Stel 'n staat van kontantvloei op. Gebruik die direkte metode

Die staat van kontantvloei het drie dele soos bespreek in die staat van kontantvloei deur die indirekte metode te gebruik. Die eerste van die drie dele is die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite. Die ander twee afdelings is kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite en kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. Die direkte metode om die kontantvloeistaat te ontwikkel en die indirekte metode om die kontantvloeistaat te ontwikkel, is hoofsaaklik verskillend in die eerste gedeelte van die finansiële staat - die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite.

Hoe word die direkte metode gebruik in kontantvloeistaatontwikkeling?

Die direkte metode om die kontantvloeistaat te ontwikkel, gebruik hoofklasse van kontantontvangste van kliënte as vertrekpunt. Dit rapporteer alle kontantontvangste in die bedryfsafdeling van die kontantvloeistaat vanaf enige bron, insluitende kliënte. Vervolgens rapporteer die direkte metode alle kontantbetalings of uitbetalings in die bedryfsafdeling van die staat van kontantvloei . Voorbeelde van uitbetalings sal betalings aan werknemers, verskaffers, bedrywighede en meer wees. Enige rente wat die maatskappy op uitstaande skuld betaal het, word saam met alle inkomstebelasting in hierdie afdeling betaal. Met die direkte metode eindig jy met, hoofsaaklik kontantontvangste minus kontantuitbetalings en jou finale syfer is netto kontantvloei uit bedrywighede.

Wat is die probleme met die direkte metode?

Een van die probleme met die direkte metode om die staat van kontantvloei op te stel, is die vereiste vlak van kompleksiteit.

As u besigheid klein is, is dit 'n eenvoudige saak om u kontantontvangste en kontantbetalings te lys. Aangesien 'n besigheid groter en groter word, moet jy al die kontantontvangste en kontantbetalings uit verskillende bronne wat voorgelê moet word, voorstel. Die direkte metode word baie kompleks, daarom gebruik die meerderheid van maatskappye die indirekte metode om 'n kontantvloeistaat te ontwikkel.

Nog 'n probleem met die kompleksiteit van die direkte metode is dat alle rekeningkundige transaksies twee rekeninge affekteer. Benewens die kompleksiteit van al die kontanttransaksies wat u moet hanteer as u die direkte metode gebruik , raak elke kontanttransaksie 'n ander rekening, soos voorraad, debiteure of ander, en u moet ook daardie rekeninge in rekening bring as jy ontwikkel die staat van kontantvloei met die direkte metode.

Formaat van die bedryfsafdeling van die kontantvloeistaat met behulp van die direkte metode

Die direkte metode word ook die inkomstestaatmetode genoem. Die eenvoudigste formaat van die direkte metode lyk soos volg:

Kontantvloei uit Inkomste

Minus: Kontantbetalings vir uitgawes

Gelyk aan: Inkomste Voor Inkomstebelasting

Minus: Kontantbetaling vir Inkomstebelasting

Gelyk aan: Netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite

Die eerste twee lynitems, kontantvloei uit inkomste en kontantbetalings uit uitgawes, is onderhewig aan die probleme wat hierbo bespreek word.

Hier is 'n voorbeeld van die kompleksiteit wat u sal ervaar. Kom ons sê jy reken op al jou betalings aan verskaffers vir die tydperk. Benewens die vlak van detail wat nodig is om dit via die direkte metode te doen, moet jy dieselfde vlak van detail hou in die ander twee rekeninge wat die betrokke transaksie beïnvloed - voorraadrekenings betaalbaar en koste van goedere verkoop.

As jy aan elke transaksie in daardie soort detail dink, kan min firmas dit regkry.

Hier is 'n goeie voorbeeld van die ontwikkeling van 'n staat van kontantvloei deur die direkte metode te gebruik.

Formaat van die Bedryfsafdeling van die Kontantvloeistaat Met behulp van die Indirekte Metode

Die inligting om die staat van kontantvloei op te stel deur die indirekte metode te gebruik, kom van drie bronne: vergelykende balansstate vir die afgelope twee jaar van vaste data, data van die firma se huidige inkomstestaat en geselekteerde data uit die algemene grootboek .

Deur die indirekte metode te gebruik om netto kontant uit bedryfsaktiwiteite te bereken, word dit maklik bereken volgens hierdie metode. U neem die netto inkomste uit die inkomstestaat en voeg waardevermindering terug. Dan kyk jy na die vergelykende balansstaat en teken die veranderinge in 'n bron aan en gebruik formaat vir die bate en laste rekeninge.

Daar het jy dit - die netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite.

opsomming

Die Direksie vir Finansiële Rekeningkundige Standaarde (FASB) verkies die direkte metode by die opstel van die staat van kontantvloei.