Meer inligting oor persoonlike en advertensiebeserings

Persoonlike en advertensiebesering is 'n gedefinieerde term in die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid , insluitend die standaard ISO- beleid. Die betekenis daarvan bepaal die tipe oortredings wat onder Persoonlike en Adverteerbeserings aanspreeklikheid val . Persoonlike en reklame besering beteken besering wat voortspruit uit een of meer van die misdrywe wat hieronder uiteengesit word.

Gedekte Misdrywe

Vals inhegtenisneming, aanhouding of gevangenisstraf

Vals arrestasie verwys na die onwettige fisiese aanhouding van 'n persoon.

Byvoorbeeld, jy het 'n mondelinge meningsverskil met Ted, 'n konsultant wat jy gehuur het. Wanneer Ted probeer uitloop, sluit jy jou kantoordeur. Jy weier om hom te laat verlaat totdat hy jou kant van die argument gehoor het. Twee uur later het jy hom uiteindelik laat gaan. Ted dagvaar jou vir valse arrestasie.

Valse gevangenisstraf vind plaas wanneer een persoon 'n ander persoon sonder 'n wettige gesag, óf met geweld of deur die dreigement van geweld, fisies beperk. Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n kruidenierswinkel besit. Jy het opgemerk dat Bill die snoepstappe vinger en jy vermoed hy het een in sy klere weggesteek. Jy gryp Bill se arm en dring daarop aan dat hy jou by jou kantoor vergesel. Jy moet hom nie toelaat om tot dertig minute later te gaan as jy uiteindelik oortuig is dat hy niks gesteel het nie. Bill vra jou later vir vals gevangenisstraf.

Kwaadwillige vervolging

Kwaadwillige vervolging beteken siviele of kriminele aksie sonder waarskynlike oorsaak.

Om suksesvol te dagvaar vir kwaadwillige vervolging, moet 'n persoon bewys dat hy of sy die onderwerp was van 'n kwaadwillige regsgeding of kriminele aksie wat in sy of haar guns opgelos is.

Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n rekenaarherstelbesigheid besit. Fondse blyk te verdwyn, en jy vermoed dat jou boekhouer, Jane, geld verduister.

U daag die polisie op en dring daarop aan dat Jane gearresteer en aangekla word van diefstal. Twee maande later ontdek jy dat die dief Bob, jou sakevennoot is. Die aanklagte teen Jane word laat val weens gebrek aan bewyse, en Jane dagvaar jou vir kwaadwillige vervolging.

Verkeerde uitsetting, onregmatige toegang, of inval van privaat besetting van 'n kamer, woning of perseel

Verkeerde uitsetting beteken die verwydering van 'n huurder deur 'n verhuurder in stryd met die staat of plaaslike uitsettingswette. Verkeerde inskrywing en inval van privaat besetting verwys na die onwettige toegang tot huurruimte deur die verhuurder, of die verhuurder se inmenging van die huurder se gebruik van die spasie. Om as persoonlike en reklame besering te kwalifiseer , moet hierdie misdrywe deur die eienaar, verhuurder of verhuurder gepleeg word teen die okkupeerder.

Laster, laster of ontbinding van goedere, produkte of dienste

Libel en laster is tipes laster. Libel is laster deur skrif en ander sigbare media. Belaster is verbale laster. "Verdeling van goedere, produkte of dienste" beteken vals afwijkende verklarings oor 'n maatskappy se produkte of dienste wat bedoel is om kliënte te ontmoedig om dit te koop.

Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n bakkery met die naam Best Buns bedryf.

'N Mededinger, Bill's Bakery, het sommige van jou kliënte weggelok. Om hulle terug te lok, publiseer jy 'n koerantadvertensie wat jou gebruik van vars bestanddele beklemtoon. Jou advertensie bepaal wat jy glo, naamlik dat Bill se brood smaak soos karton omdat dit van minderwaardige meel gemaak is. In werklikheid gebruik Bill's dieselfde hoë kwaliteit meel wat jy doen. Bill's Bakery dagvaar jou vir produkverswakking.

Handelinge van laster-, laster- of produkafwyking kan kwalifiseer as persoonlike en reklame besering, ongeag of u hierdie oortredings in die loop van u advertensieaktiwiteite pleeg of nie. Veronderstel byvoorbeeld dat jy Bill se minderwaardige produkte noem in 'n toespraak wat jy gee aan 'n sosiale funksie vir kleinsake-eienaars. As Bill's Bakery jou aanspoor vir laster, moet die eis onder u algemene aanspreeklikheidsbeleid gedek word.

Mondelinge of skriftelike publikasie van materiaal wat 'n persoon se reg op privaatheid skend

Oortreding van privaatheid verwys na die inbraak in iemand se persoonlike lewe deur gesproke woorde of publikasie van geskrewe materiaal. Stel byvoorbeeld dat jy in die wagkamer by jou terapeut se kantoor is. Jy weet dat die wetsontwerp tans met die terapeut saamkom, sodat jy jou oor na die muur steek. U het gehoor dat Bill die terapeut vertel het dat hy ses maande in 'n geestelike instelling deurgebring het. Een week later publiseer jy 'n nuusbrief wat jy versprei na besighede in jou gemeenskap. U sluit 'n opsomming van Bill's Bakery in, en noem Bill se verblyf in 'n geestelike instelling. Wetsontwerp dagvaar jou vir die inbreuk op privaatheid.

Gebruik van 'n ander se advertensie idee in jou "advertensie."

Hierdie oortreding word die beste verduidelik deur 'n voorbeeld. Veronderstel dat Bill's Bakery 'n advertensie veldtog vir sy besigheid ontwikkel het met ballonne wat kenmerkend en gekleurd is. Jy publiseer 'n advertensie vir jou bakkery wat foto's van ballonne bevat, wat dieselfde vorm en kleur het as wat Bill gebruik. Bill's Bakery smeek jou vir die gebruik van sy advertensie idee sonder sy toestemming.

Inbreuk maak op die ander se kopiereg, handelskleed of slagspreuk in "jou" advertensie. "

'N Kopiereg word toegeken aan die skepper van 'n artistieke werk, soos 'n boek, film of musiekopname. Dit gee die outeur 'n eksklusiewe reg om dit weer te gee. Kopieregskending verwys na die gebruik of voortplanting van die werk sonder toestemming van die kopiereghouer.

Handelsrok verwys na die fisiese voorkoms van 'n produk, insluitende die wyse waarop dit verpak, gemerk, bevorder of geadverteer word (insluitende grafika wat gebruik word). As u die voorkoms van die produk sonder die toestemming van die vervaardiger kopieer, mag u 'n oortreding van die handelskleed aangaan.

Sê byvoorbeeld vir jou besigheid, Beste Buns, bak en verkoop koekies. Bill's Bakery verkoop driehoekige koekies verpak in 'n driehoekige houer, wat pers met wit letters is. Jy begin ook driehoekige koekies te verkoop. Jy pak jou koekies in 'n houer wat net soos Bill's lyk. Bill's Bakery dagvaar jou vir handelsdragskending.

'N Slagspreuk is 'n unieke frase wat deur 'n sake-entiteit gebruik word om aandag aan sy advertensies te gee. As u 'n ander maatskappy se slagspreuk in u advertensies gebruik sonder die toestemming daarvan, kan u onderworpe wees aan 'n regsgeding.

Om as persoonlike en reklame besering gedek te word, moet u oortreding op iemand se kopiereg, handelsdrag of slagspreuk deur u advertensie plaasvind. As u gedagvaar word vir kopieregskending as gevolg van materiaal wat u sonder toestemming in 'n handelsjoernaalartikel gereproduseer het, sal u aanspreeklikheidsbeleid nie die pak dek nie.

Gevolglike Liggaamlike Besering

Persoonlike en reklame besering sluit ook gevolglike liggaamlike besering wat voortspruit uit die oortredings wat hierbo beskryf word. Dit wil sê, as 'n daad soos vals inhegtenisneming of laster lei tot liggaamlike besering , moet die besering as persoonlike en advertensiële besering gedek word.

Jane beweer byvoorbeeld dat sy migraine hoofpyn ontwikkel het as gevolg van jou daad van kwaadwillige vervolging. Sy soek vergoeding vir beide liggaamlike besering en persoonlike en advertensiebesering. Aangesien die liggaamlike besering plaasgevind het as gevolg van 'n persoonlike en advertensiebeseringsoortreding, moet dit onder u Persoonlike en Advertensiële besering (Dekking B) gedek word, eerder as Liggaamlike beserings en Eiendomsskade Aanspreeklikheid (Dekking A).