3 aanspreeklikheidsversekeringsvoorwaardes wat u moet weet

Aanspreeklikheidsversekeringspolisse gebruik verskillende terme om die persone of entiteite wat onder die polis gedek word, te identifiseer. Dit sluit in versekerde , versekerde en addisionele versekeraars . Soos baie polishouers, kan u hierdie terme verwar. Hierdie artikel sal verduidelik wat dit beteken.

Versekerde genoem

Die genoemde versekerde is die persoon of entiteit wat in die beleidsverklarings gelys word. Die genoemde versekerde mag 'n korporasie, vennootskap, eenmansaak of 'n ander entiteit wees.

In vergelyking met ander versekerde, word die versekerde onder die polis die wydste dekking gebied. Baie beleide verwys na die genoemde versekerde soos u .

Die meeste klein besighede bestaan ​​slegs uit een maatskappy. Byvoorbeeld, Smith Manufacturing Inc. is 'n private korporasie wat in besit is van vyf lede van die Smith-familie. Smith Manufacturing Inc. is die wettige naam van die besigheid. So word die korporasie gelys as die versekerde op die firma se algemene aanspreeklikheid , kommersiële motor- en sambreelbeleid .

Meervoudige Versekerde

Sommige besighede bestaan ​​uit meer as een entiteit. Mees aanspreeklikheid versekeraars sal meervoudige entiteite op 'n enkele beleid lys indien een entiteit 'n meerderheidsbelang (minstens 51% eienaarskap) in die ander besit. Veronderstel byvoorbeeld dat die eienaars van Smith Manufacturing Inc. 'n tweede maatskappy genaamd Smith Sales Inc. skep. Die uitsluitlike doel van Smith Sales is om produkte wat deur Smith Manufacturing vervaardig word, te verkoop.

Omdat die twee maatskappye gemeenskaplike eienaarskap het, kan hulle onder dieselfde aanspreeklikheids-, motor- en sambreelbeleid verseker word.

Versekerde se pligte genoem

Baie aanspreeklikheids- en motorbeleid lê spesifieke verpligtinge op die genoemde versekerde. Byvoorbeeld, algemene aanspreeklikheidsbeleid vereis gewoonlik dat u eise of gebeure aan u versekeraar moet rapporteer.

Net so, die standaard kommersiële motor beleid bepaal dat jy die polisie moet in kennis stel as 'n motor gesteel is.

Aanspreeklikheidsbeleide gee dikwels spesifieke verpligtinge aan die eerste versekerde , wat beteken dat die entiteit eerste in die verklarings gelys word (indien die polis meer as een versekerde insluit). In die ISO algemene aanspreeklikheidsbeleid, byvoorbeeld, is die eerste versekerde verplig om rekords te hou van inligting wat die versekeraar nodig het om die premie te bereken. Die eerste naamversekerde moet hierdie inligting verskaf wanneer die versekeraar dit versoek.

verseker

Die versekerde term is 'n generiese woord wat gebruik word om enige persoon of entiteit te beskryf wat kwalifiseer vir dekking onder 'n polis. Die genoemde versekerde is 'n versekerde.

Die meeste aanspreeklikheidsbeleid dek outomaties sekere partye as versekerde. Voorbeelde hiervan is werknemers, vennote en uitvoerende beamptes . Hierdie individue is slegs versekerd terwyl hulle hul werk vir die genoemde versekerde doen. Byvoorbeeld, werknemers is slegs verseker terwyl hulle hul pligte verrig as werknemers van die besigheid wat op die polis genoem word. Hulle is nie versekerd terwyl hulle buite persoonlike werksaamhede betrokke is by persoonlike aktiwiteite nie. Net so word vennote van 'n vennootskap wat op die beleid genaamd is, slegs verseker as hulle as vennote van daardie organisasie optree.

Hulle is nie versekerd vir dade wat hulle buite hul rol as vennoot pleeg nie.

Kommersiële motorbeleide bied ook outomatiese dekking vir verskeie versekerde. Byvoorbeeld, die meeste polisse brei outo-aanspreeklikheid dekking uit vir toelaatbare gebruikers van bedekte motors wat besit of gehuur word deur die genoemde versekerde.

Bykomende Versekerde

Die term addisionele versekeraar beteken 'n party wat by 'n aanspreeklikheidsbeleid as 'n versekerde gevoeg is, gewoonlik via ' n endossement . Om te kwalifiseer vir dekking as ' n addisionele versekerde, moet ' n persoon of entiteit 'n besigheidsverhouding hê met die genoemde versekerde. Daarbenewens moet die besigheidsbedrywighede van die genoemde versekerde 'n risiko skep van regsgedinge teen derde party teen daardie party.

Veronderstel byvoorbeeld dat Busy Builders, 'n algemene kontrakteur, Perfect Piping, 'n loodgieterkontrakteur, gehuur het om waterleidings in 'n nuwe stadion, Busy, te installeer, te bou.

'N Perfect Piping werknemer kan per ongeluk 'n ongeluk by die werkplek veroorsaak, 'n derde party beseer. Die beseerde persoon kan beide die loodgieterskontrakteur en die Besige Bouers vir liggaamlike besering dagvaar . Gevolglik vereis die kontrak tussen Busy en Perfect Piping dat die loodgieterkontrakteur Besig sal wees as 'n addisionele versekeraar onder Perfect Piping se algemene aanspreeklikheidsbeleid.

Bykomende versekerde endossemente bied beperkte beskerming. Dekking is gekoppel aan die perseel, werk of dienste wat die fokus van die besigheidsverhouding tussen die addisionele versekerde en die genoemde versekerde is. Byvoorbeeld, 'n algemene kontrakteur word tipies slegs gedek vir eise wat voortspruit uit nalatige dade wat deur die genoemde versekerde (onderaannemer) gepleeg word terwyl hy werk aan die algemene kontrakteur doen. Om gedek te word, moet eise oor die algemeen nalatigheid aan die kant van die genoemde versekerde meebring.