Hoe om 'n inkomstestaat op te stel

Die inkomstestaat is die klein sake-eienaar se wins en verliesstaat vir die besigheidsfirma. Dit is een van die vier finansiële state wat sakeondernemings gewoonlik voorberei. Dit meet die winsgewendheid van die firma oor 'n tydperk. Die onderstaande inkomstestaat word stap-vir-stap aangebied sodat ons na die wins of verlies kan kyk nadat elke uitgawe afgetrek is.

Lyn 1 is die bruto inkomste of verkoopsyfer.

Dit is die totaal van die verkope in dollars wat die firma gemaak het.

Lyn 2 is 'n $ 500,000-inskrywing vir koste van goedere verkoop. Dit is die koste wat spesifiek verband hou met eenhede van u produk wat verkoop word. Koste van goedere verkoop is gewoonlik jou grootste uitgawe. Trek die koste van goedere wat van bruto verkope verkoop word, af om bruto wins te kry (lyn 3). Nadat u bruto wins gekry het, trek u al u ander uitgawes van hierdie nommer af om u netto wins te genereer.

Uit die bruto wins van $ 500,000, is die volgende onkoste wat u aftrek, verkoop- en administrasiekoste (lyn 4). Hierdie $ 250,000-item verteenwoordig u kantoor uitgawes en verkope kommissies.

'N Belangrike item wat meer bespreking sal verdien, is waardeverminderingskoste (lyn 5). Wanneer u 'n gebou vir u besigheid of toerusting koop, deponeer u dit oor 'n tydperk. Waardevermindering is 'n nie-kontantkoste en dien as 'n belastingskuil sodat dit op die inkomstestaat getoon word.

Na aftrekking van verkoop- en administratiewe uitgawes en waardevermindering, kom u by u bedryfswins (lyn 6). Bedryfswins word ook verdienste genoem voor rente en belasting (EBIT), wat in hierdie geval $ 170,000 is.

Nadat u EBIT bereken het, is die volgende stap om rente-uitgawe te bereken.

Rente is wat jy betaal op enige skuld wat jou maatskappy het. Om die rente op die skuld te bereken, moet u die rentekoers wat u betaal betaal, vermeerder en vermeerder met die hoofsom van u skuld. Vir hierdie voorbeeld word die rentebedrag aanvaar op $ 30,000 en word dit op Lijn 7 aangedui.

Nadat u u rentekoste van EBIT afgetrek het, kry u inkomste voor belasting op lyn 8. Dan vul u die bedrag in wat u betaal in die federale, staats-, plaaslike en betaalstaatbelasting op lyn 9. Die belastingkoers, in hierdie voorbeeld, is 40 %. Nadat u daardie uitgawes getrek het, is u uiteindelik op die verdienste beskikbaar vir u algemene aandeelhouers, wat op lyn 10 aangedui word.

As jy beleggers in jou firma het of as jy 'n salaris van jou firma neem, is Line 11 waar jy die trekking of die dividende opteken. Lyn 12 is dan die firma se netto inkomste of wat jy oorgee om in die onderneming terug te ploeg of te herbelê in die vorm van behoue ​​verdienste .

Dit is 'n voorbeeld van 'n baie eenvoudige inkomstestaat. Die inkomstestaat van u onderneming kan 'n bietjie meer kompleks wees en bevat meer lynitems. Hierdie stelling moet dien om u die algemene idee te gee van hoe 'n wins- / verliesstaat of inkomstestaat werk.

Inkomste staat

XYZ Maatskappy
Inkomste staat
Vir die jaareinde Desember 2009
1.Sales $ 1000000
2.Die goedere verkoop $ 500,000
3. Groot wins $ 500,000
4.Selling & Administratiewe Exp $ 250,000
5.Depreciation $ 80,000
6.Operating Wins (EBIT) $ 170,000
7.Interest $ 30,000
8.Earnings Voor Belastings $ 140,000
9.Taxes (0,40) $ 56.000
10.Earnings beskikbaar vir algemene aandeelhouers
$ 84.000
11.Dividende of Eienaarstekeninge $ 20,000
12.Net Inkomste $ 64.000