Vrae om te vra voordat u 'n motor vir besigheid huur

Huur van 'n voertuig vir besigheidsdoeleindes skep 'n aantal risiko's. Sommige van hierdie is voor die hand liggend; Byvoorbeeld, jy kan 'n motorongeluk veroorsaak deur jou nalatige gebruik van die huurmotor. As die ongeluk liggaamlike besering of eiendom skade aan iemand anders veroorsaak, kan die beseerde persoon u of u maatskappy verhoor vir skadevergoeding.

Ander risiko's verbonde aan huurmotors is meer subtiel. Die huurooreenkoms kan 'n aansienlike bedrag van aanspreeklikheid van die huuragentskap aan u firma oorplaas.

U mag onbewus wees van die omvang van aanspreeklikheid wat u aangeneem het totdat 'n eis ingedien is.

Die volgende vrae kan u help om sekere sleutelrisiko's wat verband hou met huurmotors te identifiseer. Sodra u die antwoorde het, vra u agent of makelaar om u te help om te bepaal of u voldoende dekking het vir verliese wat mag voorkom.

Is die huuragentskap aanspreeklikheidsversekering, en is die dekking primêr of oorskot?

Die meeste (maar nie alle) state vereis huuragentskappe om ten minste die statutêre limiet van motorversekeringsversekering aan kliënte te voorsien. Hierdie limiet is gewoonlik te laag om u voldoende te beskerm teen aanspreeklikheidseise. Daarbenewens kan die dekking oortollige wees, wat beteken dat dit van toepassing is nadat ander beskikbare dekking, soos die bestuurder se persoonlike motor-aanspreeklikheidsversekering, gebruik is.

Het u firma 'n kommersiële motorbeleid wat gehuurde motors dek?

Hired Auto Aanspreeklikheid Dekking is beskikbaar onder 'n kommersiële motor beleid.

Dit beskerm jou maatskappy en jou werknemers teen pakke wat voortspruit uit die gebruik van 'n gehuurde voertuig. Soos die dekking wat deur baie huuragentskappe verskaf word, is hierdie dekking egter oortollig. U polis betaal eise wat voortspruit uit 'n gehuurde motor nadat ander versamelbare versekering opgebruik is.

Is die voertuigbestuurder (u of u werknemer) verseker deur 'n persoonlike motorbeleid wat huurvoertuie dek?

Baie (maar nie alle) persoonlike beleide dek voertuie wat deur die polishouer of 'n inwonende familielid gehuur word.

So, 'n persoonlike beleid kan waardevolle rugsteun dekking bied indien geen ander aanspreeklikheidsversekering beskikbaar is om 'n eis te dek nie. U moet egter nie aanvaar dat u (of 'n werknemer se) persoonlike beleid eise sal dek wat voortspruit uit voertuie wat vir besigheidsdoeleindes gehuur word nie. Die beleid mag verskeie uitsluitings vir "besigheidsgebruik" bevat. Daarbenewens bevat 'n persoonlike beleid nie al die dekkings (soos Verlies van Gebruik) wat in 'n handelsbeleid ingesluit is nie.

Wie se naam sal op die huurooreenkoms verskyn?

Dit is om twee redes belangrik. Eerstens, jou kommersiële motor beleid dek gehuurde motors gehuur deur die genoemde versekerde , wat beteken die persoon of maatskappy wat in die verklarings gelys word. Dit dek nie voertuie wat deur 'n werknemer gehuur word nie, tensy werknemers-gehuurde motors spesifiek deur 'n endossement gedek word. Tweedens, die bestuurder se persoonlike motorbeleid mag nie 'n huurvoertuig dek wat in die bestuurder se diens gebruik word nie. U versekeringsagent kan u help om vas te stel watter beperkings in 'n spesifieke beleid bestaan .

Watter aanspreeklikheidsvlak word u opgelê deur die huurooreenkoms?

Die meeste huurkontrakte bevat 'n skadeloosstellingsooreenkoms wat aanspreeklikheid van die huuragentskap aan u oordra. Die ooreenkoms kan u (die kliënt) vereis om die huurmaatskappy te skadeloos vir verskeie koste wat dit veroorsaak as gevolg van 'n ongeluk veroorsaak deur u gebruik van die huurmotor.

Watter dekking is beskikbaar vir fisiese skade aan die huurvoertuig?

Die huurkontrak sal waarskynlik u aanspreeklik maak vir enige fisiese skade wat u aan die huurvoertuig veroorsaak. Die kontrak kan u ook verantwoordelik hou vir verlies aan gebruik, waardevermindering en administratiewe uitgawes. Baie huuragentskappe bied om aanspreeklikheid vir fisiese skade te verwerp en die ander koste indien u 'n verliesskadevergoeding koop (ook 'n botsingskorting genoem). 'N LDW is oor die algemeen duur. Voordat u die heftige fooi betaal, oorweeg u alternatiewe bronne van dekking. Dit kan insluit:

As u maatskappy gedagvaar is en alle bronne van aanspreeklikheidsdekking oortollige is, watter polis is van toepassing?

Beide persoonlike en besigheidsbeleid dek huurmotors op 'n oortollige basis. Aanspreeklikheidsdekking wat deur die huurmaatskappy verskaf word, kan ook oortollige wees. Watter dekking geld eerste? Die antwoord kan bepaal word deur 'n staatswet of 'n vorige hofbesluit. Alternatiewelik kan die versekeraars kies om die verlies te deel. Vra jou agent of prokureur hoe sulke geskille tipies in jou toestand opgelos word.