Kontantbestuur is belangrik vir u klein besigheid

Bestuur jou kontant en likiditeit vir deurlopende besigheidsukses

Daar is 'n paar ou woorde in besigheid. Een is, "kontant is koning." 'N Ander is, "Geluk is 'n positiewe kontantvloei ." Opnames word voortdurend op mislukte besighede gedoen. Mees mislukte besighede, tot 60%, sê dat al of die grootste deel van hul versuim was as gevolg van kontantvloeiprobleme. Om wins te maak is lekker, kontantvloei is nodig. Kontantbestuur is die sleutel tot sakesukses .

Inskrywingsbesighede vind hulself dikwels kort van die kant af van die punt.

Bestaande besighede kan maniere vind om te oorleef as hulle maniere kan vind om kontant te genereer. Kontant is die enkele belangrikste element van oorlewing vir 'n klein onderneming. Klein ondernemings sê dikwels dat 'n onvermoë om kontant te beheer, hul grootste probleem is.

Net soos 'n individu of 'n gesin, het maatskappye 'n kontantkussing nodig om op staat te wees. Dit gee hulle sekuriteit in onstabiele tye. Dit bied hulle ook die geleentheid om voordeel te trek uit strategiese beleggings of om voordeel te trek uit geleenthede om koste te verminder. Klein besighede moet ook op die konsep van vrye kontantvloei fokus om sodoende die kontantkussing te vestig.

Duncan Connor praat oor hoe maatskappye hul kontantvloei gebruik het om suksesvol te bly gedurende die resessie van 2007-2009 . "Dit is 'n eenvoudige saak om te bestuur hoeveel vloei in of uit jou besigheid en wanneer. Suksesvolle besighede het hul uitgawes bestuur, gemarginaliseerde marges en het hul kliëntebasis gebou. "

"Een van die eerste dinge wat suksesvolle besighede gedurende die resessie gedoen het, was om na hul lenings te kyk en die terme te heroorweeg aan iets wat, hoewel dit oor meer jare en uiteindelik duurder kan wees, nou laer betalings het. Ja, om meer skuld by te voeg, is waarskynlik 'n slegte idee vir die meeste besighede, maar as die herfinansiering van bestaande skuld jou toelaat om in besigheid te bly, is daar 'n besliste onderstebo om dit te doen. "

"Ander ondernemings het langer tydperke gehad om betalings aan verskaffers te maak, terwyl hulle terselfdertyd vinniger betalings van kliënte vereis."

Nog 'n manier waarop die resessie-oorlewende besighede kontantvloei bestuur het, was om te bestuur hoeveel voorraad op 'n gegewe tydstip gedra is - voorraad koste geld en voorraad wat vir weke op jou voorraadkamervloer sit, het 'n geleentheidskoste wat jou besigheid kan bankrot. "

Die minste wenslike koste beheer is altyd in menslike hulpbronne, maar as bestellings verminder, het baie vervaardigingsondernemings personeel gelê, vries of sny ingestel om te betaal en voordele, verminderde belegging in huur en opleiding. "

Connor kom tot die gevolgtrekking: "Aan die ander kant van die dinge, die maak van geld vloei binne, daar was ook 'n paar truuks."

" Debiteure faktore het die afgelope twee jaar op radars van meer klein ondernemings verskyn, maar die hoogtepunte is dat jy jou fakture vir tussen drie en tien persent minder verkoop as die faktuurbedrag . Nou vra jy hoekom enige besigheid Die antwoord is dat vir die meeste besighede 90 persent van 'n faktuur nou beter is as 100 persent van 'n faktuur in negentig dae. Dit is as die kliënt ten volle betaal. Factoring het ondernemings toegelaat om byna al hul fakture te kry wat deur 'n derde party en fokus op sake doen en lei lei, eerder as om betalings te betaal.

Die derde party verjaag die kliënt vir betaling. "

"Baie eenmansake en vennootskappe sny die bedrag wat die eienaars betaal is, en in baie gevalle het die eienaars meer van hul eie kontant in die onderneming ingespuit om voort te gaan dryf, terwyl ander hul besigheid in meer diverse of winsgewende gebiede het ."

Kontant en Wins

Kontantvloei en wins is nie dieselfde nie. Finansiële rekeningkunde is nie op kontantvloei gefokus nie. Dit is gefokus op netto inkomste of wins. Oor die lang termyn is wins en kontantvloei ongeveer dieselfde, maar die belangrike verskil is tydsberekening.

Tydsberekening kan so belangrik wees vir 'n klein onderneming . Byvoorbeeld, wanneer u 'n verkoop aan 'n kredietkliënt verkoop, erken u daardie verkoop onmiddellik op u inkomstestaat. Dit word opbrengsrekeningkunde genoem. U kry egter nie die geld onmiddellik nie.

Op u kontantbegroting en u staat van kontantvloei wys u nie daardie krediettransaksie totdat u eintlik betaling ontvang nie.

Jy kan sien hoe die gaping tussen wins en kontantvloei baie groot kan wees. As u byvoorbeeld 'n vinnige groei in kredietverkope het, kan die wins die werklike kontant wat u ontvang, ver oorskry. Hierdie soort situasie maak kleiner maatskappye baie kwesbaar om kontant uit te voer.

Wat is likiditeit?

Jy hoor dikwels die woord likiditeit wat in kombinasie met kontantbestuur gebruik word. Likiditeit is 'n firma se vermoë om sy korttermynskuldverpligtinge te betaal. Met ander woorde, as die firma oor voldoende likiditeit beskik , kan hy sy bedryfslaste soos rekeninge betaal . Gewoonlik is rekeninge betaalbaar skuld wat u aan u verskaffers verskuldig is.

Daar is metodes wat jy kan gebruik om jou likiditeit te meet. Finansiële verhouding analise sal jou help om te bepaal hoe vloeibaar jou onderneming is of hoe suksesvol dit sal wees om sy korttermynskuldverpligtinge te hanteer. Die huidige verhouding sal u help om die verhouding van u huidige bates tot u huidige verpligtinge te bepaal. Bedryfsbates sluit in kontant, debiteure, voorraad, en soms ander lynitems soos bemarkbare effekte. U moet meer bedryfsbates as korttermynlaste op u balansstaat hê.

Die vinnige verhouding sal jou toelaat om te bepaal of jy jou korttermynskuldverpligtinge of korttermynverpligtinge kan betaal sonder om voorraad te verkoop. Dit is belangrik vir 'n besigheid om dit te kan doen, want as jy voorraad moet verkoop om rekeninge te betaal, beteken dit dat jy 'n koper vir daardie voorraad moet kry. Om 'n koper te vind, is nie altyd maklik of moontlik nie.

Daar is verskeie ander likiditeitsmaatreëls wat u sal wil gebruik om u kontantposisie te bepaal.

Fokus op likiditeit kom meer natuurlik aan 'n hoof uitvoerende beampte as aan 'n rekenmeester wat opgelei word om aanwasrekeningkunde te beoefen. Wanneer u besigheid net begin het, hardloop u dit in wese uit 'n tjekboek, wat 'n voorbeeld van kontantrekeningkunde is . Solank daar kontant in die rekening is, is u besigheid oplosmiddel. Namate u besigheid meer kompleks word, sal u meer ingewikkelde finansiële rekeningkunde moet aanneem. U moet egter fokus op likiditeit en kontantbestuur, alhoewel u netto inkomste deur finansiële rekeningkunde dop.

Kontantbegrotings

Die meeste maatskappye moet maandelikse kontantbegrotings voorberei om tred te hou met hul kontant. Trouens, kontantbegrotings moet ses tot twaalf maande vooruit gedoen word om kontantbehoeftes te projekteer . Die kontantbegroting sal die tydsverskil tussen die wins wat u op die inkomstestaat sien en die kontant wat eintlik in die onderneming kom en uit die firma vloei, vang.

Die doel van die kontantbegroting is nie om teikens vir kontant te stel nie, maar om behoeftes te voorsien. As u kontant begrotings voorberei 6-12 maande vooruit en u behoeftes verander, verander u kontantbegrotings. Hou hulle op datum omdat die koste om kontant op 'n onderneming laag te hou, hoog is. Jy moet dit van jou eie persoonlike finansies weet. Berei u begrotings konserwatief voor.

Kontantbegrotings kan "wat-as" scenario's aanspreek. U kan hulle gebruik om verskillende moontlike toekomstige scenario's te toets. U kan 'n persentasie van waarskynlikheid vir die toekomstige scenario heg en u aannames toets. Byvoorbeeld, jy kan die spoed van jou versamelings of die tydsberekening van jou voorraadaankope verander en sien hoe dit jou kontantposisie beïnvloed.

Hoe om jou kontantvloei te maksimeer

Jou doel, as die eienaar en bestuurder van jou maatskappy, is om al die kontant uit jou balansstaat te druk wat jy kan. Nie net wil jy soveel geld uit jou maatskappy kry as jy kan nie, maar jy wil dit ook in geval van 'n potensiële of werklike krisis hou.

Twee van u huidige bate-rekeninge is gewoonlik groot aftrekke op u kontant. Dit is voorraad- en rekeninge ontvangbaar. Inventaris is die produkte wat u verkoop en debiteure is u kredietrekeninge of die rekeninge wat die krediet verteenwoordig wat u uitreik na kliënte. Die saldo's in albei rekeninge moet so spoedig moontlik na kontant omgeskakel word.

U kan finansiële verhouding analise gebruik om u posisie rakende voorraad- en rekeninge ontvangbaar te maak . Inventarisomsetverhoudings kan jou vertel of jou voorraad verouderd is of as jy so vinnig verkoop, is jy uitverkoop. Debiteureverhoudings, soos die uitstaande dag se verkope, kan jou vertel hoe vinnig jou kredietkliënte hul rekeninge opruim. Sodra jy die posisie van jou voorraad en debiteure bepaal, kan jy die nodige aksies neem om aan te pas en meer kontant in jou onderneming te kry.

'N Ander manier om meer kontant in u besigheid te kry ten opsigte van u kredietkliënte en rekeninge ontvangbaar , gebruik 'n lockbox-stelsel om betalings te versamel. As u betalings betaal of aan 'n lockbox gestuur het, sal daardie betalings vinniger in u rekening wees. Jou bank kan dan fondse in 'n rentedraende rekening insamel.

'N Ander korttermynstrategie om geld uit jou balansstaat te druk, is om na die huidige verpligtinge op jou balansstaat te kyk . Fokus op jou rekeninge betaalbaar. Hulle is wat jy aan jou verskaffers verskuldig is. Betaal u rekeninge betaalbaar op die dag waarop dit verskuldig is, nie vroeg nie. Daar is geen rede om u verskaffers u kontantdae te gee voordat die rekening verskuldig is nie. Jou besigheid moet van daardie kontant gebruik maak. Strek die gebruik van u fondse uit.

Sleutels tot goeie kontantbestuur

Die kern van goeie kontantbestuur is dat die tipiese finansiële state in 'n krisis irrelevant raak en alles wat belangrik is, is van 'n kontant-oogpunt. In 'n kontantkrisis, soos 'n resessie, word 'n sake-eienaar se fokus, noodsaaklik, baie korttermyn. Dikwels sal 'n kontantkrisis goeie kontantbestuurspraktyke in besigheidsbestuurders instel wat van daardie dag af oorgedra word.

Bestuurders moet verstaan ​​hoe om 'n maandelikse kontantbegroting op te stel . Vervolgens moet hulle bronne en gebruike van kontant soos dié op die Staat van Kontantvloei , een van drie vereiste finansiële state, verstaan . Die terugvoer wat u van hierdie finansiële state kry, is van onskatbare waarde. Begin met voorraad- en rekeninge ontvangbaar, indien bestuurders hul kontantvloei kan maksimeer, kan hulle byna altyd vermy om kontant uit te voer en hulself bloot te stel aan kontantvloeiprobleme.