Wat is 'n voorkoms?

Een van die primêre dekkings wat deur 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid voorsien word, is Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid. Laasgenoemde word dikwels aangegee Dekking A. Dit beskerm u firma teen eise vir liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n voorval . Wat is 'n voorkoms? Hierdie artikel sal die betekenis van die term verduidelik.

Die meeste aanspreeklikheidsbeleide definieer voorkoms op dieselfde wyse as die standaard ISO- aanspreeklikheidsbeleid.

In die ISO-beleid beteken voorkoms 'n ongeluk, insluitend deurlopende of herhaalde blootstelling, die wesenlike dieselfde algemene skadelike toestande. Let daarop dat hierdie definisie uit twee dele bestaan. Eerstens beteken 'n gebeurtenis 'n ongeluk. Tweedens, 'n voorkoms sluit deurlopende of herhaalde blootstelling dieselfde algemene skadelike toestande.

Betekenis van ongeluk

Die woord ongeluk beteken gewoonlik 'n toevallige gebeurtenis. Dit is onverwags of toevallig. Baie gebeure is duidelik toevallig. Hier is 'n paar voorbeelde:

Verwagte of beoogde besering

Terwyl sommige gebeurtenisse natuurlik toevallig is, kan ander moeilik wees om te kategoriseer. 'N voorbeeld is 'n opsetlike daad wat lei tot liggaamlike besering of skade aan eiendom. Die daad kan opsetlik wees, maar die besering of skade wat daaruit voortspruit, mag onbedoeld wees. As die persoon wat die daad gepleeg het nie van plan was om skade te veroorsaak nie, kan die besering of skade as toevallig beskou word.

In die meeste aanspreeklikheidsbeleid sluit Dekking A nie opsetlike dade uit nie. (Sekere tipes opsetlike dade word spesifiek onder Persoonlike en Adverteringskongedekking gedek, maar hulle kwalifiseer nie as gebeurtenisse nie.) Dekking A sluit egter nie liggaamlike besering of eiendomsskade uit wat die versekerde verwag of beoog nie . "Die versekerde" beteken gewoonlik die versekerde wat die onderwerp van 'n eis of pak is . As daardie persoon 'n daad gepleeg het waardeur hy of sy beplan om besering of skade te veroorsaak, kan enige eis of pak wat uitslae uitgesluit word, uitgesluit word. Hier is 'n voorbeeld.

Bill en Joe werk op 'n konstruksieterrein. Bill is ' n werknemer van Earth Movers, 'n opgrawing kontrakteur. Joe is in diens van 'n loodgieter kontrakteur. Bill het ontdek dat Joe 'n verhouding met Bill se vrou het. Rekening is kwaad en wil Joe seermaak. Wanneer Joe Bill vra om hom 'n hamer te slaag, gooi Bill die een by Joe se kop en veroorsaak ernstige beserings. Bill het die hamer gegooi met die doel om Joe te beseer. As Joe Bill vir liggaamlike besering aanspraak maak, sal die Aandelemaatskappy se aanspreeklikheidsbeleid onwaarskynlik wees om die eis te dek.

Gestel nou dat die wetsontwerp erken dat sy optrede (gooi die hamer) opsetlik was. Hy beweer egter dat die gevolglike besering toevallig was.

Bill sê hy het nooit bedoel om Joe te beseer nie. Hy het eerder die hamer na Joe gegooi in reaksie op Joe se versoek. In hierdie geval kan Bill se opsetlike handeling tot 'n onopsetlike besering gelei het. So, Bill kan gedek word vir die eis onder Earth Mover se aanspreeklikheidsversekering.

Deurlopende besering

Soos hierbo genoem, sluit 'n voorkoms deurlopende of herhaalde blootstelling aan wesenlik dieselfde algemene skadelike toestande. Dit beteken dat meervoudige gebeurtenisse 'n enkele voorkoms kan uitmaak as hulle uit dieselfde skadelike omstandighede voortspruit.

Veronderstel byvoorbeeld dat 'n kontrakteur 'n venster in 'n kommersiële gebou installeer. Gedurende die installasieproses versuim die kontrakteur nalatig om die flikker aan die vensterbank vas te maak. Die werk is voltooi. Oor die volgende twee maande vind vier afsonderlike reënstorms plaas.

Die venster lek tydens elke storm en veroorsaak waterskade aan die gebou. Die eienaar van die gebou berus op die kontrakteur vir skade aan eiendom.

Die waterskade het ontstaan ​​uit herhaalde blootstelling aan dieselfde skadelike toestande ( waterlek as gevolg van foutiewe flikker). Dus, die vier gebeurtenisse sal beskou word as een voorkoms onder die kontrakteur se aanspreeklikheidsbeleid. Alle skadevergoeding wat aan die eienaar van die eiendom toegeken word, sal onderhewig wees aan een elke voorkomsperk in die kontrakteur se aanspreeklikheidsbeleid, nie vier aparte perke nie.