Die Betekenis van Addisionele Versekerde

Die term addisionele versekeraar beteken 'n persoon of entiteit wat gedek word as 'n versekerde onder 'n ander party se versekeringspolis . Partye mag ingesluit word as bykomende versekeraars onder aanspreeklikheid, eiendom of kommersiële motorbeleid.

Rede vir Dekking

Tipies verskaf 'n besigheid bykomende versekerde dekking omdat dit verplig is om dit onder 'n kontrak te doen. Byvoorbeeld, Busy Builders huur Easy Electric om bedrading in 'n gebou te installeer. Besig is om te bou.

Die eienaar van Easy Electric teken 'n konstruksie kontrak wat vereis dat Easy Busy Builders 'n addisionele versekerde onder Easy se algemene aanspreeklikheidsbeleid moet verseker .

Net so, Classic Consulting huur 'n motor van Larry's Leasing, 'n motorverhuringsmaatskappy. Die huurkontrak bepaal dat Classic Consulting Larry se Leasing moet insluit as 'n addisionele versekerde onder Classic se besigheidse motorbeleid .

In aanmerking te kom

Om dekking as 'n bykomende versekerde onder 'n ander party se versekeringspolis te verkry, moet 'n persoon of entiteit aan sekere vereistes voldoen. Die vereistes wissel afhangende van die tipe dekking.

Algemene Aanspreeklikheid Dekking

Om as 'n addisionele versekeraar onder 'n aanspreeklikheidsbeleid te voeg, moet 'n persoon of entiteit aan twee vereistes voldoen. Eerstens moet hy of sy 'n besigheidsverhouding hê met die polishouer ( genoem versekerde ). Baie algemene sake verhoudings skep 'n behoefte aan bykomende versekerde dekking. Hier is 'n paar van hulle:

Tweedens moet die persoon of entiteit wat dekking soek, 'n risiko van regsgedinge in die gesig staar indien die polishouer nalatig optree in die loop van hul besigheidsverhoudings.

Veronderstel byvoorbeeld dat u kantoorruimte van 'n kommersiële verhuurder huur. 'N Kliënt van u s'n kan uittrek terwyl u u kantoorruimte betree. As die kliënt beseer is, kan hy u sowel as u verhuurder dagvaar. Sy pak kan beweer dat jy aanspreeklik is vir sy besering omdat jy geweet het dat die drumpel los was, maar hom nie van die gevaar gewaarsku het nie. Dit mag dalk beweer dat die verhuurder ook aanspreeklik is omdat dit nie die gebou behoorlik onderhou het nie.

Huurders weet dat hulle as "diep sakke" beskou word deur potensiële eisers wat beseer kan word op 'n perseel wat deur huurders beset word. So sal u huurkontrak u waarskynlik vereis dat u verhuurder as 'n addisionele versekerde onder u algemene aanspreeklikheidsbeleid ingesluit word.

Outomatiese aanspreeklikheid Dekking

Die vereistes vir dekking 'n bykomende versekerde onder motoraanspraklikheidsversekering is dieselfde as dié wat van toepassing is op algemene aanspreeklikheid. Die persoon of entiteit wat dekking soek, moet 'n besigheidsverhouding hê met die genoemde versekerde (polishouer). Hy of sy moet ook 'n risiko van derdeparty-regsgedinge in die gesig staar as gevolg van nalatigheid deur die genoemde versekerde.

Byvoorbeeld, Paul besit Premier Properties, 'n maatskappy wat kommersiële eiendom besit en verhuur.

Paul se maatskappy het luukse landscaping gehuur om nuwe struikgewas aan te plant by een van die eiendomme wat hy besit. Paul weet dat geboueienaars nie oor die algemeen aanspreeklik is vir nalatige dade wat deur onafhanklike kontrakteurs gepleeg word nie. Hy weet egter dat hierdie reël uitsonderings het.

Premier Properties kan aanspreeklik gehou word vir beserings opgedoen deur 'n derde party in 'n motorongeluk wat veroorsaak word deur 'n luukse landscaping-werknemer. Premier kan aanspreeklik wees indien die ongeluk plaasgevind het terwyl 'n landskapswerknemer namens Paulus 'n saak op die been gebring het. Om sy maatskappy te beskerm, verseker Paul dat Luxury Landscaping outomaties aanspreeklikheid dekking gekoop het onder 'n standaard kommersiële motor beleid.

As Premier Properties gedagvaar word deur 'n derde party vir beserings opgedoen in 'n motorongeluk wat veroorsaak word deur 'n luukse landscaping-werknemer, moet Premier outomaties gedek word vir die pak onder die Landboukundige se motorvoertuigbeleid.

Geen endossement is nodig nie. Dit is omdat die beleid 'n omnibus-klousule bevat onder die afdeling getiteld Wie Is 'n Versekerde. Die klousule dek enigeen wat aanspreeklik kan wees vir die gedrag van die genoemde versekerde.

Eiendomsversekering

Om as versekerde onder 'n ander party se eiendomsbeleid te kwalifiseer, moet 'n persoon of entiteit 'n versekerbare belang hê in eiendom wat deur die polis gedek word. Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n besigheid bedryf in 'n gebou wat jy van Premier Properties verhuur. Die huurkontrak vereis dat u (die huurder) die gebou onder 'n kommersiële eiendomsbeleid moet verseker . Omdat Premier die gebou besit, het dit 'n versekerbare belang daarin. U lease vereis dus dat u Premier Properties as 'n addisionele versekerde onder u polis moet lys.

Omvang van Dekking

Die dekking wat aan addisionele versekerings verleen word, word gewoonlik op een of ander manier beperk. Die beperkinge wat van toepassing is, kan in 'n endossement of in die beleid self beskryf word.

'N Addisionele versekeraar word gewoonlik slegs onder 'n aanspreeklikheidsbeleid gedek vir eise wat voortspruit uit sekere aktiwiteite of bedrywighede wat namens die polishouer namens hom gedoen word. Byvoorbeeld, 'n algemene kontrakteur is slegs onder 'n subkontrakteur se polis verseker vir eise wat voortspruit uit werk wat deur die onderaannemer namens die algemene kontrakteur uitgevoer word. Net so word 'n verhuurder gewoonlik gedek onder 'n huurder se aanspreeklikheidsbeleid slegs vir eise wat voortspruit uit die huurder se gebruik van die gehuurde perseel.

Onder 'n eiendomsbeleid word 'n addisionele versekerde slegs gedek vir sy versekerbare belang in 'n spesifieke stuk eiendom. Premier Properties (in die vorige voorbeeld) word onder u eiendomsbeleid gedek vir sy eienaarskapsbelang in die gebou. Dit is nie verseker oor enige ander eiendom wat deur die polis gedek word nie, soos inhoud wat aan u behoort.

Artikel gewysig deur Marianne Bonner