Wat is 'n wettige kontrak?

'N Kontrak is 'n wetlik afdwingbare ooreenkoms tussen twee of meer partye. Dit kan mondeling of skriftelik wees. 'N Kontrak is in wese 'n stel beloftes. Tipies beloof elke party om iets vir die ander te doen in ruil vir 'n voordeel.

Vereiste eienskappe

Om 'n wettige kontrak te vorm, moet 'n ooreenkoms al die volgende 5 eienskappe hê:

Sekere tipes kontrakte moet skriftelik wees. 'N Voorbeeld is 'n kontrak waarin jy saamstem om jou eiendom aan iemand anders te verkoop. Eiendomsverkoopsooreenkomste moet geskryf word ten einde afdwingbaar te wees.

Bilaterale of Unilaterale

Die meeste kontrakte is bilateraal. Dit beteken dat elke party 'n belofte aan die ander gegee het. Toe Jim die kontrak met Tom's Tree Trimming onderteken het, het hy belowe om die kontrakteur 'n bepaalde bedrag geld te betaal sodra die werk voltooi is. Tom het op sy beurt 'n belofte aan Jim gedoen om die werk wat in die ooreenkoms beskryf word, te voltooi.

In 'n eensydige kontrak maak een party 'n belofte in ruil vir 'n daad van die ander party. Versekeringspolisse is eensydige kontrakte. Wanneer u aanspreeklikheidsversekering of enige ander tipe polis koop , betaal u 'n premie ('n daad) in ruil vir die versekeraar se belofte om toekomstige eise te betaal.

Kontrakbreuk

As een party versuim om sy of haar pligte ingevolge die ooreenkoms te vervul, het die party die kontrak oortree. Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n metselwerkkontrakteur gehuur het om 'n baksteentafel buite jou restaurant te bou. U betaal die kontrakteur die helfte van die ooreengekome prys vooraf. Die kontrakteur voltooi ongeveer 'n kwart van die werk en stop dan. Hy hou belowend dat hy sal terugkeer en die werk voltooi, maar nooit doen nie.

Deur nie sy belofte na te kom nie, het die kontrakteur die kontrak oortree.

As een party 'n kontrak oortree, kan die ander party 'n finansiële verlies ly. In die vorige voorbeeld het jy 50% van die werk betaal, maar het net die helfte soveel ontvang. U het verskeie opsies vir vergoeding.

  1. Versoek vir skadevergoeding U mag die kontrakteur aanspreek vir skadevergoeding. Byvoorbeeld, jy kan dagvaar vir die koste van die huur van 'n ander kontrakteur om die werk te voltooi plus die koste wat jy aangegaan het as gevolg van die vertraging.
  2. Spesifieke Prestasie Jy kan die kontrakteur dwing om die werk wat deur die kontrak vereis word, te voltooi.
  3. Ander Remedies As die kontrakteur jou gekontrakteer of gedwing het om die kontrak te onderteken, kan jy 'n hof oortuig om die ooreenkoms te beëindig of sy terme te wysig.

Versuim om die bepalings van 'n versekeringspolis na te kom, kan 'n kontrakbreuk wees.

'N Versekeringspolis stel verpligtinge op sowel u as u versekeraar . 'N Versekeraar het 'n verpligting om gedekse eise te betaal. As die versekeraar op hierdie plig verval, kan u die versekeraar vir kontrakbreuk aanspraak maak. Net so is u verplig om met u versekeraar saam te werk wanneer u 'n eis ondersoek. As u 'n eis indien en dan weier om saam te werk met die versekeraar se ondersoek, kan u weiering om saam te werk, 'n oortreding van die versekeringskontrak uitmaak. U versekeraar kan staatmaak op u oortreding van die polis as basis vir die ontkenning van die eis.