Bykomende Versekerde Dekking - Wat is dit?

Baie kontrakte wat in besigheid gebruik word, vereis een party om 'n ander as 'n bykomende versekerde te dek. Hierdie artikel sal die doel van addisionele versekerde dekking verduidelik. Dit sal ook 'n paar dinge om te oorweeg wanneer jy hierdie dekking soek, of wanneer dit aan 'n ander maatskappy verskaf word.

Risiko van regsgedinge

Baie maatskappye betrek besigheidsverhoudinge met ander maatskappye. Terwyl hierdie verhoudings voordelig kan wees, skep dit ook 'n risiko vir regsgedinge.

Een maatskappy kan nalatig 'n ongeluk veroorsaak wat 'n derde party beseer. Die beseerde party daag my dan een of albei maatskappye vir skadevergoeding aan. Hier is 'n paar voorbeelde:

In elk van die bogenoemde voorbeelde het nalatigheid wat deur een maatskappy gepleeg is, 'n ongeluk veroorsaak wat tot 'n eis teen die ander gelei het. Regal Realty, Buildings, Inc. en Able Appliances kan hulself beskerm teen sulke eise deur die dekking te eis as 'n addisionele versekeraar onder die ander maatskappy se algemene aanspreeklikheidsbeleid .

Bykomende Versekerde Endossemente

Bykomende versekerde dekking word tipies deur middel van ' n endossement voorsien . Sommige endossemente is baie spesifiek. Hulle dek slegs die persoon of maatskappy wat in die endossement gelys word. Ander bied dekking vir dekking. Hulle dek iemand wat voldoen aan die definisie van bykomende versekerde in die endossement.

Die meeste bykomende versekerde endossemente is ontwerp om sekere soorte partye te dek. Byvoorbeeld, sommige is ontwerp vir eienaars, terwyl ander dek staat of plaaslike regerings wat 'n lisensie of permit uitgereik het. Nog ander is bedoel om projek eienaars of algemene kontrakteurs te dek waarvoor polishouers werk verrig.

Sommige versekeraars gebruik standaard bykomende versekerde endossemente wat deur ISO geskep is. Ander gebruik endossemente wat hulle self ontwikkel het. So, endossemente kan wissel in omvang. Twee endossemente kan beide eienaars as addisionele versekeringsdekking dek, maar die een kan groter dekking bied as die ander.

Enige dekking wat aan u maatskappy onder 'n bykomende versekerde endossement verleen word, moet op 'n primêre basis toegepas word . Dit is, as 'n eis teen u ingedien word wat deur die endossement gedek word, moet die polishouer se versekeraar eers betaal. U moet nie op u eie aanspreeklikheidsbeleid staatmaak om die eis te dek nie tensy en totdat u addisionele versekerde dekking opgebruik is.

Sommige aanspreeklikheidsbeleide bevat bewoording wat outomaties sekere partye, soos verhuurders of kontrakteurs, as bykomende versekeraars dek. Wanneer hierdie bewoording in die beleid ingesluit word, is geen endossemente nodig om daardie partye te dek nie.

kontrakte

Soos baie besighede, kan u firma in 'n besigheidsverhouding met 'n ander maatskappy besig wees. Byvoorbeeld, jy het 'n kontrakteur gehuur om werk te verrig, 'n gebou aan 'n huurder gehuur, of gehuurde masjinerie aan 'n kliënt. Aangesien sulke verhoudings kan lei tot regsgedinge teen u firma, moet u die ander maatskappy vereis om u besigheid as 'n addisionele versekerde te dek.

Die vereiste vir addisionele versekerde dekking moet duidelik in u kontrak vermeld word. Dit is om twee redes belangrik. Eerstens sal die kontrak skriftelike verifikasie van die ander maatskappy se verpligting teenoor u verskaf.

Tweedens bied sekere addisionele versekerde bewoordings dekking slegs indien bykomende versekerde status deur 'n skriftelike kontrak vereis word . Wanneer hierdie bewoording in die endossement ingesluit word, mag u firma nie bykomende versekerde dekking verskaf word nie, tensy die kontrak dit spesifiek vereis.

Sekere sakeverhoudings mag u firma vereis om 'n ander maatskappy as 'n addisionele versekeraar te verseker. Maak seker dat u die kontrak noukeurig lees sodat u u verpligtinge verstaan. Die kontrak moet nie groter dekking aan die bykomende versekerde bekostig as wat deur u polis voorsien word nie. U moet ook die limiete op u polis nagaan om te verseker dat dit voldoende is. Indien 'n eis teen u en 'n addisionele versekerde ingedien word, kan enige skade wat teen die addisionele versekerde geassesseer word, die perke vir u firma beperk.

Bewys van Versekering

As u maatskappy 'n onafhanklike kontrakteur huur, moet u seker maak dat die kontrakteur aanspreeklikheidsversekering gekoop het. Dring daarop aan dat die kontrakteur bewys lewer van dekking in die vorm van ' n sertifikaat van aanspreeklikheidsversekering . Bel die agent of makelaar (of die versekeraars ) wat op die sertifikaat gelys is om te verifieer dat die polisse bestaan.

As u kontrak vereis dat 'n ander maatskappy u as 'n addisionele versekerde dek, moet u 'n afskrif van die bykomende versekerde endossement aanvra. Vra u agent of makelaar om die endossement te hersien om te verseker dat dit voldoen aan die vereistes wat in u kontrak gespesifiseer word. Vra jou prokureur om ook die endossement te hersien.

U aanspreeklikheidsversekering

As u firma onder 'n ander maatskappy se aanspreeklikheidsbeleid gedek word as 'n addisionele versekerde, kan u 'n aanspreeklikheidsversekering afstaan? Die antwoord is nee! 'N Endossement is nie gelyk aan 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid nie. Dit dek gewoonlik slegs die bykomende versekerde ten opsigte van die perseel, projek, produk, toerusting, ens. Soos beskryf in die endossement. Dit dek nie die addisionele versekeraar vir enige ander aktiwiteite nie.

As 'n addisionele versekerde word u gewoonlik gedek vir eise wat voortspruit uit die versekerde se nalatigheid of van nalatigheid wat gesamentlik deur u en die genoemde versekerde gepleeg is. 'N Bykomende versekerde endossement mag geen dekking bied vir eise wat slegs aan u nalatigheid toegeskryf kan word nie. Om u maatskappy teen sulke eise te beskerm, moet u 'n aanspreeklikheidsbeleid aankoop.

Artikel gewysig deur Marianne Bonner