Skoonmaak van besoedeling en besoedeling na 'n verlies

Wanneer eiendom wat deur u besigheid besit word, beskadig of vernietig word deur 'n brand of ander gevaar, moet die puin verwyder word voordat die eiendom herstel, vervang of gerekonstrueer kan word. Die koste vir die verwydering van afval kan aansienlik wees. Dit geld veral as die puin besmet is met 'n gevaarlike stof. Die meeste kommersiële eiendomsbeleide dek hierdie koste binne die perk wat op die beskadigde eiendom van toepassing is.

Dit is dus belangrik om afvalverwyderingskoste te oorweeg wanneer u versekeringsperke kies.

Debris Verwydering Dekking

'N Meerderheid van kommersiële eiendomsbeleide dek puinverwyderingskoste op dieselfde wyse as die standaard ISO- vorm. Die ISO-beleid dek hierdie koste in 'n afdeling getiteld Addisionele dekking. Dit dek uitgawes wat u aangaan om puin van beskadigde eiendom te verwyder indien die skade die gevolg is van 'n gedekte oorsaak van verlies. Die uitgawes moet voortspruit uit 'n verlies wat gedurende die polisperiode plaasvind en moet binne 180 dae na die datum van verlies aan u versekeraar gerapporteer word.

Bedekte eiendom

Terwyl feitlik alle eiendomsbeleide vir puinverwydering betaal word, mag dit nie dieselfde tipe puin dek nie. Sommige beleide beperk dekking tot die puin van Covere d Property . Hulle dek nie die koste van die verwydering van puin van eiendom wat nie gedek word nie.

Verbeel jou byvoorbeeld dat 'n windstorm deur jou dorp blaas en jou pakhuis beskadig.

Die storm beskadig ook 'n gebou langs uwe. Nadat die storm geëindig het, val die puin puin uit die gebou langs jou perseel af. Sal u polis die koste dek om dit te verwyder? Die antwoord hang af van die bewoording in u beleid. Die puin het ontstaan ​​uit jou buurman se gebou, wat nie onder u beleid gedekte eiendom is nie.

As u dekking vir puinverwydering slegs van toepassing is op puin van bedekte eiendom, sal dit nie die koste van die verwydering van die oorblyfsels van u bure se gebou dek nie.

ISO het die dekkingsverwydering in die standaard eiendomsvorm in 2012 verbreed. Die huidige vorm dek u koste om puin van bedekte eiendom en ander puin op die beskrywing van die perseel te verwyder wanneer die puin uit 'n gedekte oorsaak van verlies tot gevolg het. Ander puin beteken puin van eiendom wat nie spesifiek uitgesluit word onder puinverwydering dekking nie.

Afvalverwydering dekking is nie van toepassing op die koste om puin te verwyder van eiendom wat aan u behoort nie, maar is nie onder die polis verseker nie. 'N Voorbeeld is 'n stoorskuur wat op u perseel geleë is wat u verkies het om onversekerde te verlaat. Ook uitgesluit is die koste om afval te verwyder van enige eiendom wat aan iemand anders behoort en is nie van 'n soort wat onder u polis gedek sou wees nie. Byvoorbeeld, jou polis dek nie die koste om puin te verwyder van 'n klein vliegtuig wat deel uitmaak van 'n aangrensende besigheid wat deur 'n tornado op jou eiendom geblaas is nie. Vliegtuig kwalifiseer nie as gedekte eiendom nie.

Ook uitgesluit onder puinverwydering dekking is die koste om puin te verwyder van die eiendom wat aangewys is as Nie Gedek nie.

Dit sluit in die koste van die verwydering van puin van buite eiendom soos heinings en bome.

Basiese Debris Verwydering Limiet

Onder die ISO-vorm is die limiet vir puinverwydering 25 persent van die koste om skadevergoeding te herstel of te vervang, plus die aftrekbare bedrag . Veronderstel byvoorbeeld dat u maatskappy 'n pakhuis besit wat onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker is. U polis bevat 'n beperking op die dekking van $ 1 miljoen wat geld vir die gebou en die inhoud daarvan. U polis sluit 'n aftrekbare bedrag van $ 1.000 in. 'N Groot vuur breek in die gebou uit, wat $ 500,000 in skade veroorsaak. Jou puinverwyderingperk is 25 persent van ($ 500,000 plus $ 1,000) of $ 125,250.

Die bedrag wat u bestee om puin te verwyder, is ingesluit in die limiet wat van toepassing is op die beskadigde eiendom. Veronderstel in die vorige voorbeeld dat jy 100 000 spandeer om puin van die beskadigde pakhuis en persoonlike eiendom te verwyder.

Die koste om u eiendom te herstel of te vervang is $ 500,000. U totale verlies is $ 600,000. U verlies moet ten volle gedek word (minus u aftrekbaar) aangesien u totale verlies nie u limiet van $ 1 miljoen oorskry nie.

Veronderstel in die pakhuisvoorbeeld wat hierbo beskryf word, dat die windstorm jou naaste se gebou beskadig en die puin op jou perseel blaas. Jou pakhuis ontsnap skade. Aangesien daar geen beskadigde eiendom beskadig is nie, kan u polis slegs 'n limiet van $ 5,000 vir puinverwydering verskaf.

Ekstra $ 25,000 Limit

Baie beleide bied 'n bykomende $ 25,000 indien een of beide van die volgende voorkom:

Veronderstel byvoorbeeld dat jou pakhuis $ 300,000 in brandskade opgedoen het. U opruimkoste is hoog ($ 100,000) omdat die beskadigde eiendom besoedel is deur gevaarlike chemikalieë wat in u pakhuis gestoor word. Jou puinverwyderingperk is $ 75,250 (.25 X $ 301,000), maar jou koste is $ 100,000. Jou koste oorskry jou limiet met $ 24,750. Gelukkig sal die ekstra $ 25,000 wat u polis bied, die tekort dek.

Gestel nou dat die koste om u beskadigde eiendom te herstel, $ 825,000 is. Jy spandeer $ 200,000 om puin uit jou beskadigde pakhuis te verwyder. Jou puinverwyderingskoste oorskry nie jou puinverwyderingperk nie, wat 25 persent van ($ 825,000 plus $ 1,000) of $ 206,500 is. Die bedrag van u verlies plus u puinverwyderingskoste oorskry egter u limiet van $ 1 miljoen ($ 825,000 plus $ 200,000 = 1,025,000). Die oorblywende $ 25,000 in gekombineerde koste moet gedek word deur die ekstra limiet van $ 25,000.

Opruiming van besoedeling en besoedelde afval

Vure, windstorms en ander gevare kan eiendom wat gevaarlike stowwe bevat, beskadig. As hul houer beskadig is, kan hierdie stowwe die afval wat agtergelaat word, besoedel of in die land of water insypel. Voorbeelde van gevaarlike stowwe is grootmaatchemikalieë, verf, plaagdoders, kunsmis, loodbatterye, petrol, en asbesbekleding of isolasie.

Baie state het wette wat die opruiming en wegdoening van gevaarlike stowwe reguleer, insluitend dié wat in puin voorkom of tydens 'n brand of ander ramp vrygestel word. Sekere stowwe kan spesiale hantering benodig, wat die afvalverwyderingskoste kan opskort.

Die meeste eiendomsbeleide bevat 'n besoedeling van besoedeling, wat die dekking vir enige skade wat veroorsaak word deur die ontslag of vrystelling van besoedeling, uitskakel. Die uitsluiting is nie van toepassing as die ontslag veroorsaak word deur 'n bepaalde oorsaak van verlies nie, ' n gedefinieerde term wat vuur, windstorm, vandalisme en baie ander gevare insluit. In die bostaande scenario's is jou pakhuis beskadig deur 'n windstorm of 'n vuur. As besoedelstowwe vrygestel is weens enige gevaar, moet die koste van die opruiming en afvee daarvan in die beskerming van die puin verwyder word.

Opruiming van besoedeling van grond of water

Let daarop dat die beskerming van puin verwyder spesifiek die koste van onttrekking van besoedeling uit grond of water uitsluit. Veronderstel byvoorbeeld dat jou pakhuis deur 'n brand beskadig is. Die vuur smelt 'n metaal drom wat vloeibare kunsmis bevat. Die kunsmis besoedel die puin. Dit sluip ook in die grond en besoedel 'n stroom naby jou eiendom. Jou puinverwydering dekking moet van toepassing wees op die koste van die skoonmaak van die besmette puin. Dit sal nie die koste van die verwydering van die kunsmis van die grond of die stroom dek nie.

Terwyl water- en grondopruimkoste nie ingesluit word onder die beskerming van puinverwydering nie, word hulle gedek deur 'n afsonderlike dekking genaamd Verontreiniging skoonmaak en verwydering. Vir die opruimingskoste wat gedek moet word, moet die besoedeling ontslaan word weens 'n gedekte oorsaak van verlies. Die limiet wat verskaf word, is gewoonlik laag, soos $ 10,000. Die limiet is die meeste wat die versekeraar sal betaal om besoedeling skoon te maak gedurende die hele polisperiode.