurtenisse wat buite die gespesifiseerde lande voorkom nie gedek word nie. Beleid wat nie 'n dekkingsgebied spesifiseer nie, dek gewoonlik gebeurtenisse wat oral in die wêreld voorkom.

voorwaardes

Uitsluitings kan ook in die beleidsafdeling gevind word. Byvoorbeeld, die ISO kommersiële motor beleid bevat 'n bepaling wat die dekking beperk tot ongelukke wat in die dekkingsgebied voorkom. Hierdie bepaling verskyn in die algemene bepalings afdeling, nie die definisies nie .

endossemente

Baie versekeraars voeg uitsluitings aan beleide deur endossemente aan voorafgedrukte vorms aan te bring. 'N Endossement mag 'n nuwe uitsluiting byvoeg of 'n bestaande een verander.

Versekeringsooreenkoms

Die versekeringsooreenkoms is die ruggraat van 'n beleid. Dit bevat tipies breë stellings wat die dekking wat verskaf word, beskryf. Tog kan selfs die versekeringsooreenkoms uitsluitings bevat. Byvoorbeeld, die versekeringsooreenkoms in die standaard algemene aanspreeklikheidsbeleid uitsluit spesifiek liggaamlike besering of eiendomsskade wat aan sekere versekeraars bekend was voordat die polis begin het.