Persoonlike en Adverteerbeserings Aanspreeklikheid Dekking

Persoonlike en Advertensiebesering, dikwels genoem Dekking B, word outomaties ingesluit in 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid . Baie polishouers word verwar deur hierdie dekking. Hulle wonder hoe dit verskil van Dekking A, Liggaamlike Besering en Eiendomsbeskadiging. Hierdie artikel sal die vraag beantwoord.

Beperk in omvang

Een belangrike verskil tussen Dekking B en Dekking A het te make met die omvang van die dekking.

Dekking A is baie breed. Dit dek feitlik enige eise of pakke vir liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur ' n voorkoms . Sulke eise word gewoonlik gedek solank hulle nie onderhewig is aan enige uitsluitings nie . Dekking B is baie smaller. Dit geld slegs vir eise wat voortspruit uit die spesifieke oortredings wat in die definisie van persoonlike en advertensiebesering ingesluit is . As 'n eis nie voortspruit uit een van die oortredings wat in die definisie gelys word nie, word dit nie gedek nie.

Dek bedoelende wette, nie opsetlike besering nie

Nog 'n verskil tussen Dekking B en Dekking A het te doen met die soort handelinge wat hulle dek. Dekking A is van toepassing op liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n voorval wat voortspruit uit u nalatigheid . Hierdie term beteken die versuim om redelike sorg uit te oefen. Nalatigheid is 'n skending (siviele onreg) wat onopsetlik gepleeg word.

Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n kruidenierswinkel besit.

Terwyl jy deur die produkgang loop, sien jy nie 'n plas water op die vloer nie. 'N Kliënt gly en val op die nat vloer, met 'n rugbesering. Die ongeluk het plaasgevind omdat jy nalatig was, nie as gevolg van iets wat jy doelbewus gedoen het nie.

In teenstelling met Dekking A, dek Dekking B opsetlike tekortkominge .

Opsetlike tort is doelbewuste dade. Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n woonstel gebou het. Tim, een van jou huurders, het agterdogtig opgetree, en jy is bang dat hy 'n dwelmoperasie kan doen. Jy wag tot Tim uit is en dan sy woonstel ('n opsetlike daad) betree om dwelms te soek. Tim leer dat jy sonder sy toestemming in sy woonstel was en jou skuldig maak aan onregmatige toegang. Verkeerde inskrywing is 'n opsetlike skending wat onder Dekking B gedek word. Dus, Tim se eis teen u moet gedek word deur u algemene aanspreeklikheidsbeleid. Ander voorbeelde van opsetlike torts wat onder Dekking B verseker word , is laster, laster en vals arrestasie.

Persoonlike Besering Versus Advertensiebesering

In die verlede het aanspreeklikheidsbeleid Verdeling B oortredings in twee kategorieë verdeel: (1) diegene wat in die loop van reklame-aktiwiteite gepleeg is, en (2) ander oortredings. Die misdrywe in die eerste groep het advertensiebesering genoem , terwyl dié in die tweede groep persoonlike besering genoem word . In die middel van die 1990's is die twee dekkings gekombineer. Deesdae bied die meeste beleide (insluitende die ISO- beleid) 'n enkele dekking wat persoonlike en advertensiebesering genoem word.

Vereistes vir Dekking

Om verseker te wees onder Dekking B, moet 'n eis skadevergoeding vir persoonlike en reklamebesering veroorsaak deur 'n oortreding wat uit u besigheid ontstaan.

Die misdryf moet gepleeg word in die dekkingsgebied en gedurende die polisperiode. Geen dekking word verleen vir 'n oortreding wat voortspruit uit materiaal wat u voor die polisperiode gepubliseer het nie.

Media- en internetmaatskappye wat nie gedek word nie

Dekking B is bedoel om advertensie- en publiseringsaktiwiteite te dek wat u maatskappy namens eie rekening verrig. Dit dek nie sodanige aktiwiteite wat u vir 'n ander maatskappy uitvoer nie. As jy in die besigheid van advertensies, publisering, telekommunikasie of uitsaaiwerk handel, benodig jy gespesialiseerde versekering, naamlik mediaskulddekking .

Benewens mediabedrijven sluit Dekking B ook maatskappye wat betrokke is by sekere internetverwante aktiwiteite. Dit sluit in internet soek maatskappye, internet diensverskaffers en maatskappye wat internet inhoud verskaf. As u maatskappy hierdie funksies uitvoer, benodig u 'n spesiale soort foute en weglatings dekking.

uitsluitings

Dekking B is onderhewig aan die volgende uitsluitings :

Kennisgewing van oortreding van regte Dekking B is van toepassing op opsetlike dade wat tot onopsetlike besering lei. Dit dek nie besering wat jy opsetlik aan iemand toebreng nie. So word geen dekking vir 'n misdryf voorsien as jy geweet het dat dit iemand se regte sal oortree en besering veroorsaak nie.

Publikasie Met Kennis van Valsheid Vals verklarings wat u mondeling of skriftelik gepubliseer het, word uitgesluit as u geweet het dat hulle vals was toe u dit gepubliseer het.

Kontrakuele Aanspreeklikheid Dekking B sluit aanspreeklikheid vir persoonlike en advertensiële beserings uit wat u namens iemand anders onder 'n kontrak aanvaar .

Oortreding van kontrak Eise wat voortspruit uit u versuim om aan die bepalings van 'n kontrak te voldoen word nie gedek nie. Hierdie uitsluiting bevat 'n uitsondering. Dekking word verleen vir die verbreking van 'n geïmpliseerde kontrak om iemand anders se advertensie-idee in jou advertensie te gebruik.

Verklarings oor prys- of kwaliteitdekking B sluit vals verklarings uit wat u in 'n advertensie maak oor die prys of kwaliteit van u produk of diens. Sê byvoorbeeld dat jy 'n advertensie publiseer waarin jy verklaar dat jou besigheid, Best Buns, 100% organiese bestanddele in al sy produkte gebruik. As 'n kliënt jou dagvaar omdat die muffin wat sy van jou gekoop het geen organiese bestanddele bevat nie, sal die eis nie gedek word nie.

Intellektuele Eiendom Geen dekking word verskaf indien u inbreuk maak op iemand anders se kopiereg-, patent-, handelsmerk- of handelsgeheim nie. 'N uitsondering is van toepassing op 'n oortreding (in jou advertensie ) van iemand anders se kopiereg, handelsklerk van slagspreuk. Sodanige oortreding is ingesluit in die definisie van persoonlike en advertensiebesering .

Kletskamers, Bulletinborde, Ongemagtigde Gebruik Eise wat voortspruit uit u Internet-chatrooms of bulletinborde, of u ongemagtigde gebruik van iemand se e-posadres of domeinnaam is uitgesluit.

Oorlog, Besoedeling, Sekere Wette Dekking B sluit oorlog, besoedeling en oortredings van die Wet op die Verbruikersbeskerming van die Telefoon en die CAN-SPAM-wet uit. Die TCPA verbied sekere bemarkingsaanvraag via telefoon of faks. Die CAN-SPAM-wet is van toepassing op ongevraagde e-posse.

Sommige beleide mag uitsluitings bevat wat nie hierbo gelys is nie.

perke

Persoonlike en reklame beserings dekking is onderhewig aan 'n perk wat van toepassing is op "elke persoon of organisasie". Hierdie limiet is die meeste wat die versekeraar sal betaal vir alle skadevergoeding wat geëvalueer word teen enige een persoon of maatskappy. Skade of nedersettings betaal onder Dekking B is ook onderworpe aan die Algemene Aggregate-limiet in die polis.

As u gedagvaar word vir 'n oortreding wat onder persoonlike aanspreeklikheid aanspreeklik is, sal u versekeraar u verdedig. Die koste verbonde aan u verdediging sal nie die bogenoemde limiete verminder nie. Met ander woorde, u verdedigingskoste sal bykomend tot die perke betaal word.