Wat is die Rekeningkundige Formule?

Die verhouding tussen bates, laste en eienaarsbelang

Die rekeningkundige formule dien as die grondslag van dubbelinskrywing boekhouding . Ook genoem die rekeningkundige of balansstaatvergelyking, verteenwoordig hierdie formule die verhouding tussen die bates, laste en die eienaarsbelang van 'n klein onderneming.

Dit is belangrik om die basiese beginsels van rekeningkundige formule te verstaan ​​voordat u die inhoud van 'n balansstaat kan interpreteer. Om die rekeningkundige formule te verstaan, help ook om die verband tussen die maatskappy se finansiële state te illustreer.

Die Basiese Rekeningkundige Formule

Die rekeningkundige formule toon in wese wat die firma besit (sy bates ) soos gekoop deur óf die geld wat hy skuld (sy laste) of deur geld wat sy eienaars belê in die besigheid (sy aandeelhouer se ekwiteit of kapitaal). Hierdie verhouding kan uitgedruk word in die vorm van 'n eenvoudige vergelyking:

Rekeningkundige vergelyking: Bates = Laste + Eienaarsbelang

Hierdie vergelyking moet balanseer omdat alles wat die firma besit (bates) met iets gekoop moet word, óf 'n las of eienaarskapitaal. Bates verwys na items soos voorraad of rekeninge ontvangbaar. Voorbeelde van laste sluit in banklenings of rekeninge betaalbaar . Eienaar se kapitaal of ekwiteit is die belegging of kapitaal wat die eienaar in die firma het. Besigheid winste behoue ​​van vorige tydperke kwalifiseer ook as kapitaal, of ekwiteit.

Die rekeningkundige formule of balansstaatvergelyking kan op twee ander maniere uitgedruk word:

  1. Laste = Bates - Eienaar se Aandele
  1. Eienaar se Aandele = Bates - Laste

As jy enige twee van die drie komponente van die rekeningkundige vergelyking ken, kan jy die derde komponent bereken. As u na 'n balansstaat kyk, kan u ook sien dat 'n balansstaat 'n "uitgevulde" vorm van die rekeningkundige vergelyking met besonderhede op rekeningvlak verteenwoordig.

Hou die saldo

Wanneer u 'n nuwe maatskappy begin, sal u rekeningkundige formule die volgende wees:

As hierdie aanvang 'n baie klein onderneming is, kan die eienaar $ 1.000 in die besigheid se rekeningrekening inbetaal . As die besigheid dubbele boekhouding gebruik , sal die rekeningkundige vergelyking nou só lyk:

Vervolgens kan hierdie klein besigheid kantoorvoorraad aankoop, met kontant, in die bedrag van $ 150. Skielik lyk die rekeningkundige vergelyking soos volg:

Dit beteken dat die bate-rekening "Kantoorvoorrade" met $ 150 verhoog is en die kontantrekening met $ 150 verminder is. Ongeag die tipe transaksie, moet die rekeningkundige vergelyking gebalanseer bly.

Die uitgebreide rekeningkundige vergelyking

Die uitgebreide rekeningkundige vergelyking toon die verband tussen die inkomstestaat en die balansstaat. Die Eienaar se Gelykheidskomponent van die rekeningkundige vergelyking kan in twee dele, inkomste en uitgawes verdeel word.

Tot dusver het die rekeningkundige vergelyking gefokus op die komponente van die balansstaat. Nou word die verhouding tussen die balansstaat en die inkomstestaat deur die eienaar se ekwiteitsdeel van die rekeningkundige vergelyking in inkomste en uitgawes verbreek, aangesien inkomste en uitgawes die sleutelkomponente van die firma se inkomstestaat is .

Inkomste, ook genoteerde verkoopsinkomste, is wat die besigheid verdien vir die verskaffing van sy produk of diens aan kliënte. Die koste verbonde aan die besigheid om die produk of diens aan die kliënte te verskaf.

Die verhouding tussen inkomste en uitgawes is eenvoudig. As inkomste groter is as uitgawes, dan genereer die besigheid 'n wins. As inkomste minder is as uitgawes, hou die onderneming 'n verlies.

Die eienaar of eienaars van die maatskappy kan ook 'n salaris of ekwiteit uit die onderneming onttrek. As die maatskappy opgeneem is, kan daardie salaris in die vorm van dividende wees wat deur die korporasie betaal word. As die maatskappy egter klein en 'n eenmansaak , vennootskap of beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy is , sal die eienaar of eienaars 'n teken trek uit die besigheid as hul salarisse.

Die uitgebreide rekeningkundige vergelyking, na oorweging van verkoopsinkomste en uitgawes, is:

Dit is belangrik dat u rekeningkundige vergelyking balanseer, want indien u dit nie doen nie, sal u finansiële verslae nie sin maak of u in staat stel om u finansiële transaksies op te spoor nie. Die rekeningkundige vergelyking dien as 'n tjeks-en-saldo-stelsel om seker te maak dat alle relevante rekeninge inskrywings ontvang het in die behoorlike dollarbedrae vir 'n gegewe transaksie.