Finansiële Staat Analise vir u klein besigheid firma

Die Inkomstestaat, Behoue ​​Verdienste, Balansstaat en Kontantvloeistaat

Sonder om finansiële data van jou kleinsakeonderneming te ontleed, sal jy as eienaar blind vlieg. Selfs as die finansiële einde van dinge nie jou gunsteling deel van jou besigheid is nie en jy van plan is om soveel moontlik uitkontrakteer, moet jy dit nog verstaan. Hoekom? Omdat u die uitset wat u ontvang van u rekenmeester of ander finansiële professionele moet verstaan ​​om u besigheid te bedryf.

Byvoorbeeld, as jou rekenmeester jou vertel dat jou wins $ 1 000 is vir die jaar, moet jy verstaan ​​wat aangegaan het sodat jy dit $ 1000 kon maak. U mag nie soveel besonderhede as die rekenmeester ken nie, maar u moet die groot prentjie beslis verstaan.

Leer die basiese beginsels

Dit is beter om met die basiese beginsels te begin om u finansiële posisie te verstaan. Miskien is jy opgelei in finansies en rekeningkunde en, indien wel, beskou dit as 'n resensie. Indien nie, dan gaan ons op 'n kort kursus om u finansiële posisie te verstaan ​​en te ontleed.

Die eerste ding wat u moet bespoedig, is die finansiële state wat u of u finansiële professionele sal genereer vir u besigheidsfirma. Hierdie finansiële state sal u help om u firma se finansiële posisie op enige tydstip en oor 'n tydperk en u kontantposisie te bepaal. Baie klein ondernemings misluk omdat die eienaar 'n greep op die firma se finansiële posisie verloor.

As jy finansiële state verstaan, sal dit nie met jou gebeur nie.

Die Inkomstestaat

Die inkomstestaat word ook die wins en verliesstaat genoem . Dit is die belangrikste stelling vir die meet van jou onderneming se winsgewendheid oor 'n tydperk. U ontwikkel die inkomstestaat in 'n stap-vir-stap proses, met die begin van die inkomste wat u verdien het.

Dan trek u elke item wat u firma uitgereik het, af om te sien wat u wins of verlies is nadat elkeen afgetrek is. U kan inkomstestate vir 'n kort tydperk soos 'n maand voorberei indien u daardie soort inligting benodig. Vir belastingdoeleindes kan u dit uitbrei en u inkomstestaat vir die belastingjaar ontwikkel.

Hoe om die staat van behoue ​​verdienste op te stel

Die staat van behoue ​​verdienste is die tweede finansiële staat wat u in die rekeningkundige siklus voorberei. Nadat u by u wins- of verliesstaat uit die inkomstestaat aangekom het, berei u hierdie staat voor om te sien wat u totale behoue ​​verdienste tot dusver is en hoeveel u u beleggers in dividende sal uitbetaal , indien enige. Totale behoue ​​verdienste word dan na die balansstaat oorgedra.

Die balansstaat

Die balansstaat is 'n staat wat aandui wat u besit (bates) en wat u skuld (laste en ekwiteit). Jou bates moet gelyk wees aan jou laste (skuld) plus jou ekwiteit (eienaar se belegging). U het u laste en ekwiteit gebruik om u bates te koop. Die balansstaat toon u firma se finansiële posisie ten opsigte van bates en laste / ekwiteit op 'n sekere tydstip.

Staat van kontantvloei

Selfs as jou maatskappy 'n wins maak, kan dit kortliks wees omdat jy nie genoeg kontantvloei het nie . Dit is net so belangrik om 'n staat van kontantvloei op te stel soos dit is om die inkomstestaat en balansstaat voor te berei. Hierdie stelling vergelyk twee tydperke van finansiële data en toon aan hoe kontant in die inkomste-, uitgawe-, bate-, laste- en ekwiteitsrekeninge gedurende daardie tydperke verander het.

Die staat verdeel die kontantvloei in bedryfs kontantvloei, beleggings kontantvloei en finansiering kontantvloei. Die finale uitslag is die netto verandering in kontantvloei vir 'n bepaalde tydperk en gee die eienaar 'n baie omvattende beeld van die kontantposisie van die firma.

Hierdie vier finansiële state word aan die einde van die rekeningkundige siklus voorberei en moet in hierdie volgorde voorberei word.

Inligting uit die Inkomstestaat kom van die inkomste- en uitgawerekeninge op die algemene grootboek en inligting vir die Staat van Behoue ​​Verdienste kom van die Inkomstestaat en die dividendrekening.

Die Balansstaat word vervolgens voorberei en die inligting word uit die bate-, laste- en ekwiteitsrekeninge op die algemene grootboek asook uit die staat van behoue ​​verdienste geneem. Laastens word die staat van kontantvloei uit al die vorige finansiële state opgestel.

Finansiële staat kan vir enige tyd en op enige tydstip vir 'n maatskappy voorberei word. Sommige maatskappye berei maandeliks finansiële state op om die finansiële posisie van die firma streng te hou. Ander maatskappye het 'n langer rekeningkundige siklus. Finansiële state moet voorberei word aan die einde van die maatskappy se belastingjaar .