Kommersiële motorbedekkings wat jy kan kry vir klein geld

Baie versekeraars bied 'n "uitbreiding" of "uitgebreide dekking" endossement wat aan 'n kommersiële motorbeleid geheg kan word. Hierdie endossemente bied aan polishouers sowel gerief as ekonomie. Elke endossement mag 15 of meer dekkings bevat. Die bedekkings is afsonderlik beskikbaar, maar is aansienlik goedkoper indien dit as deel van 'n groep verkry word. Die spesifieke dekkinge ingesluit in 'n uitgebreide dekking endossement wissel van een versekeraar na 'n ander.

Dit is die algemeenste:

Hier is 'n paar outomatiese aanspreeklikheidsbedekkings wat dikwels by die uitbreiding van endossemente ingesluit word.

Nuwe verkry of gevormde entiteite

In teenstelling met die standaard algemene aanspreeklikheidsbeleid , bied die ISO- maatskappy se outomatiese beleid geen outomatiese dekking vir nuutverworwe of gevormde entiteite nie . So, sommige versekeraars sluit hierdie dekking in hul endossemente in. Dit is tipies van toepassing op enige maatskappy wat jy verkry of vorm na die polisvangsdatum. Die nuwe entiteit moet meerderheid besit word deur die maatskappy wat op u polis (die versekerde genoem) vermeld word. Geen outomatiese dekking word voorsien vir nuwe vennootskappe, gesamentlike ondernemings of maatskappye met beperkte aanspreeklikheid nie.

Nuwe entiteite word oor die algemeen gedek vir 'n bepaalde tydperk, soos 90 of 120 dae. Vir die dekking wat verleng moet word nadat die tydperk verstryk het, moet u u versekeraar versoek om die nuwe maatskappy by u polis by te voeg. U moet ook die bykomende premie betaal deur u versekeraar betaal.

Werknemers as Versekerde

Die dekking genaamd Werknemers as Versekerdes verander die "Wie is 'n Versekerde" -afdeling van 'n kommersiële motorbeleid. Dit dek jou werknemers terwyl hulle motors wat nie in besit is nie , insluitend voertuie wat hulle self besit. In die afwesigheid van hierdie dekking, is werknemers slegs verseker as u motor bestuur wat u maatskappy besit of huur.

Let daarop dat Werknemers as Versekerde dekking van toepassing is op 'n oortollige basis (bo ander versamelbare versekering). Dit beteken dat indien 'n werknemer sy of haar persoonlike motor op besigheid duik, by 'n ongeluk betrokke is en as gevolg daarvan gedagvaar word, sal die werknemer gedek word deur u kommersiële motorbeleid nadat die werker se persoonlike dekking opgebruik is.

Werknemer gehuurde motors

Onder die standaard kommersiële motorbeleid is werknemers verseker van aanspreeklikheidsdekking terwyl hulle motorbestuurders besit of gehuur word deur die genoemde versekerde (werkgewer). Werknemers is nie verseker nie terwyl hulle motors bestuur wat hulle in hul naam gehuur het, selfs al word die motors namens u besigheid gebruik.

Wanneer die dekking genaamd Werknemerhuurauto's by u polis gevoeg word, word werknemers outomaties gedek wanneer hulle huurvoertuie wat hulle in hul naam gehuur het, bestuur. Hierdie dekking geld solank as wat die voertuig vir besigheidsdoeleindes en met u toestemming gebruik word.

Medewerker Dekking

Hierdie dekking skrap die mede-werknemer se uitsluiting in die polis. Dit bied dekking vir 'n liggaamlike besering pak deur een werknemer teen 'n ander. Hierdie dekking kan belangrik wees as u staatspermit werknemers toelaat om ander werknemers te dagvaar vir beserings wat op die werk veroorsaak word.

Hier is 'n paar uitbreidings wat dikwels verskaf word onder motoriese fisiese skade dekking .

Air Bag Dekking

Auto fisiese skade dekking bevat 'n uitsluiting vir slytasie, vries, en meganiese of elektriese afbreek. As gevolg van hierdie uitsluiting, betaal u versekeraar nie skade aan 'n motor wat deur 'n ongeluk toegedien word nie. Airbag dekking word verskaf deur 'n uitsondering op die meganiese of elektriese afbreekgedeelte van die uitsluiting by te voeg. Hierdie dekking kan meer wees as enige ander versamelbare versekering of 'n waarborg wat u mag hê.

Auto Lease / Lening Gap Dekking

Outomatiese huurgelddekking geld as 'n voertuig wat jy op lang termyn huur, 'n totale verlies het, en die bedrag wat jy aan die huur betaal, oorskry die werklike kontantwaarde van die voertuig. Byvoorbeeld, jy skuld $ 15,000 op jou huurkontrak, maar die voertuig se werklike kontantwaarde is geassesseer teen slegs $ 10,000.

Jou huurkontrakbedekking sal die oorblywende $ 5,000 betaal. Geen dekking geld nie vir boetes wat deur die verhuurder opgelê word vir oormatige gebruik, hoë kilometers of abnormale slytasie. Lening Gap dekking is soortgelyk aan motor lease gap dekking, behalwe dit geld vir 'n uitstekende motor lening.

Afwyking van aftrekbaar op glasbreking

Chips of krake in 'n outomatiese voorruit kan gereeld herstel word. Die koste om die glas te herstel, kan aansienlik minder wees as die prys van 'n nuwe voorruit. So, sommige versekeraars sal afstand doen van die aftrekbaar op omvattende of botsing dekking (wat ookal van toepassing), wanneer gebroke glas herstel word eerder as vervang.

Gehuurde motoriese fisiese skade

Sommige uitgebreide dekking-endossemente sluit in gehuurde motoriese fisiese skade dekking . Tipies, hierdie dekking is slegs van toepassing indien die polishouer reeds gehuurde motors vir aanspreeklikheidsdekking verseker het . Daarbenewens moet alle motors wat deur die besigheid besit word verseker word vir fisiese skade. Dit beteken dat 'n gehuurde motor nie onder omvattende of botsing gedek sal word nie, tensy alle motorvoertuie in die motor besit is vir daardie dekking.

Wanneer outomaties verskaf word, word outomatiese fisiese skade gewoonlik onderhewig aan 'n limiet, soos $ 50,000. As 'n gehuurde motor beskadig of vernietig word, sal die versekeraar nie meer as die gespesifiseerde limiet of die werklike kontantwaarde van die voertuig betaal nie, wat ook al minder is. 'N Aftrekbare geld gewoonlik.

Beleidsvoorwaardes en Definisies

Sommige endossemente maak veranderinge aan die voorwaardes of definisies in die beleid.

Kennisgewing van Ongeluk of Eis

Die ISO-maatskappy se outomatiese beleid vereis dat u, die genoemde versekerde, die versekeraar onmiddellik kennis gee van enige ongeluk, eis, pak of verlies. Hierdie vereiste kan problematies wees as 'n werknemer bewus word van 'n ongeluk, maar versuim om dit aan u firma se bestuur te rapporteer. Wanneer u firma 'n eis indien, kan die versekeraar dekking weier op grond daarvan dat u nie aan die verslagdoeningsvereiste voldoen het nie.

Hierdie "kennisgewing van ongeluk of eis" wysiging is ontwerp om sulke probleme te voorkom deur die kennisgewingvereiste te wysig. Dit verklaar tipies dat kennis van 'n ongeluk of verlies deur 'n werknemer nie kennis van die genoemde versekerde sal uitmaak nie, tensy sekere maatskappyhoofde bewus is van die voorval. Sulke prinsipale mag die genoemde versekerde individu (van 'n eenmansaak), 'n vennoot (van 'n vennootskap), 'n lid (van 'n beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy) of 'n korporatiewe beampte of versekeringsbestuurder (van 'n korporasie) insluit.

Opheffing van Subrogasie

Baie versekeraars sal die polisvoorwaardes wysig om 'n afstanddoening van subrogasievoorsiening in te sluit. Terwyl die afstanddoeningstaal wissel, dui dit tipies daarop dat indien die genoemde versekerde sy regte deur middel van 'n skriftelike kontrak beëindig het om 'n bepaalde party te dagvaar, sal die versekeraar sy regte ook om daardie partytjie te dagvaar, weerhou.

Onbedoelde versuim om gevaar te beheer

Die standaard motor beleid verklaar dat die versekeraar die polis mag vernietig as jy bedrog pleeg wat verband hou met jou outomatiese dekking. U polis kan ook vernietig word indien u of enige ander versekerde opsetlik 'n wesenlike feit wat verband hou met u polis, die gedek outomaties (of u belangstelling daaraan), of 'n eis wat u onder die polis geliasseer het, opsetlik of verkeerd voorstel. Byvoorbeeld, jy maak 'n eis vir fisiese skade aan 'n bedekte motor onder jou botsingsdekking. Die versekeraar vernietig jou polis nadat jy geleer het dat die motor in besit is van jou buurvrou, eerder as jou besigheid. Staatswette kan jou versekeraar se vermoë om jou polis te vernietig, beperk.

Baie versekeraars sal 'n uitsondering maak op die bedrogvoorsiening vir die onopsetlike versuim om gevare te openbaar. Die uitsondering bepaal in die algemeen dat die versekeraar nie dekking vir 'n eis sal ontken nie, gebaseer op u onopsetlike versuim om te openbaar of u onbedoelde wanvoorstelling van 'n wesenlike feit. Sodra u die fout ontdek het, moet u dit onmiddellik aan u versekeraar rapporteer.

Geestelike Anguish

Hierdie wysiging verander die definisie van liggaamlike besering . Dit brei die definisie uit om geestelike angs in te sluit wat as gevolg van liggaamlike besering, siekte of siekte voortspruit. Die bedoeling is om geestelike angs te bedek wat uit 'n fisieke besering voortspruit.