Om u Huurder as 'n Addisionele Versekerde te dek

Vind uit as u huurkontrak addisionele dekking benodig

Bedryf u u besigheid in die ruimte wat u van 'n verhuurder huur? Indien wel, kan u huurkontrak u vereis om u verhuurder te dek onder u algemene aanspreeklikheidsbeleid as 'n addisionele versekerde .

Rede vir Addisionele Versekerde Dekking

Wanneer 'n eiendomsaandeelhouer altesaam of 'n gedeelte van 'n gebou aan 'n huurder verhuur, het die eienaar die risiko dat iemand op die gehuurde eiendom beseer kan word terwyl hy die huurder besoek.

As die beseerde persoon die eienaar van die eiendom aanspreek, kan die verhuurder (of sy versekeraar ) aanspreeklik wees vir skadevergoeding.

Byvoorbeeld, Glen's Groceries bedryf 'n kleinhandelwinkel in 'n gebou wat hy aan ABC Properties verhuur. As 'n shopper op die winkel se perseel beseer word, kan hy of sy Glen se Kruideniersware, ABC Properties of albei vir nalatigheid dagvaar.

ABC wil homself beskerm teen eise of pakke wat mag voortspruit uit Glen se bedryf of instandhouding van die kruidenierswinkel. Vir hierdie doel het ABC Properties spesifieke bepalings aangaande versekering ingesluit in die huurkontrak wat Glen onderteken het. Die huurkontrak vereis dat Glen se Kruideniersware 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid moet koop wat ABC Properties as 'n addisionele versekerde aandui .

Huurvereistes

Voordat u 'n kommersiële huurkontrak onderteken, kyk of dit vereistes bevat ten opsigte van aanspreeklikheidsversekering. Tipies, 'n verhuurder sal vereis dat jy 'n algemene aanspreeklikheid (ook genoem openbare aanspreeklikheid) -beleid koop.

Die huurkontrak kan u vereis om 'n spesifieke perk te koop (soos $ 1 miljoen per voorkoms ) en om die verhuurder as 'n addisionele versekerde te dek. Die huurkontrak kan sekere dekkings spesifiseer wat u polis moet insluit. Jou agent of makelaar kan jou help om vas te stel of die vereiste dekkings in jou polis ingesluit is.

Sommige huurkontrakte kan toestande bevat wat moeilik is om te voldoen. Byvoorbeeld, die huurkontrak kan vereis dat u versekeraar 30 dae vantevore u verhuurder in kennis stel indien u polis gekanselleer word. Sekere versekeraars sal ooreenkom om kansellasie kennisgewings aan addisionele versekerde te stuur, maar baie sal nie. As 'n spesifieke huurooreenkoms nie bevredig kan word nie, kan u verhuurder bereid wees om te kompromieer. Byvoorbeeld, dit mag instem om 'n kansellasie kennisgewing van u te aanvaar eerder as u versekeraar.

Kommersiële huurkontrakte word deur prokureurs geskryf, nie versekeringspersoneel nie. Dus bevat hulle dikwels onvanpaste terminologie. Byvoorbeeld, prokureurs gebruik dikwels die term persoonlike besering om te verwys na liggaamlike besering aan 'n persoon se liggaam. Onder 'n aanspreeklikheidsbeleid word liggaamlike besering liggaamlike besering genoem . Huurkontrakte kan ook verouderde terme insluit soos kontrakbreuk op die dekade of breë vorm van eiendomsbeskadigingsaanspreeklikheid . Oor jare is hierdie dekkings deur middel van endossemente verskaf. Deesdae word hulle ingesluit in die standaard aanspreeklikheidsbeleid.

Bykomende Versekerde Dekking

Om 'n verhuurder te dek onder u aanspreeklikheidsbeleid, sal 'n endossement waarskynlik nodig wees. Die endossemente wat gehuurders dek as addisionele versekerings, wissel van een versekeraar na 'n ander.

Baie beperking dekking aan die verhuurder beskryf in die endossement. So, 'n afsonderlike endossement moet vir elke verhuurder gebruik word. 'N Tipiese endossement sluit 'n "skedule" in wat die gebou of deel daarvan wat jy gehuur het, identifiseer. Dit is belangrik om seker te maak dat u gehuurde persele akkuraat beskryf word. As die gehuurde eiendom verkeerd geïdentifiseer is, mag 'n eis teen die verhuurder nie gedek word nie.

Die endossement moet ook die naam van u verhuurder akkuraat noem. Veronderstel jou verhuurder se naam is Bill Smith. Jou huurkontrak bevat egter 'n lys van jou verhuurder se naam as Smith Properties Inc., wat die maatskappy Bill besit. Die bykomende versekerde endossement moet Smith Properties Inc. as die addisionele versekerde lys.

Sommige aanspreeklikheidsbeleid bied outomatiese dekking vir huurders van huurgeld wat aan u verhuur word.

Huurders mag outomaties gedek word deur die " wie is 'n versekerde " afdeling van u polis . Alternatiewelik kan hulle gedek word deur 'n endossement wat die opskrif van die kombers bevat. Outomatiese dekking het verskeie voordele. Eerstens word enige verhuurder van joune wat voldoen aan die beskrywing in die polis gedek sonder om spesifiek gelys te word. Tweedens, dekking vir verhuurders is reeds in u polis premie ingesluit. As u addisionele eiendomme huur, moet u verhuurders sonder ekstra koste gedek word.

Beperkings

Feitlik alle bykomende versekerde endossemente wat gebruik word om eienaars te dek, bevat beperkings. Byvoorbeeld, die standaard ISO endossement beperk dekking aan die persoon of organisasie wat in die endossement gelys word. Die verhuurder word slegs gedek vir sy of haar aanspreeklikheid vir die eienaarskap, instandhouding of gebruik van die perseel (of deel daarvan) wat aan u verhuur word en in die endossement beskryf word.

Veronderstel byvoorbeeld dat ABC Properties (in die aanvangsscenario) deur 'n kliënt van Glen se Kruideniersware gedagvaar word. Die kliënt is beseer toe sy oor 'n los drempel gestamp het terwyl sy by die winkel ingegaan het. Haar klere beweer dat ABC Properties aanspreeklik is vir haar besering omdat dit nie die gebou behoorlik onderhou het nie. Die pak het ontstaan ​​uit die onderhoud van die gebou wat aan Glen's Grocery verhuur is. Gestel die gebou word goed beskryf in die endossement, moet die regsgeding deur Glen se aanspreeklikheidsbeleid gedek word.

Endossemente wat eienaars as addisionele versekerde dek, sluit gewoonlik ongelukke uit wat voorkom nadat u opgehou het om 'n huurder in die perseel te wees. Hulle sluit ook eise voort uit nuwe konstruksie, sloop of strukturele veranderinge wat deur die verhuurder op die huurperseel uitgevoer word. Veronderstel byvoorbeeld dat ABC Properties 'n kontrakteur huur om 'n toevoeging tot die kruidenierswinkel te bou. ABC sal moet staatmaak op sy eie aanspreeklikheidsbeleid (nie Glen's Groceries se beleid) om homself te beskerm teen eise wat voortspruit uit die konstruksiebedrywighede nie.

Laastens, sommige bykomende versekerde endossemente bied nie 'n groter dekking of groter perke vir 'n verhuurder as wat u ingevolge die kontrak verplig is om te voorsien nie . Met ander woorde, indien die kontrakvoorwaardes minder dekking vir die verhuurder vereis as wat die polis voorsien, sal die kontrakvoorwaardes van toepassing wees. Gestel jou huurkontrak moet u byvoorbeeld aan u verhuurder verseker teen 'n limiet van $ 500,000. As 'n eis teen die verhuurder ingedien word en u polis bied 'n limiet van $ 1 miljoen, sal die pak teen die verhuurder onderhewig wees aan die limiet van $ 500,000 (die limiet wat deur die kontrak vereis word).