Wat is 'n Verlengde Verslagperiode?

Baie aanspreeklikheidsbeleid vir aanspreeklikheid bied 'n opsie om 'n verlengde verslagdoeningstydperk (ERP) te koop. Soos sy naam aandui, bied 'n ERP ekstra tyd om eise aan die versekeraar te rapporteer. Dit word dikwels na verwys as 'n "stert" of "stert dekking."

Hoekom jy dit nodig het

Eisgemaakte polisse dek eise teen u maatskappy of enige ander versekerde gedurende die polisperiode. Hulle dek nie eise wat ingedien word nadat u dekking beëindig is nie.

Dit kan problematies wees as u polis gekanselleer word of nie-hernu en jy het nie vervangingsdekking nie. As u eise teen u besigheid aangegaan word nadat u polis beëindig het, moet u dit dalk as 'n uitgawe betaal.

Moeilikhede kan ook ontstaan ​​as jy 'n eis-gemaakte beleid vervang met 'n voorkomsbeleid . Voorkomsbeleide dek eise voortspruitend uit besering of skade (of enige ander gebeurtenis) wat gedurende die polisperiode plaasvind. Die eis mag gedurende die polisperiode of enige tyd daarna gedoen word. Eise wat beweer dat beserings of skade wat voor of na die polisperiode plaasvind, word nie gedek nie. Die volgende voorbeeld toon 'n dekkingskloof wat kan voorkom as u oorskakel van 'n eisgemaakte polis tot 'n beleid wat op 'n voorkomsbasis van toepassing is.

Gestel jy koop 'n eenjaar-eis- aanspreeklikheidsbeleid met 'n aanvangsdatum van 1 Junie 2018. Jou versekeraar kanselleer jou polis op 31 Maart 2019 en vervang dit met 'n voorvalbeleid.

Op 1 Mei 2019 ontvang u kennis dat 'n eis teen u ingedien is vir liggaamlike besering wat op 1 September 2018 plaasgevind het. Die eis word nie gedek deur u eisebeleid nie omdat dit gemaak is nadat u polis geëindig het. Dit word nie deur u nuwe voorkomsbeleid gedek nie, aangesien die beweerde besering voor die polis van krag geword het.

Eenrigting- of tweerigtingstert

Sommige beleide bied slegs 'n ERP indien die versekeraar u polis kanselleer of nie hernu nie, of u dekking herskryf onder 'n voorvalbeleid. Geen voorsiening word verskaf indien u (die polishouer) besluit om u dekking te kanselleer of te hernu nie. Hierdie tipe ERP word 'n eenrigtingstert genoem omdat dit slegs by die versekeraar se opsie verskaf word. Ander beleide sluit in 'n tweerigtingstert. Dit beteken dat hulle 'n ERP verskaf as u of u versekeraar verkies om u polis te kanselleer of te vernuwe.

Basiese en aanvullende ERP's

Eise-gemaakte beleide sluit dikwels sowel korttermyn- as langtermyn-verlengde verslagdoeningstydperke in. 'N Korttermyn-stert word dikwels outomaties verskaf indien die versekeraar jou polis kanselleer of nie-hernu. Dit duur gewoonlik 30 tot 60 dae nadat jou polis verstryk.

Baie versekeraars bied 'n langtermynstert vir 'n bykomende premie. Hierdie dekking word gewoonlik verskaf deur 'n endossement . 'N Langtermynstert gaan deur baie name. Afhangende van die beleid, kan dit genoem word 'n Aanvullende ERP, Opsionele ERP, Discovery Periode, of bloot Uitgebreide Verslagperiode. 'N Opsionele ERP word gewoonlik slegs verskaf indien u dit skriftelik versoek en die premie binne 'n vasgestelde tydperk betaal, soos 60 dae nadat die polis verstryk.

Voorbeeld - ISO-eise-gemaakte beleid

Die eisgemaakte weergawe van die beleid vir kommersiële algemene aanspreeklikheid (CGL) bied 'n gerieflike voorbeeld van hoe ERP's van toepassing kan wees. Die beleid bied 'n basiese ERP en 'n opsionele (aanvullende) ERP. Een of beide ERP's word verskaf indien die polis gekanselleer of nie hernu word nie. Die beleid spesifiseer nie wie moet kanselleer of nie-hernu sodat die ERP's tweerigtingsterte lyk. Een of beide ERP's word ook voorsien indien die polis vervang word met 'n voorvalbeleid of 'n eisebeleid wat 'n vroeëre terugwerkende datum het as die bestaande polis.

Basiese ERP

Die eisgemaakte CGL bied outomaties 'n Basiese ERP indien die polis gekanselleer word, nie hernu of vervang word soos hierbo uiteengesit. Die Basiese ERP duur vyf jaar vanaf die einde van die polisperiode. Dit gee die polishouer vyf jaar om eise aan te meld wat voortspruit uit 'n voorval of oortreding wat gedurende die polisperiode of binne 60 dae daarna aan die versekeraar gerapporteer is.

Dit wil sê, indien 'n voorval gedurende die polisperiode plaasgevind het, binne 60 dae na die polis verstryk het, by die versekeraar aangemeld is en die voorval 'n eis genereer, moet die eis gedek word indien dit binne die vyfjaarverlenging gerapporteer word. Die eis moet skadevergoeding soek vir liggaamlike besering, eiendomskade of persoonlike en advertensiebesering .

Stel byvoorbeeld dat jy verseker is onder 'n eis-gemaakte CGL-beleid. 'N Haal-en-val-voorval vind plaas gedurende die termyn van u polis. U rapporteer die voorval aan u versekeraar op die dag wat dit plaasvind. Wanneer u polis verstryk, vervang u versekeraar dit met 'n voorvalbeleid. As 'n eis daarna teen u ingedien word weens die storting-en-val-voorval, moet die eis deur u Basiese ERP gedek word indien u dit binne vyf jaar vanaf die datum waarop u eisebeleid uitgereik is, aan u versekeraar rapporteer.

Die Basiese ERP bied ook 60 dae aan om eise voort te bring wat voortspruit uit gebeurtenisse of oortredings wat nie gedurende die polisperiode aan u versekeraar gerapporteer is nie. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n tweede glip-en-val-voorval gedurende die termyn van u eisebeleid plaasgevind het. Ongelukkig het jy vergeet om jou versekeraar in kennis te stel. As die tweede voorval-en-val-voorval 'n eis genereer, sal daardie eis slegs gedek word indien u dit binne 60 dae vanaf die datum waarop u polis verstryk, aan u versekeraar rapporteer.

Aanvullende ERP

Die eisgemaakte ISO-vorm bied 'n opsie om 'n Aanvullende ERP te koop. Die Aanvullende Stert word van krag wanneer u Basiese ERP eindig. Die duur daarvan is onbeperk. As u die aanvullende ERP wil koop, moet u u versekeraar skriftelik in kennis stel binne 60 dae nadat u polis verstryk.

As u die aanvullende stert aankoop onder die eisgemaakte CGL, sal u versekeraar u algemene algemene limiet herinstalleer. Dit beteken dat 'n nuwe Algemene Aggregate-limiet van toepassing sal wees op eise wat tydens die Aanvullende ERP gerapporteer is.

Lees ERP-bepalings noukeurig

Uitgebreide verslagdoeningskommissies wissel wyd van een beleid na 'n ander. Let op in teenstelling met die CGL hierbo beskryf, dat die meeste eise-gemaakte beleide nie 'n nuwe gemiddelde limiet bied gedurende 'n verlengde verslagdoeningstydperk nie. Daarbenewens bied min beleid 'n onbeperkte tydperk om eise aan te meld. Die meeste ERP's geld vir 'n bepaalde tydperk, soos vyf of tien jaar.