Vergelykende Balansstate vir 'n Besigheid

Voorbereiding vir die staat van kontantvloei

Om die finansiële state vir 'n onderneming te analiseer, is meer inligting nodig uit die balansstate. Die eienaar moet na die laaste twee jaar van die firma se balansstate kyk en die verskille tussen die twee vergelyk om die staat van kontantvloei te ontwikkel. Die tabel hieronder gee u 'n voorbeeld van Vergelykende Balansstate vir 'n firma. Met steekproefinligting uit 'n inkomstestaat en die inligting uit hierdie vergelykende balansstate kan u u staat van kontantvloei ontwikkel.

Die sake-eienaar moet ook inligting van beide die inkomstestaat hê . Die primêre inligting wat van die inkomstestaat benodig word, is netto inkomste (of verlies) en waardevermindering, aangesien albei as kontantvloei na die firma beskou word .

Analise van vergelykende balansstate

Ten einde u vergelykende balansstate te analiseer en u staat van kontantvloei te ontwikkel , oorweeg u eers enige verhogings of afname in u huidige bate- en lopende verpligtinge tussen die twee jaar van balansstaatinligting.

Hier is die reël wat jy altyd moet onthou wanneer jy jou staat van kontantvloei ontwikkel:

Verhogings in huidige bate-rekeninge , verminder kontant.

Afname in huidige bate-rekeninge, verhoog kontant.

Verhogings in lopende aanspreeklikheidsrekeninge, verhoog kontant.

Afname in lopende verpligtinge, verminder kontant.

Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite

As u na die balansstate kyk, het debiteure van $ 170,000 tot $ 200,000 toegeneem vir 'n toename van $ 30,000.

Sedert daardie toename op die batekant van die balansstaat plaasgevind het, word dit as 'n negatiewe syfer getoon. Hoekom? As die firma $ 30,000 meer in krediet aan sy kliënte verleng het, het dit $ 30,000 minder gebruik. Net so het voorraad met $ 20,000 toegeneem. Voorafbetaalde uitgawes het met $ 10,000 gedaal. 'N afname in 'n bate rekening, 'n bron van fondse aan die firma, is 'n positiewe nommer.

Kontant is nie ingesluit in ons aanvanklike analise nie. Dit sal binnekort duidelik word hoekom.

Kyk nou na die verpligtinge afdeling van die balansstaat . Rekeninge betaalbaar het met $ 35,000 toegeneem. Korttermynlenings het nie verander nie. Opgelope uitgawes soos belasting en lone het met $ 5,000 gedaal. Aangesien dit 'n afname in 'n aanspreeklikheidsrekening is, is dit 'n gebruik van fondse aan die firma en 'n negatiewe getal.

Volgende is netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, die opsomming van die eerste gedeelte van die staat van kontantvloei. Wanneer u die aansuiwerings by netto inkomste en waardevermindering byvoeg, kry u $ 150.500. Die firma genereer 'n positiewe netto kontantvloei uit sy bedryfsaktiwiteite.

Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite

Die volgende gedeelte van die kontantvloeistaat is kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. Gewoonlik bevat hierdie afdeling enige langtermynbeleggings wat die firma maak plus enige belegging in vaste bates, soos aanleg en toerusting. Die firma het in 2009 $ 30,000 meer in langtermynbeleggings belê. Dit toon as 'n negatiewe getal aangesien dit 'n gebruik van bates was. Die firma het ook $ 100,000 vir meer aanleg en toerusting bestee.

Volgende is netto kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite, die opsomming van die tweede afdeling van die staat van kontantvloei.

Dit is 'n negatiewe $ 130,000, aangesien dit in 2009 die uitgawe was.

Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite

Die laaste gedeelte van die kontantvloeistaat is kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. In hierdie geval het u u firma gefinansier met langtermynlenings wat met $ 50,000 toegeneem het. Dividende aan beleggers ten bedrae van $ 65,000 is ook betaal, wat 'n kontantuitvloei en 'n negatiewe getal is. Netto kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite is 'n negatiewe $ 15,000.

Netto kontantvloei vir die firma

Nou kombineer ons die drie dele van die kontantvloeistaat om te sien waar die firma vanuit 'n kontantvloeiperspektief is. Wanneer jy die netto kontantvloei uit elke afdeling opsom, kry jy 'n positiewe $ 5.500. Dit is die netto toename in kontantvloei oor die jaar vir die besigheidsfirma. As u terugkyk na die kontantrekening op die vergelykende balansstate, is die analise korrek.

Kontant het vanjaar tot jaar met $ 5.500 toegeneem.

Gaan nou na die Staat van Kontantvloei en voltooi jou kontantvloeistaat!

XYZ Maatskappy Vergelykende Balansstaat

XYZ Maatskappy Vergelykende Balansstaat
bates Jaareinde 2016 Jaareinde 2017
kontant $ 30,000 $ 35.500
Bemarkbare Art 10,000 10,000
Accts Rec 170000 200000
Voorraad 160000 180000
Voorafbetaalde Exp 30000 20000
beleggings 20000 50000
Plant & Toerusting 1000000 1100000
Minder Acc Waardevermindering 550000 600000
Netto aanleg en toerusting 450000 500000
Totale bates 870000 995500
Laste en Eienaarskapitaal
Accts Pay 45000 80000
ST Banklenings 100000 100000
Opgelope Exp 35000 30000
LT Banklenings 40000 90000
Eienaars Kapitaal 650000 695500
Totale laste en kapitaal 870000 995500