Versekerde gehuurde motors vir aanspreeklikheid en fisiese skade

Baie klein besighede gebruik huurvoertuie in hul daaglikse bedrywighede. Sommige huur motors gereeld terwyl ander dit net af en toe doen. In beide gevalle moet besighede verseker dat huur behoorlik verseker is vir motoraanspreeklikheid onder 'n kommersiële motorbeleid . Hulle moet ook oorweeg om huurvoertuie vir fisiese skade te verseker . In kommersiële motorversekering word huurvoertuie gehuurde motors genoem .

Wat is 'n gehuurde motor?

Die standaard ISO Business Auto Policy definieer gehuurde motors as slegs die motors wat jy huur, huur, huur of leen . U verwys na die genoemde versekerde . Die term huurhuur beteken dus 'n voertuig wat gehuur, gehuur, gehuur of geleen is deur die persoon of entiteit wat in die verklarings gelys word. Let daarop dat die term geen motor insluit wat u huur, huur, huur of leen van 'n werknemer, vennoot, lid (van 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid) of 'n lid van daardie persoon se familie nie.

Hired Auto Aanspreeklikheid Dekking

Of huurmotors gedek word vir aanspreeklikheid onder u kommersiële motorbeleid hang af van die gedek outomatiese aanwysingsimbole wat voorkom in die verklarings langs aanspreeklikheidsdekking. As simbool 1 (enige motor) of simbool 8 (gehuurde motors) langs die dekking van aanspreeklikheid gelys word, word huurmotors verseker vir aanspreeklikheid.

Huurdekking vir outomatiese aanspreeklikheid is van toepassing op u (die versekerde genoem) en aan enigiemand anders wat 'n gehuurde motor met u toestemming bestuur.

U word gedek of u self die motor bestuur as u 'n ongeluk ervaar. Dit is belangrik aangesien jy (die sakeonderneming) aanspreeklik is vir ongelukke wat veroorsaak word deur voertuie wat deur werknemers of enigiemand anders met jou toestemming bestuur word.

Die meeste bestuurders van gehuurde motors is werknemers van die besigheid.

Byvoorbeeld, Susan is 'n werknemer van joune. U het Susan gevra om u maatskappy te verteenwoordig by 'n kongres in 'n dorp 250 myl van u kantoor. Jou maatskappy huur 'n motor van 'n motorhuuragentskap sodat Susan na die konvensie kan ry. Jou firma is verseker onder 'n kommersiële motor beleid wat aanspreeklikheid dekking vir gehuurde motors. Terwyl hy na die konvensie ry, maak Susan per ongeluk 'n ander motor agter. Die bestuurder van die ander voertuig is beseer in die ongeluk. As die beseerde bestuurder vir Susan, jou firma of albei vir liggaamlike besering aanspraak maak, moet u motorbeleid op die pak reageer.

Motorhuurooreenkomste

As u 'n motor namens u firma huur, sal die huuragentskap u versoek om 'n huurkontrak te teken. Die kontrak sal waarskynlik vereis dat u aanspreeklikheid aanvaar vir liggaamlike besering of eiendomskade wat deur derde partye ondervind word as gevolg van motorongelukke wat u gedurende die termyn van u huurooreenkoms veroorsaak. Hierdie aanname van aanspreeklikheid word onder die standaard motor-beleid gedek met twee uitsonderings. Eerstens is daar geen dekking vir enige aanspreeklikheid wat u aanvaar vir skade wat u aan die huurvoertuig self meebring nie. (Soos hieronder uiteengesit, kan u verkies om huur motors vir fisiese skade te verseker).

Tweedens, daar is geen dekking vir aanspreeklikheid wat u aanvaar onder 'n kontrak waarin u 'n voertuig met 'n bestuurder huur nie.

Dekking is oorskry

Huur outomatiese aanspreeklikheid dekking geld op 'n oortollige basis. Dit beteken dat u kommersiële motorbeleid sal geld nadat ander versamelbare versekering uitgeput is. 'N Voorbeeld van " ander versamelbare versekering " is aanspreeklikheidsdekking wat u huuragentskap verplig is om ingevolge die staatsreg te voorsien. As u betrokke is by 'n ongeluk terwyl u 'n gehuurde motor bestuur, sal die dekking wat die huuragentskap verskaf, eers van toepassing wees. U gehuurde outomatiese aanspreeklikheidsdekking sal van toepassing wees nadat die dekking opgebruik is.

Die reël met betrekking tot oormaat dekking vir gehuurde motors het een uitsondering. 'N Sleepwa wat jy gehuur het en gekoppel aan 'n motor wat jy besit, word op 'n primêre grondslag gedek.

Fisiese skade dekking

U mag verkies om gehuurde motors (behalwe diegene wat met 'n bestuurder gehuur word) te verseker vir fisiese skade onder Omvattende en / of Botsingsdekking.

Gehuurde motors word gedek vir fisiese skade indien simbool 8 langs omvattende en / of botsingsdekking in die verklarings voorkom. 'N Aftrekbaar sal tipies van toepassing wees. In teenstelling met aanspreeklikheidsdekking word fisiese skade dekking op gehuurde motors op 'n primêre basis gedek.

As 'n voertuig wat jy huur in 'n ongeluk beskadig is, kan die huuragentskap nie die voertuig aan iemand anders verhuur terwyl die motor herstel word nie. As gevolg daarvan kan die huuragentskap u reken op "verlies aan gebruik". Onder die standaard kommersiële motorbeleid word die dekking vir verlies van gebruik outomaties verskaf as u fisiese skade aan huur motors koop. Die beleid bied tot $ 20 per dag onderhewig aan 'n maksimum van $ 600 (30 dae). As die huuragentskap u meer as $ 20 per dag hef, sal u vasgehou word om die res te betaal as 'n verlies van die sak. Verlies van Gebruik dekking is nie van toepassing op motors wat met 'n bestuurder gehuur word nie.

Voertuie gehuur in Werknemer se Naam

Soos hierbo genoem, beteken die term huurauto 'n motor wat deur die genoemde versekerde verhuur word. Veronderstel Susan (in die vorige voorbeeld) huur 'n motor vir haar sakereis. Wanneer sy die huurooreenkoms invul, lys Susan haarself as die huurder in plaas van jou maatskappy. Terwyl hy na die konvensie ry, skiet Susan per ongeluk 'n ander motor. Die bestuurder van die opponerende voertuig is beseer in die ongeluk, en smeek Susan en jou firma. Sal die regsgeding onder u gehuurde motordekking gedek word?

Tegnies, 'n motor wat in die naam van 'n werknemer gehuur word, is 'n motor wat nie in besit is nie . Sommige versekeraars kan in elk geval die motor as 'n gehuurde motor dek, maar ander mag plakkers wees. As u polis nie motors besit nie, moet u maatskappy vir die pak gedek word. U versekeraar kan egter weier om Susan te bedek. Onder die meeste kommersiële motorbeleide is werknemers nie versekerde terwyl hulle nie-motorfietsry bestuur. Gelukkig kan u werknemers wat motors in hul naam verhuur, verseker onder 'n endossement genaamd Employee-Hired Auto.

Huurmotors

ISO-reëls onderskei tussen gehuurde motors en gehuurde motors. Die term huurauto beteken 'n voertuig wat vir 'n tydperk van minder as ses maande gehuur of gehuur word. Auto's wat vir ses maande of langer gehuur word, word gewoonlik na verwys as gehuurde motors . Huurmotors word tipies by die polis gevoeg via 'n endossement. Hulle is verseker vir aanspreeklikheid en fisiese skade op dieselfde manier as motorfietse (op 'n primêre basis).