Wat beteken Subrogasie?

Subrogasie is 'n wettige reg aan versekeringsmaatskappye. Dit laat 'n versekeraar die bedrag wat hy betaal het, verhaal deur die party wat die verlies veroorsaak het, te dagvaar.

Versekeraar stappe in Versekerde se skoene

Hier is 'n voorbeeld van hoe subrogasie werk. Veronderstel dat Bill se kommersiële gebou verbrand. Bill se eiendomsversekeraar betaal hom $ 2 miljoen, die koste om die gebou te vervang. Die versekeraar ontdek dat die brand veroorsaak is deur die nalatige gebruik van 'n flitslig deur Bill se buurman, Steve.

Die versekeraar smeek Steve om die $ 2 miljoen wat hy aan Bill betaal het vir die brandskade te verhaal.

As Bill nie eiendomsversekering gehad het nie, sou hy die reg hê om Steve te dagvaar vir die koste om sy gebou te vervang. Omdat Bill se versekeraar hom vir die verlies vergoed het, word Bill se reg om te dagvaar, aan die versekeraar oorgedra. Die versekeraar "stappe in Bill se skoene," wat beteken dat dit enige regte verkry wat Bill moet dagvaar.

Versekeraars kan hul reg van subrogasie van 'n wet of 'n kontrak verkry . Baie versekeringspolisse bevat 'n subrogasieklousule wat van toepassing is wanneer die versekeraar 'n verlies aan (of namens) 'n versekerde betaal het . Die klousule gee die versekeraar die reg om die bedrag van sy verliesbetaling te verhaal van die party wat die verlies veroorsaak het. 'N Versekeraar kan dit reg hê al is dit nie in die polis vermeld nie. Baie state het subrogasiewette ingestel wat verseker dat versekeraars herstel kan nastreef sodra hulle hul versekerde ten volle vergoed het vir 'n verlies.

Tipiese Subrogasieklousules

Die meeste besigheidsversekeringspolisse bevat 'n klousule wat die versekeraar se subrogasierechten verduidelik. Dit verskyn gewoonlik in die polisvoorwaardes . In die ISO- beleid is die subrogasieklousule gewoonlik onder die opskrif Oordrag van regte van herstel teenoor ander na ons. Subrogasie klousules kan wissel van een beleid na 'n ander, maar almal het dieselfde algemene doel.

Hulle stel die versekeraar in staat om 'n verliesbetaling te herstel van die party wat die verlies veroorsaak het.

1. Kommersiële Eiendomsbeleide

Baie kommersiële eiendomsbeleide bevat 'n subrogasieklousule soos die een wat in die standaard ISO-beleid voorkom. 'N Gedeelte van hierdie klousule verskyn hieronder:

As enige persoon of organisasie aan of vir wie ons betaling onder hierdie dekking deel, het die reg om skadevergoeding van 'n ander te verhaal, word daardie regte aan ons oorgedra tot die mate van ons betaling.

Om te sien hoe hierdie klousule van toepassing is, oorweeg die volgende voorbeeld:

Jennifer besit 'n klein kommersiële gebou wat sy gebruik om 'n troeteldier versorgingsbedryf te bedryf. Jennifer het die gebou onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker . Eendag is Jennifer besig met 'n harige kliënt wanneer sy 'n harde boom hoor. 'N Oomblik later val een muur van haar gebou inmekaar en breek dan in vlamme. Die brandweer kom gou om die vuur te blus.

Jennifer se gebou het aansienlike skade opgedoen. Die brand was die gevolg van 'n boiler ontploffing in die gebou langsaan. Die ketel het ontplof omdat Bill, die geboueienaar, dit nie behoorlik onderhou het nie. Jennifer se eiendomsversekeraar betaal vir die brand skade aan haar gebou en subrogateer dan teen Bill.

Dit is, dit lê 'n pak teen Bill op soek na herstel vir die bedrag wat dit aan Jennifer betaal het. Omdat die versekeraar Jennifer (vergoed) vir die verlies vergoed het, aanvaar sy haar reg om te betaal. Die versekeraar het die reg om slegs Bill te betaal vir die bedrag wat dit aan Jennifer betaal het.

2. Kommersiële aanspreeklikheidsbeleide

Die meeste besigheids aanspreeklikheidsbeleid bevat dieselfde subrogasieklousule wat die standaard ISO- algemene aanspreeklikheidsbeleid verskyn . Die klousule bepaal dat indien die versekerde reg het om die hele of 'n gedeelte van enige betaling wat die versekeraar onder die polis gemaak het, te verhaal, word daardie regte aan die versekeraar oorgedra. Die volgende voorbeeld demonstreer hoe hierdie klousule van toepassing is.

Sallie besit 'n kleinhandelklerewinkel genaamd Rags to Riches. Op 'n dag gaan 'n winkelkliënt uit en val op 'n ongelyke vloertegel en breek haar been.

Die kliënt smeek Rags tot Riches vir liggaamlike besering . Sallie se aanspreeklikheidsversekeraar betaal die eis. Dit klop dan die kontrakteur wat Sallie se vloer geïnstalleer het vir die bedrag wat dit aan die beseerde kliënt betaal het. Die versekeraar beweer dat die kontrakteur die vloer onbehoorlik geïnstalleer het en dat die nalatigheid die kliënt se besering veroorsaak het. Omdat die versekeraar Sallie vergoed het vir die koste van die eis, aanvaar dit haar reg om die nalatige kontrakteur te dagvaar.

3. Kommersiële motorbeleide

Die standaard besigheid motor beleid bevat 'n subrogasie klousule soortgelyk aan die een wat gevind word in die ISO eiendomsbeleid. Die klousule bepaal in wese of die versekeraar 'n outomatiese aanspreeklikheid of fisiese skade eis betaal, en iemand anders as die versekerde is aanspreeklik vir die besering of skade, die versekeraar kan daardie party dagvaar om die bedrag van sy eisbetaling te verhaal.

4. Werknemersvergoedingsbeleid

Die standaard NCCI- werknemersvergoedingsbeleid bevat twee subrogasieklousules: een onder Deel Een, Werkersvergoeding, en nog een onder Deel Twee, Werkgewers Aanspreeklikheid. Beide is geregtig op die herstel van ander

Die subrogasieklousule wat in Deel een verskyn, gee die versekeraar u regte, sowel as die regte van u beseerde werknemer, om betalings wat hy van enigeen wat vir 'n werker se besering aanspreeklik is, te verhaal. Veronderstel byvoorbeeld dat u firma 'n werkersvergoedingsbeleid gekoop het. Een van u werknemers is beseer in 'n motorongeluk wat veroorsaak word deur die nalatigheid van 'n ander bestuurder. U versekeraar bied werkers vergoedingsvoordele aan die werker. Dit dagvaar die nalatige bestuurder vir die koste van die voordele wat dit aan u werknemer betaal het.

In sommige lande kan die beseerde werker die nalatige bestuurder dagvaar en 'n toekenning inwin. Die meeste state verbied werkers egter van "dubbele dip" (ontvang duplikaat herstel vir dieselfde besering). Dit beteken dat 'n werker wat skadevergoeding van die nalatige party insamel, die versekeraar moet vergoed vir die koste van die voordele wat hy of sy ontvang het. Sodra die versekeraar terugbetaal is, kan die werknemer toegelaat word om enige oorblywende skade te behou.

Die subrogasie klousule wat in die Afdeling Werkgewers Aanspreeklikheid verskyn , gee die versekeraar die reg om herstel te soek van enigiemand wat aanspreeklik is vir 'n besering waarvoor die versekeraar skadevergoeding kragtens die polis betaal het. Dit wil sê, as die versekeraar skadevergoeding betaal het as gevolg van 'n besering aan 'n werknemer, mag dit die party wat die besering veroorsaak het, verhoor om sy betaling te verhaal.

Jy moet die versekeraar se regte behou

Sodra 'n versekeraar 'n eis betaal het, is dit geregtig op enige regte wat u teen die nalatige party het. As u u regte opgeëis het, het u niemand om na die versekeraar oor te dra nie. Om hierdie rede bevat feitlik alle subrogasieklousules taal wat u vereis om die versekeraar se reg om die nalatige party te dagvaar, te beskerm. Die meeste klousules verbied u om u reg te veroordeel om die verantwoordelike party te dagvaar nadat 'n verlies plaasgevind het .

Veronderstel byvoorbeeld dat u 'n voertuig bestuur wat deur u besigheids outomatiese polis gedryf word wanneer u deur 'n ander bestuurder agtergelaat word. U belowe die ander bestuurder dat u hom nie sal dagvaar vir die skade wat u aan u voertuig veroorsaak het nie. U het die subrogasiebepaling oortree.

Voorverliesverminderings toegelaat

Baie kommersiële eiendomsbeleide laat jou spesifiek toe om jou subrogasierechten af ​​te sien voordat daar 'n verlies is . Aanspreeklikheidsbeleide is tipies stil met betrekking tot voorverliesverminderings, maar die algemene konsensus is dat sulke uitsonderings toegelaat word indien hulle nie spesifiek verbied word nie. Dit beteken dat jy 'n kontrak kan onderteken waarin jy belowe om nie iemand te dagvaar vir verlies as daar nog geen verlies is nie. Afwykings van subrogasie kom voor in baie soorte besigheidskontrakte.

Uitsondering na die afsterwe-reël

Daar is een uitsondering op die reël vir die verlies na verlies. Die standaard kommersiële eiendomsbeleid laat u toe om u regte na 'n verlies af te sien indien die kwytskelding ten gunste van een van die volgende gemaak word: