Boekhouding 101: 'n Beginhandleiding

Boekhouding in 'n besigheidsfirma is die basis van die firma se rekeningkundige stelsel. Boekhouers is verantwoordelik vir die optekening en klassifikasie van die rekeningkundige transaksies van die besigheidsfirma en tegnieke wat die transaksies insluit.

As jy 'n klein sake-eienaar is, moet jy ook jou eie rekeningkundige stelsel opstel of jy moet iemand aanhê om dit vir jou op te stel. As jy selfstandig is en dit is 'n eenmansaak, sal jy dit self doen. As jy personeel aanhelp en baie groei verwag, kan jy 'n kontroleur huur om jou finansiële bestuur en rekeningkunde te hanteer. As jou besigheid gaan groei, maar jy verwag stadige groei, kan jy bloot 'n rekenmeester of boekhouer huur om die rekeningkundige stelsel te hanteer.

Wat doen die rekenmeester?

Waar die boekhouer die finansiële transaksies van die maatskappy opteken en klassifiseer, neem die rekenmeester die volgende stappe en analiseer, hersien, rapporteer en interpreteer finansiële inligting vir die maatskappy.

Wat doen 'n kontroleerder?

Die kontroleerder is eintlik 'n maatskappy se hoof rekeningkundige beampte. Hy / sy is verantwoordelik vir die opstel en instandhouding van die maatskappy se rekeningkundige stelsel. Die beheerder is verantwoordelik vir finansiële en bestuursrekeningkunde; met ander woorde, op die toepaslike en verantwoordelike wyse van die firma se rekeningkundige data reageer. 'N Kontroleur word gewoonlik aangestel as 'n besigheid groter word.

Boekhouding Met En Sonder 'n Rekenaarprogram

Hierdie handleiding oor boekhouding leer jou basiese boekhouding sonder om 'n rekenaarprogram te gebruik. Hoekom moet jy weet dat daar soveel rekenaarprogramme daar buite is wat jy kan gebruik? Het jy al ooit die woorde gehoor, "Vullis in, vullis uit?" U moet die basiese boekhouding verstaan ​​wat u in die rekenaarprogram betree om die korrekte inligting in te voer. 'N latere handleiding sal handel oor die gebruik van 'n rekenaarprogram om boekhouding vir u besigheidsorganisasie te hanteer.

 • 01 - Indien u enkel- of dubbelinskrywing-boekhouding gebruik?

  Single-Entry boekhouding is baie soos om jou tjekregister te hou. Jy teken transaksies aan as jy rekeninge betaal en deposito's in jou maatskappyrekening maak. Dit werk net as joune 'n klein maatskappy met 'n lae volume transaksies is.

  As u maatskappy van enige grootte en kompleksiteit is, sal u 'n dubbelinskrywing boekhoudstelsel wil opstel. Twee inskrywings word ten minste vir elke transaksie gemaak. 'N Debiet word aan een rekening gemaak en 'n krediet word aan 'n ander rekeningkunde gemaak. Dit is die sleutel tot dubbelinskrywing rekeningkunde .

 • 02 - Indien u kontant of toevallingsrekeningkunde gebruik?

  Een van die eerste besluite wat jy moet maak wanneer jy jou boekhoudingstelsel opstel, is of jy 'n kontant- of toevallingsrekeningstelsel moet gebruik al dan nie. As jy 'n klein, eenpersoon besigheid uit die huis of selfs 'n groter konsultasiepraktyk van 'n eenpersoonskantoor bedryf, wil jy dalk met kontantrekeningkunde hou . As jy kontantrekeningkunde gebruik, teken jy jou transaksie op wanneer kontant eintlik hande verander. Kontant kan enigiets wees van werklike geld tot elektroniese oordrag. Soms begin maatskappye hul besigheid deur middel van kontantrekeningkunde en oorskakel na aanwasrekeningkunde terwyl hulle groei.

  As jy jou kliënte krediet wil aanbied, of as jy krediet van jou verskaffers wil aanvra, moet jy 'n aanwasrekeningsstelsel gebruik. Deur aanwasrekeningkunde te gebruik, teken u onmiddellik aankope of verkope aan, selfs as die kontant nie hande verander tot later nie, soos in die geval van Rekeninge Betaalbaar of Rekeninge Ontvangbaar.

 • 03 - Die basiese beginsels - Begrip van bates, laste en billikheid

  Voordat jy jou boekhoudingstelsel opstel, moet jy die basiese rekeninge van die firma verstaan ​​- bates , laste en ekwiteit . Bates is die dinge wat die maatskappy besit soos sy voorraad en rekeninge ontvangbaar. Laste is die dinge wat die maatskappy skuld , soos wat hulle aan hul verskaffers verskuldig is (rekeninge betaalbaar), bank- en besigheidslening, verbande en enige ander skuld op die boeke. Ekwiteit is die eienaarskap van die sake-eienaar en enige beleggers het in die firma.

  Balansering van die boeke

  Om u boeke te balanseer, moet u hierdie items noukeurig dophou en seker wees dat die transaksies wat verband hou met bates, laste en ekwiteit korrek en op die regte plek aangeteken word. Daar is 'n sleutel formule wat u kan gebruik om seker te maak dat u boeke altyd balanseer. Daardie formule word die rekeningkundige vergelyking genoem :

  Bates = Laste + Ekwiteit

  Die rekeningkundige vergelyking beteken dat alles wat die besigheid besit (bates) gebalanseer word teen eise teen die besigheid (laste en ekwiteit). Laste is eise gebaseer op wat jy aan verskaffers en leners verskuldig is. Eienaars van die besigheid het eise teen die oorblywende bates (ekwiteit).

  Aanvanklike boekhoudterme wat verband hou met die rekeningkundige vergelyking

  Kom ons kyk na bates, laste en ekwiteit, sodat jy 'n volledige begrip van wat uit elkeen bestaan, sal hê.

  • Bates : As jy kyk, kyk na die formaat van 'n balansstaat . Jy sal die bate-, laste- en ekwiteitsrekeninge sien. Bate-rekeninge begin gewoonlik met die kontantrekening en die verhandelbare sekuriteitsrekening. Vervolgens word voorraadrekeninge ontvangbaar en vaste bates soos grond, geboue en aanleg en toerusting gelys. Dit is tasbare bates. Jy kan hulle eintlik raak. Firmas het ook ontasbare bates soos kliënt welwillendheid.
  • Laste : Die verpligtinge op 'n balansstaat sluit in huidige en langtermynverpligtinge. Bedryfslaste is gewoonlik rekeninge betaalbaar en toevallings. Rekeninge betaalbaar is gewoonlik wat die besigheid aan sy verskaffers, kredietkaarte en banklenings verskuldig is. Toevallings sal bestaan ​​uit belasting verskuldig, insluitende verkoopsbelasting verskuldig en federale, staat, sosiale sekerheid, en Medicare belasting op die werknemers wat oor die algemeen betaal word kwartaalliks.
  • Ekwiteit : Die ekwiteitsrekeninge sluit in alle eise wat die eienaars teen die maatskappy het. Dit is duidelik dat die sake-eienaar 'n belegging het, en dit mag die enigste belegging in die firma wees. As die firma ander beleggings aangewend het, word dit ook hier beskou.
 • 04 - Beginsels van Inkomstestaat - Inkomste, Uitgawes, Koste

  As u na die balansstaat in Stap 4 kyk, leer u bates, laste en ekwiteit. As u na die inkomstestaat beweeg, leer u oor inkomste, uitgawes en koste.

  Inkomste is al die inkomste wat 'n besigheid ontvang in die verkoop van sy produkte of dienste. Kostes, ook genoem koste van goedere verkoop, is al die geld wat 'n onderneming bestee om die goedere of dienste wat dit aan sy kliënte verkoop, te koop of te vervaardig. Die Aankope-rekening volg goedere aangekoop. Uitgawes is al die geld wat bestee word om die maatskappy te bestuur wat nie spesifiek verband hou met 'n produk of diens wat verkoop word nie. 'N Voorbeeld van 'n uitgawe-rekening is Salarisse en Lone.

  'N Boekhouer is verantwoordelik vir die identifisering van die rekeninge waarin transaksies aangeteken moet word. As die besigheid byvoorbeeld 'n kontantverkoop aan 'n kliënt maak en u besigheid gebruik dubbele boekhouding, sal u die kontant wat in die bate-rekening genaamd Kontant ontvang is, opteken en die verkoop sal in die inkomsterekening genaamd Verkope aangeteken word. Hier is nog 'n voorbeeld van 'n boekhoudinginskrywing vir 'n kontantverkope. Hierdie een gooi in 'n ander veranderlike - wat die boekhouer moet doen wanneer die verkoopbelasting betrokke is.