Finansiële vooruitskatting vir u klein besigheid

Finansiële vooruitskatting vir die toekoms is nie maklik nie, en dit word moeiliker in 'n wisselvallige ekonomie. Die basiese beginsels van finansiële vooruitskatting bly egter dieselfde. Kleinsake-eienaars moet die talent ontwikkel om vooruit te beplan. Dit is een van hulle noodsaaklike talente as hulle hul besigheid wil slaag.

Ten einde 'n goeie werk van finansiële vooruitskatting vir die kleinsakeonderneming te kan doen, moet die eienaar 'n omvattende stel geprojekteerde finansiële state ontwikkel.

Hierdie geprojekteerde finansiële state, wat proforma finansiële state genoem word, help met toekomstige vlakke van balansstaatrekeninge , asook winste en verwagte lenings. Hierdie pro forma finansiële state is die kleinbesigheidseienaar se finansiële plan.

Waarom klein ondernemings benodig pro forma verklarings

Met hierdie finansiële plan kan die eienaar die werklike gebeure op die finansiële plan volg en aanpassings maak soos die jaar verbygaan. Dit is van onskatbare waarde aan die eienaar om die besigheid uit finansiële moeilikheid in 'n veranderende ekonomiese omgewing te hou. As die besigheidsfirma 'n banklening of ander finansiering benodig, word hierdie pro forma finansiële state gewoonlik benodig.

Klein ondernemings kan hul pro forma finansiële state vir verskillende tydperke ontwikkel. Die mees algemene tydperke is ses maande of een jaar. Stel van pro forma finansiële state vir drie of vyf jaar tydperke word dikwels ontwikkel vir banke of ekwiteitsbeleggers wanneer hulle finansiering soek.

Beide waagkapitaliste en engele-beleggers benodig pro forma finansiële state.

Om 'n omvattende finansiële plan op te stel, is die beste metode om eers 'n pro forma finansiële staat op te stel. Dan benodig jy 'n kontantbegroting en laastens 'n pro forma-begrotingsblad. Hier is 'n oorsig van elk van hierdie stellings.

Pro Forma Inkomstestaat

Die pro forma inkomstestaat bied 'n projeksie van hoeveel wins die maatskappy verwag om oor 'n gegewe tydperk te verdien. Oor die algemeen volg die kleinbesigheidseienaar vier stappe om die pro forma inkomstestaat te ontwikkel:

Nadat u u projeksie as uitgangspunt gebruik het, gebruik u u produksieskedule om die koste van goedere verkoop te bereken as u 'n fisiese produk verkoop. As jy ' n diens verkoop , moet jy 'n waarde op jou diens plaas en die waarde vervang vir die koste van goedere wat verkoop word.

Ander uitgawes wat u uit verkope aftrek, sluit in algemene en administratiewe uitgawes, belasting, dividende en rente uitgawes. Op hierdie punt kom jy by jou bruto winsskatting aan , wat is jou doelwit vir die pro forma inkomstestaat .

Kontantbegroting

Klein sake-eienaars kan dit nie aanvaar nie, net omdat hulle 'n verwagte wins vir hul besigheid toon dat alles goed is. Wins is nie dieselfde as kontant in die kassa nie. Kontantvoorblad is nodig om daaglikse bedrywighede te bedryf. Gevolglik moet kleinsake-eienaars ook 'n geprojekteerde kontantbegroting ontwikkel om te verseker dat hulle in die toekoms voldoende kontant sal hê om hul firma te bedryf.

Kontantbegrotings word maandeliks gedoen. Kontantontvangste of invloeie, wat gewoonlik verkoopsinkomste is, is gebaseer op die verkoopsvooruitsigte uit die verwagte inkomstestaat. Kontantuitgawes of uitvloeisels word op dieselfde wyse bereken. Die verskil tussen hulle is die netto kontantvloei . Die sake-eienaar moet in ag neem of hy die kliënt toelaat om op krediet te betaal en daarvoor rekening te hou wanneer hy kontantvloei by ontvangs bereken.

Elke maand bereken die kleinbesigheidseienaar of daar genoeg kontant sal wees om die minimum kontantbalans en die firma se kontantbehoeftes vir die maand te bereik. Indien nie, sal die eienaar moet leen. As daar oormaat kontant is, kan die eienaar vorige lenings terugbetaal. Op hierdie manier kan die sake-eienaar 'n goeie handvatsel op die kontantposisie van die firma behou.

Pro Forma Balansstaat

Na die ontwikkeling van die pro forma inkomstestaat en die kontantbegroting het die kleinbesigheidseienaar nou al die inligting wat nodig is om die pro forma balansstaat te ontwikkel.

Die pro forma balansstaat toon die kumulatiewe veranderinge in die firma oor tyd.

Die eienaar benodig ook inligting uit die vorige jaar se balansstaat. Die bedrag van elke lynitem op die balansstaat kan verkry word uit een van hierdie drie dokumente. Sommige van die rekeninge op die saldo, moontlik langtermynskuld en / of gewone aandele, sal onveranderd bly.

As die maatskappy se bates van die vorige tydperk styg, moet die firma se eienaar na die verpligtinge van die balansstaat kyk en kyk waar die verhoging in laste is om die toename in bates te ondersteun. Dit is slegs een moontlike scenario vir die sake-eienaar.