Wanneer kan 'n verhuurder huurders se huur in Arkansas invoer?

'N Huurder se regte

In Arkansas het die verhuurder en huurders sekere regte op die huur eiendom onder verhuurder wet. Een belangrike stel reëls behels die verhuurder se reg om die huurder se woonstel te betree. Hier is die redes waarom 'n verhuurder 'n huurder se woonstel in Arkansas kan betree en die kennisgewing wat die verhuurder moet gee voordat hy dit doen.

Is kennis voor inskrywing vereis in Arkansas?

Arkansas-kode bepaal dat 'n verhuurder 'n "redelike kennisgewing" moet verskaf voordat hy 'n huurder se woonstel betree.

Dit word beskou as kennisgewing indien die huurder bewus is van die verhuurder se bedoelings.

Skriftelike kennisgewing kan aan die huurder verskaf word deur die een of ander hand die kennisgewing aan die huurder te lewer of deur die kennisgewing aan die huurder per geregistreerde of gesertifiseerde pos te stuur. In sekere gevalle kan 'n telefoonoproep, sms of e-pos ook as kennisgewing dien, solank die verhuurder rede het om te glo dat die huurder die kennisgewing ontvang het.

Hoeveel kennisgewing moet die verhuurder gee?

Arkansas verhuurder huurder wet noem nie die spesifieke hoeveelheid tyd wat as redelike kennisgewing beskou word nie. State wat die lengte van redelike tyd bepaal, benodig gewoonlik tussen 24 uur en 48 uur kennisgewing voordat 'n verhuurder kan inskryf. 'N Arkansas-verhuurder moet binne hul regte wees as hulle 'n huurder soortgelyke kennisgewing gee.

Ure wanneer 'n Arkansas-verhuurder kan ingaan

Alhoewel Arkansas-kode nie spesifieke ure lys wanneer 'n verhuurder toegelaat word om 'n huurder se woonstel te betree nie, kan 'n verhuurder nie binnegaan wanneer hy of sy behaag nie.

Oor die algemeen kan 'n verhuurder gedurende die normale werksure 'n huurder se eenheid betree. Dit sou wees tussen 08:00 in die oggend en 6:00 in die nag.

Daar is twee uitsonderings om gedurende normale werksure te betree:

Wettige redes vir 'n verhuurder kan 'n huurder se woonstel betree

Arkansas-kode lys die redes waarom 'n verhuurder toegelaat word om toegang tot 'n huurder se woonstel te verkry. Dit sluit in:

Redes waarom 'n Arkansas-huurder die verhuurder kan weier

As 'n verhuurder redelike kennis gegee het en vir 'n wettige toegelate rede die huurder se eenheid betree, kan die huurder gewoonlik nie 'n verhuurder inskryf nie. Dit is onwettig dat 'n huurder probeer om 'n verhuurder se inskrywing te ontken deur die slotte op hul deur te verander sonder die verhuurder se toestemming.

'N Huurder mag toegelaat word om 'n eienaar in te dien indien:

Redes waarom 'n verhuurder kan sonder kennisgewing ingaan

Huurder se reg indien huurder nie wettige toegang toelaat nie

As 'n huurder 'n verhuurder die wettige toegang tot hul woonstel ontken, kan die verhuurder verbode verligting van 'n hof verkry om toegang tot die woonstel te verkry. Die verhuurder kan ook geregtig wees op skadevergoeding en redelike prokureursfooie.

Arkansas wet op verhuurder toegang

Om Arkansas se wet op die verhuurder se inskrywing te sien, sien asseblief Arkansas-kode geannoteerde §§ 18-17-303, 18-17-602, 18-17-702 en 18-17-705.