Wat is die huidige verhouding en hoe meet jy dit?

Wat jy moet weet oor die huidige verhouding

Die huidige verhouding is waarskynlik die bekendste en mees dikwels gebruik van die likiditeitsverhoudings, wat gebruik word om die maatskappy se vermoë om sy korttermynskuldverpligtinge te betaal, soos rekeninge betaalbaar (betalings aan verskaffers) en opgelope belasting en lone, te evalueer. Korttermynnotas betaalbaar aan 'n bank, byvoorbeeld, kan ook relevant wees.

Op die balansstaat is die huidige gedeeltes van die dokument bates en laste wat binne een jaar na kontant omskakel.

Bedryfsbates en bedryfslaste maak die huidige verhouding uit.

Berekening van die huidige verhouding

Die huidige verhouding toon hoeveel keer die firma sy huidige skuldverpligtinge kan betaal op grond van sy bates.

Die huidige verhouding word bereken uit balansstaatdata as Bedryfsbates / Bedryfslaste. Dus, as 'n besigheidsfirma $ 200 in bedryfsbates het en $ 100 in bedryfslaste, is die berekening $ 200 / $ 100 = 2.00X. Die "X" (tye) deel aan die einde is belangrik. Dit beteken dat die firma sy huidige lopende laste van sy lopende bates twee keer kan betaal.

Interpretasie en huidige verhouding analise

Dit is natuurlik 'n goeie posisie vir die onderneming om in te wees. Dit kan sy korttermynskuldverpligtinge met geen spanning nakom nie. As die huidige verhouding minder as 1,00X was, sou die firma 'n probleem hê om sy rekeninge te ontmoet. So, gewoonlik, is 'n hoër huidige verhouding beter as 'n laer lopende verhouding met betrekking tot die handhawing van likiditeit .

Berekening van vinnige verhouding

Die tweede stap in likiditeitsanalise is om die maatskappy se vinnige verhouding of suurtoets te bereken. Die vinnige verhouding is 'n strenger toets van likiditeit as die huidige verhouding. Dit kyk na hoe goed die maatskappy sy korttermynskuldverpligtinge kan nakom sonder om enige van sy voorraad te verkoop om dit te doen.

Voorraad is die minste vloeistof van al die bedryfsbates omdat jy 'n koper vir jou voorraad moet kry. Om 'n koper te vind, veral in 'n stadige ekonomie, is nie altyd moontlik nie. Daarom wil maatskappye hul korttermynskuldverpligtinge nakom sonder om op voorraadvoorraad te staatmaak.

Die formule is die volgende: Vinnige Verhouding = Bedryfsbates-Voorraad / Lopende Laste . In die balansstaat kan u die gemerkte nommers sien. Dit is die een wat jy vir die berekening gebruik. Vir 2008 sal die berekening die volgende wees:

Vinnige verhouding = $ 708- $ 422 / $ 540 = 0.529 X

Dit beteken dat die firma nie sy huidige (korttermyn) skuldverpligtinge kan nakom sonder om voorraad te verkoop nie omdat die vinnige verhouding 0,529 X is wat minder as 1,0 X is. Om solvente te bly en sy korttermynskuld te betaal sonder om voorraad te verkoop, is die vinnige verhouding moet minstens 1.0 X wees, wat dit nie is nie.