Wanneer een werknemer 'n ander slyp

In die versekeringsbedryf word 'n regsgeding deur een werknemer teen die ander 'n mede-werknemer (of mede-werknemer) pak genoem. Hierdie artikel sal verduidelik hoe staatswette werknemers se vermoë beïnvloed om mekaar te dagvaar. Dit sal ook verduidelik of mede-werknemerpakke onder algemene aanspreeklikheid en kommersiële motorbeleide gedek word.

voorbeeld

Stel jou voor die volgende scenario. Jy het 'n gewilde restaurant in Happyville.

Dis Vrydagmiddag, en jou kelners haas om jou middagete kliënte te bedien. Jill, een van jou bedieners, gaan na die eetkamer met 'n vars koppie koffie wanneer sy per ongeluk Beth, 'n ander bediener, met haar elmboog sny. Die koffiepot vlieg uit Jill se hand en warm koffie stort Beth se regterbeen af. Beth behou uitgebreide tweedegraadse brandwonde wat hospitalisasie benodig.

Beth versamel voordele onder u werknemersvergoedingsbeleid . Sy is ook van mening dat hy 'n regsgeding teen Jill indien. Beth glo dat Jill die koffiepot mishandel het en dat haar nalatigheid die ongeluk veroorsaak het wat tot Beth se besering gelei het. Kan Beth vir Jill werk vir 'n werkverwante besering? Die antwoord is waarskynlik nee.

Exclusive Remedy

Die meeste state het eksklusiewe regswette ingestel wat werknemers verbied om ander werknemers te dagvaar vir werkverwante beserings. Hierdie wette vereis dat werknemers op werknemers se vergoedingsvoordele staatmaak as hul eksklusiewe middel (enigste bron van vergoeding) vir 'n besering wat op die werk veroorsaak word.

Exclusive remedy wette is hoofsaaklik bedoel om werkgewers te beskerm teen regsgedinge deur beseerde werknemers. Werkgewers wat hul verpligting nakom om werkers se vergoedingsdekking te koop, word grootliks vrygestel van werknemerpakke. Die wette beskerm egter ook werknemers. As eksklusiewe geneesmiddelwette nie bestaan ​​het nie, kan beseerde werkers "dubbel duik".

Dit is, hulle kan werkers vergoeding voordele en skadevergoeding teen 'n werkgewer of mede-werknemer kry vir 'n besering.

uitsonderings

Terwyl die meeste werknemer-teenoor-werknemerpakke deur werkersvergoedingswette beperk word, is daar enkele uitsonderings.

Toesighouers en Beamptes

'N Paar lande laat beseerde werknemers toe om toesighouers of uitvoerende beamptes onder sekere omstandighede te dagvaar. Ten einde 'n regsgeding in te dien, moet die beseerde werker aantoon dat die toesighouer 'n persoonlike sorgplig aan die werker verskuldig het en dat hy of sy daardie plig oortree het. Die werker moet ook bewys dat die diensverdeling die primêre oorsaak van sy of haar besering was.

Byvoorbeeld, Bob is in diens as 'n masjinerie deur Wonderlike Vervaardiging. Bob lig sy toesighouer (Jeff) in kennis dat die veiligheidswag op 'n stuk toerusting foutief is. Jeff vertel Bob om die toerusting in elk geval te gebruik. Bob word later beseer tydens die gebruik van die toerusting. Bob lê 'n pak teen Jeff vir liggaamlike besering. Bob beweer Jeff was nalatig omdat hy bewus was van die werkplek se gevaar, maar het nie enige aksie onderneem om Bob te beskerm nie. In die state wat toestemming vir mede-werknemer toelaat, kan Bob toegelaat word om Jeff te dagvaar.

State dra gewoonlik pas by werknemers wat beweer dat die toesighouer nalatig versuim het om 'n veilige werkplek te verskaf.

Die plig om 'n veilige werkplek te verskaf val op die werkgewer en dit kan nie aan 'n werknemer gedelegeer word nie (insluitend 'n studieleier).

Motorvoertuigongelukke

Sommige state verleen pas by werknemers wanneer een werknemer beseer is in 'n motorvoertuigongeluk wat veroorsaak word deur 'n ander werknemer se nalatigheid. Veronderstel byvoorbeeld dat Sandy en Sue werknemers van Ace Accounting is. Op 'n dag is Sandy en Sue op pad na 'n kliënt se kantoor in 'n motor in besit van hul werkgewer. Sandy ry en Sue is haar passasier. Sandy spoed om 'n kromme as sy beheer oor die voertuig verloor. Die motor slaan 'n boom, en Sue is beseer. Sue versamel voordele uit haar werkgewer se werkersvergoedingsbeleid en lê dan 'n regsgeding teen Sandy.

Algemene Aanspreeklikheidsbeleide

Die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid bevat 'n mede-werknemer (mede-werknemer) -uitsluiting.

Hierdie uitsluiting verskyn in die afdeling getiteld Wie Is 'n Versekerde . Dit verklaar dat geen werknemer 'n versekerde is met betrekking tot liggaamlike besering of persoonlike en reklame besering aan 'n mede-werknemer indien laasgenoemde in die loop van sy of haar diens beseer word nie. Met ander woorde, Werknemer A is nie verseker nie indien hy of sy gedagvaar word deur Werknemer B vir liggaamlike besering of persoonlike en advertensiebesering wat Werknemer B op die werk onderhou het.

In die vorige voorbeeld is Bob beseer weens die nalatigheid van sy toesighouer. Aanvaar dat die besering plaasgevind het in 'n toestand wat pas tussen werknemers. As 'n werknemer van Wonderlike Vervaardiging, is Jeff 'n versekerde onder Wonderlike 'algemene aanspreeklikheidsbeleid. As gevolg van die uitsluiting van mede-werknemer, word Jeff egter nie vir Bob se pak gedek nie.

Kommersiële motorbeleide

Soos hierbo genoem, laat sommige state werknemers toe om ander werknemers te dagvaar vir beserings wat in motorongelukke veroorsaak word. Tog kan werknemersbestuurders geen dekking hê vir sulke pakke onder hul werkgewer se kommersiële motorbeleid nie.

Die meeste kommersiële motorbeleide bevat 'n mede-werknemer se uitsluiting soortgelyk aan dié wat in algemene aanspreeklikheidsbeleid gevind word. In outomatiese beleide verskyn hierdie uitsluiting in die gedeelte uitsluitings onder dekking vir outo-aanspreeklikheid . Dit elimineer dekking vir liggaamlike besering opgedoen op die werk deur enige mede-werknemer van 'n versekerde werker.

Verwydering van Medewerkers uitsluitings

Dekking vir mede-werknemerpakke is belangrik as jou staat sulke pas toelaat. Sommige versekeraars sal die mede-werknemer uitsluitings in die algemene aanspreeklikheid en kommersiële motor beleid verwyder vir 'n klein bykomende premie. Hierdie verandering word gewoonlik deur middel van 'n endossement bereik .