Die Definisie van Eiendomsbeskadiging

Die woord eiendomsbeskadiging word wyd gebruik in kommersiële aanspreeklikheidsversekering. Dit is 'n gedefinieerde term in algemene aanspreeklikheid , kommersiële motor- en sambreelbeleid. Hierdie artikel sal verduidelik wat dit beteken.

Betekenis van eiendomsbeskadiging

Die meeste aanspreeklikheids- en sambreelbeleid bevat dieselfde definisie van eiendomsskade wat in die standaard ISO- aanspreeklikheidsbeleid gevind word. Laasgenoemde definieer eiendomsbeskadiging soos:

  1. Liggaamlike besering van tasbare eiendom, insluitend alle gevolglike verlies van gebruik van daardie eiendom;
  1. Verlies van gebruik van tasbare goedere wat nie fisies beseer is nie

Die definisie bepaal dat elektroniese data nie tasbare eiendom is nie. Elektroniese data is ook 'n gedefinieerde term. Die betekenis daarvan word in 'n aparte, lang definisie uiteengesit. In wese beteken elektroniese data inligting, feite of programme wat gestoor, geskep of gebruik word op rekenaarprogrammatuur en media, soos CD-ROM's en dryf.

Tangible Property

Die definisie van eiendomsbeskadiging sluit twee tipes verliese in. Eerstens sluit dit fisiese skade aan tasbare eiendom in. Tasbare eiendom is eiendom wat aangeraak of gevoel kan word. Eiendomsbeskadiging sluit nie skade aan ontasbare eiendom in nie, soos handelsmerke en patente.

Tweedens, skade aan eiendom sluit in die verlies aan gebruik van tasbare eiendom. Verlies van gebruik word gedek of die tasbare eiendom fisies beseer is of nie.

Wat is die verlies aan gebruik?

Verlies van gebruik beteken die onvermoë om eiendom te gebruik, hetsy omdat die eiendom beskadig is of as gevolg van 'n ander toevallige gebeurtenis.

Hier is twee voorbeelde van verlies aan gebruik wat waarskynlik deur 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid gedek sal word.

Verlies van gebruik van beskadigde eiendom

Gestel jy bedryf 'n skildery. U is deur 'n geboue eienaar gehuur om 'n klein kantoor te verf. Die eienaar het die kantoor gehuur aan 'n huurder wat op 1 Junie geskuif sal word.

U berei die mure voor om te verf wanneer u per ongeluk ' n vuur begin wat die kantoor ernstig beskadig. Herstelwerk duur drie maande en die huurder kan nie tot 1 September beweeg nie.

Die eienaar van die gebou kla vir u die koste om die skade te herstel en die verlies aan gebruik. Aangesien die kantoorruimte onbruikbaar is totdat die herstelwerk voltooi is, sal die eienaar die huurinkomste verloor wat hy sou verdien het as die vuur nie plaasgevind het nie. Die waarde van die verlore huurinkomste verteenwoordig die verlies aan gebruik. In hierdie geval is die verlies aan gebruik as gevolg van fisiese besering aan tasbare eiendom.

Verlies van gebruik van onbeskadigde eiendom

Gestel nou dat jou skildery gehuur is om 'n kantoor in 'n klein woonstel te verf. Die werk duur drie dae. Wanneer u aan die einde van die laaste dag vertrek, versuim u om die kantoordeur te sluit. Twee skunks betree die kantoor en het 'n geveg. Hulle spuit die binnekant van die kantoor. Die geboueienaar smeek jou vir die koste van die skoonmaak van die kantoor en vervanging van beskadigde meubels. Hy dagvaar jou ook vir verlies aan gebruik.

Terwyl die skunks nie een van die woonstelle beskadig het nie, het hul reuk die eenhede onbewus gemaak. Die huurders moes dertig dae na 'n nabygeleë motel vervoer.

Vanweë jou nalatigheid het die eienaar van die gebou een maand se huur vir elke woonstel verbeur. Hy eis vergoeding vir verlies aan gebruik. Die eiendom skade aan die woonstel eenhede betrokke verlies van gebruik van tasbare eiendom wat nie fisies beseer is.

Verlies van gebruik word aanvaar dat dit op dieselfde tyd plaasgevind het as die eiendomskade of voorkoms wat dit veroorsaak het. In die eerste scenario sou die gebruiksverlies waarskynlik plaasgevind het toe die brand plaasgevind het. In die tweede scenario kan die gebruiksverlies plaasvind as u nie die deur toegemaak het nie of wanneer die skunks die kantoor verontreinig het.

Elektroniese data

Soos hierbo genoem, is elektroniese data nie tasbare eiendom nie. Daarbenewens bevat die ISO algemene aanspreeklikheidsbeleid ' n uitsluiting wat die beskadiging van elektroniese data uitsluit . Die volgende voorbeeld demonstreer hoe hierdie uitsluiting van toepassing mag wees.

Jou skildery is deur 'n geboueienaar gehuur om 'n kantoor te verf. Terwyl u die gebou voorberei vir skilderkuns, sny u per ongeluk 'n elektriese kabel. Die kragonderbreking beskadig elektroniese data wat op die kliënt se rekenaar gestoor word. As die kliënt 'n eis indien vir skade aan die data , sal die eis nie gedek word nie. Elektroniese data is nie tasbare eiendom nie. Die skade aan die kabel self moet kwalifiseer as eiendomskade.

Kommersiële motorbeleid

In die ISO Business Auto Policy beteken eiendom skade beteken skade aan of verlies van gebruik van tasbare eiendom. Hierdie definisie onderskei nie tussen beseerde en onbeskaafde tasbare eiendom nie. Die meeste motoraanspreeklikheidseise sluit in tasbare eiendom wat fisies beseer is.

'N kommersiële motor beleid dek beide eiendom skade en fisiese skade , en dit is belangrik om die verskil te verstaan. Eiendomsbeskadiging beteken skade aan eiendom wat aan 'n derde party behoort (iemand anders as 'n versekerde). Dit word gedek onder kommersiële outomatiese aanspreeklikheid dekking . Fisiese skade beteken skade aan 'n motor wat deur die polis gedek word. Fisiese skade word gedek onder Omvattende en Botsingsbedekkings.