Aanspreeklikheid Dekking vir skade aan huurperseel

Byna alle algemene aanspreeklikheidsbeleide sluit in 'n dekking genaamd skade aan persele wat aan u verhuur is. Hierdie dekking word outomaties verskaf onder Dekking A, Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid. Soos sy naam aandui, dek dit eise teen 'n versekerde huurder vir skade wat hy of sy aan ' n huurder van ' n verhuurder gehuur het.

Wat is plekke?

Om skade aan die huurperseel vir u te betaal, te verstaan, moet u die betekenis van die woord perseel verstaan .

In regsvertaling beteken perseel grond en enige geboue of strukture wat aan die grond geheg is. Huurperseel mag 'n gebou of gedeelte daarvan wees. Baie klein besighede huur een gedeelte van 'n gebou eerder as die hele struktuur. Of u nou 'n hele gebou of slegs 'n gedeelte daarvan huur, moet die fisiese adres van u huur eiendom gelys word in die deel van u aanspreeklikheidsbeleid.

Twee bedekkings in een

Skade aan persele wat aan u verhuur word, kan verwarrend wees omdat dit deur uitsonderings verskaf word aan sekere uitsluitings wat onder Dekking A voorkom. Daarbenewens bestaan ​​dit eintlik uit twee afsonderlike dekkings:

  1. Dekking vir eise of pakke wat voortspruit uit brandskade aan gehuurde perseel
  2. Dekking vir eise of pakke wat voortspruit uit skade deur enige ander oorsaak as brand , perseel of hul inhoud wat vir sewe of minder dae verhuur is.

Elk van hierdie deksels word hieronder verduidelik.

1. Brandskade aan huurperseel

Eise of pakke wat voortspruit uit brandskade aan huurperseel, word gedek deur 'n uitsondering op die meeste (maar nie alle) van die uitsluitings wat onder Dekking A voorkom. Hierdie uitsondering verskyn gewoonlik aan die einde van die Dekking A-uitsluitings. Dit bied dekking vir eise of pakke wat voortspruit uit eiendomsskade deur brand aan eiendom wat aan u verhuur is of deur u beset word sonder 'n huurkontrak met die eienaar se toestemming.

Slegs brandskade aan persele word bedek. Hier is 'n voorbeeld van die tipe eis wat hierdie dekking beoog om aan te spreek.

voorbeeld

Ted Thompson besit Thompson's Machining, 'n masjienwinkel wat metaalonderdele vir plaaswerktuie maak. Ted se besigheid bedryf uit 'n gebou wat hy huur in 'n industriële deel van Pleasantville. Sy besigheid is verseker vir aanspreeklikheid ingevolge 'n standaard algemene aanspreeklikheidsbeleid.

Laat een middag, ' n werknemer van Ted's, gebruik 'n sweisslap om 'n beskadigde metaaldeel te herstel. Onbekend aan die werker, 'n vonk van die sweislamp het gevlieg in 'n nabygeleë asblik. Die vullis het begin smeul, maar niemand in die winkel let op die rook nie.

Ted se werknemers vertrek vir die dag, en Ted sluit die winkel. Twee uur later ontplof die asblik. Die vuur versprei na die vloer en een muur van die winkel. Teen die tyd dat die brand 'n uur later uitgeblus word, het die gebou $ 75,000 in brandskade opgedoen. Ted ontvang dan 'n eis van sy verhuurder om die koste van die herstel van die gebou te betaal. Gelukkig vir Ted moet die verlies onder die algemene aanspreeklikheidsbeleid van die masjienwinkel gedek word.

Dek slegs wettige aanspreeklikheid

Die brandskade dekking wat verskaf word onder skade aan lokale wat aan u verhuur word, is slegs van toepassing indien u wettiglik aanspreeklik is vir die skade.

Dit is die brandskade aan u gehuurde (of besette) perseel moet veroorsaak word deur u nalatigheid.

In Thompson se Machining-scenario hierbo beskryf, is Thompson's Machining aanspreeklik vir die brandskade aan die huurperseel omdat die brand veroorsaak is deur 'n werknemer se nalatigheid. Die werknemer moes geweet het dat 'n sweisslap sparks kan produseer, en hy het versuim om te verhoed dat 'n vonk in die asblik kom.

Skade aan plekke wat aan u verhuur is, dek nie skade wat nie u skuld is nie. Gestel jy het byvoorbeeld kantoorruimte in 'n gebou onder 'n vyfjaar huurkontrak gehuur. Laat een nag, 'n gewelddadige onweer breek uit. Weerlig staak die gebou en veroorsaak 'n brand in jou kantoorruimte. Weerlig word beskou as 'n daad van God, waarvoor jy nie wettiglik aanspreeklik is nie. Dus, u polis dek nie enige eis teen u om die brandskade te betaal nie.

Geen kontraktuele aanspreeklikheid Dekking

Die uitsondering wat skade aan die huurgeld aan u bied, is nie van toepassing op die kontraktuele aanspreeklikheidsuitsluiting onder Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid nie. Hierdie uitsluiting geld steeds. So word geen dekking verskaf vir aanspreeklikheid wat u onder huurkontrak aanvaar om die verhuurder te vergoed vir brandskade aan die gehuurde perseel nie. Dit wil sê, as u verplig is om brandskade aan 'n gebou te betaal slegs as gevolg van ' n kontrak wat u onderteken het (en nie as gevolg van u regsaanspreeklikheid nie), sal u aanspreeklikheidsbeleid nie enige eis dek wat tot gevolg het nie.

Stel byvoorbeeld dat jy 'n gebou huur. U onderteken 'n huurkontrak waarin u aanspreeklikheid aanvaar vir enige brandskade wat gedurende die huurtermyn van u gebou plaasvind (ongeag of die brand die gevolg is van u nalatigheid). Foutiewe bedrading in die gebou veroorsaak 'n brand wat die struktuur beskadig. U mag kontraktueel verplig wees om die skade onder die huurkontrak te herstel. Die koste van die herstelwerk sal egter nie onder u aanspreeklikheidsbeleid gedek word nie, aangesien u nie wettiglik aanspreeklik is vir die brand nie.

Oormaat Dekking Slegs

Die hierbo beskryf brandbeskadigingsdekking is nie bedoel om 'n plaasvervanger vir kommersiële eiendomsversekering te wees nie . Dit geld op ' n oortollige basis oor enige beskikbare brandversekering op die eiendom. Dit beteken dat indien die beskadigde gebou onder 'n eiendomsbeleid verseker word, u aanspreeklikheidsversekeraar 'n eis sal betaal nadat die eiendomsversekering opgebruik is. U verhuurder (of u, indien nodig deur u huurkontrak) moet die gebou verseker teen fisiese skade deur die aankoop van 'n kommersiële eiendomsbeleid .

2. Korttermynverblyf

Die tweede dekking wat ingesluit is in skadevergoeding aan huurgeld wat aan u verhuur is, word deur uitsonderings verleen aan drie uitsluitings onder die opskrif Skade aan eiendom. Hierdie uitsluitings word hieronder gelys.

  1. Eiendomsbeskadiging van eiendom wat u besit of huur
  2. Eiendomsbeskadiging van eiendom aan u geleen
  3. Eiendomsbeskadiging op persoonlike eiendom in u sorg, toesig of beheer

Hierdie uitsluitings is nie van toepassing op skade aan eiendom deur 'n ander gevaar as brand vir 'n gebou (of die inhoud daarvan) wat u vir 'n tydperk van sewe of minder dae gehuur het nie.

Wat is bedek

As gevolg van die uitsondering op die uitsluitings hierbo genoem, dek 'n aanspreeklikheidsbeleid eise of pakke wat voortspruit uit skade aan eiendom wat u vir 'n week of langer huur. Skade aan eiendom wat in die gebou vervat is, word ook gedek. Dekking geld slegs indien u wettiglik aanspreeklik is vir die skade. Die polis dek nie die betalings wat u vrywillig aan die eienaar van die eiendom maak nie. Die uitsondering op die drie uitsluitings is van toepassing op skade weens 'n ander oorsaak as brand.

Hier is twee voorbeelde van eise wat waarskynlik gedek sal word via die korttermyndekking wat hierbo beskryf word.

Voorbeeld 1

U reël 'n opleidingsessie vir u werknemers op 'n kantoorkompleks naby u besigheid. Die opleiding vind plaas in 'n konferensiekamer wat u vir drie agtereenvolgende dae gehuur het. Tydens die oefensessie gooi 'n werknemer 'n masjien aan 'n ander werknemer. Ongelukkig is sy doel sleg, en die stappelaar tref 'n groot spieël. Die spieël breek. Niemand is seer nie, maar die kantoorkompleks vereis later dat jy die gebroke spieël vervang.

Die skade het plaasgevind op die inhoud van die eiendom wat u vir sewe dae of minder gehuur het. Die skade is as gevolg van 'n ander gevaar as brand. U firma is wettiglik aanspreeklik vir die skade omdat dit veroorsaak is deur u werknemer se nalatigheid. Aangesien die eis val onder die uitsonderings op die uitsluitings hierbo gelys, sal dit waarskynlik gedek word deur u firma se aanspreeklikheidsbeleid.

Voorbeeld 2

Jou maatskappy vervaardig ink cartridges vir rekenaardrukkers. Jy is op 'n driedaagse sakereis om potensiële kliënte te besoek en het monsters van jou ink gebring. Dit is die laaste dag van jou reis en jy is in jou hotelkamer. Jy steek jou monsters in jou aktetas wanneer 'n foutiewe patroon ontplof. Rooi ink spuit oor die plafon, mure, mat en bedekking.

U vra om verskoning vir die inkfasco vir die hotel. Desondanks ontvang u 'n brief van die hotelbestuurder wat betaling eis vir die koste om die ink uit u hotelkamer en die inhoud daarvan te verwyder. Die skade het plaasgevind op eiendom wat u vir sewe of minder dae gehuur het, en dit het as gevolg van 'n ander oorsaak as brand. U is wettiglik aanspreeklik vir die skade aangesien dit die gevolg is van u foutiewe produk . Die eis moet gedek word deur u aanspreeklikheidsbeleid.

Dekking Gap

Gestel jy huur 'n konferensie kamer vir 'n paar dae vir 'n besigheids vergadering. Tydens die vergadering gebruik jy 'n aansteker in 'n demonstrasie wanneer jy per ongeluk 'n vuur begin. Die brand beskadig meubels in die konferensiekamer, en die hotel kos jou vir $ 25,000. Sal die eis gedek word deur u aanspreeklikheidsbeleid?

Die antwoord is nee. Die sewe dae dekking wat hierbo beskryf word, is slegs van toepassing op die inhoud van gehuurde perseel as die skade nie deur brand veroorsaak word nie. Die polis dek brandskade aan gehuurde persele , maar brandskade aan ander tipes eiendom word nie gedek nie.

limiet

Beide dele van skade aan lokale wat aan u verhuur word, is onderworpe aan 'n spesiale limiet wat in die verklarings vermeld word. Hierdie limiet mag $ 100,000 of meer wees. Dit is kleiner as die elke voorkoms limiet.

By die keuse van 'n beperking vir skade aan huurperseel wat aan u verhuur word, moet u die bedrag waarvoor u aanspreeklik gehou kan word, oorweeg as u 'n gebou beskadig deur 'n brand (of 'n ander gevaar as u 'n perseel vir sewe dae of minder huur). Sal die limiet op u aanspreeklikheidsbeleid voldoende wees om 'n eis te dek? As u nie die antwoord ken nie, vra u versekeringsagent of makelaar om hulp.