Werknemer of Onafhanklike Kontrakteur?

Hoe verskil 'n werknemer van 'n onafhanklike kontrakteur ? Hierdie vraag is belangrik as u besigheid werkers gebruik. Soos die meeste werkgewers, word u waarskynlik deur die staatsreg vereis om werkers vergoedingsvoordele aan werknemers wat op die werk beseer word, te voorsien. U is egter nie verplig om voordele aan beseerde onafhanklike kontrakteurs te verskaf nie.

Onderskeidende werknemers van onafhanklike kontrakteurs is nie maklik nie.

Vir een ding is daar geen universele riglyne wat werkgewers kan gebruik om hierdie onderskeid te maak nie. Reëls is vasgestel deur die Interne Inkomstediens, deur federale en staatsarbeiders, en deur die howe. Ongelukkig is hierdie reëls nie konsekwent nie. So, 'n werker wat as 'n onafhanklike kontrakteur beskou word onder een stel reëls, kan as 'n werknemer onder 'n ander kwalifiseer.

Betekenis van Onafhanklike Kontrakteur

Die betekenis van onafhanklike kontrakteur wissel van staat tot staat. Sommige state het spesifieke wette wat die term definieer. Ander staatmaak op regspraak (vorige hofbesluite). Sommige state bepaal die status van 'n werker op grond van 'n lys van kriteria. Om as 'n onafhanklike kontrakteur te kwalifiseer, moet 'n werker aan sommige of al die kriteria voldoen. Sommige state noem sekere werkers, soos makelaars, onafhanklike kontrakteurs op grond van hul beroep.

Alhoewel daar geen nasionale konsensus bestaan ​​oor wat 'n onafhanklike kontrakteur is nie, gebruik baie state gemeenskaplike beginsels.

Een hiervan het te make met onafhanklikheid. Om as 'n onafhanklike kontrakteur te kwalifiseer, moet 'n werker - nie die werkgewer - beheer oor sy of haar werk hê nie.

In baie lande is die proses om te bepaal of 'n werker 'n onafhanklike kontrakteur of werknemer is, begin met die volgende vrae:

Dit is slegs 'n paar van die faktore wat state kan oorweeg om vas te stel of 'n werker as 'n onafhanklike kontrakteur kwalifiseer.

Let daarop dat 'n skriftelike ooreenkoms met 'n werker wat verklaar dat hy of sy 'n onafhanklike kontrakteur is, nie sal waarborg dat die werker as 'n kontrakteur deur die staatswerkers vergoedingsraad beskou sal word nie. State fokus tipies op die mate van beheer wat die werkgewer eerder as die terme van ' n kontrak oor die werker uitoefen.

foutieve classificatie

Baie werkgewers ontbreek werkers per ongeluk. Sommige werkgewers skiet werknemers egter as onafhanklike kontrakteurs wanhopig om geld op versekeringspremies te bespaar. Hierdie taktiek is 'n slegte idee!

Vir een ding kan die versuim om gekoopte werkers te koop vergoeding dekking kry vir 'n regsgeding teen die werkgewer deur 'n beseerde werknemer. Tweedens, baie staatswerkers vergoedingswette verbied werkgewers om doelbewus werknemers as onafhanklike kontrakteurs te misklassifiseer.

Werkgewers wat hierdie wette oortree, kan onderhewig wees aan boetes, siviele boetes, kriminele aanklagte en selfs gevangenisstraf.

Versekeraars oudits

Sommige lande evalueer werkgewers ewekansig om te verseker dat werkers behoorlik geklassifiseer word. Die meeste state staat egter op versekeraars om oudits uit te voer .

'N meerderheid van die werknemers vergoeding beleid is onderworpe aan 'n jaarlikse oudit . Die oudit verseker dat 'n premie gehef word vir alle werkers wat geregtig is op vergoedingsvoordele. By die aankoop van 'n werkersvergoedingsbeleid betaal 'n werkgewer 'n deposito premie gebaseer op geskatte betaalstate. Die werklike premie word bepaal nadat die polis verstryk het.

Die finale premie is gebaseer op werklike betaalstaat en klassifikasiekodes . As die versekeraar bepaal dat werkers wat aangewys is as onafhanklike kontrakteurs werklik werknemers is, sal dit 'n klaskode en betaalstaat aan daardie individue toeken.

Die werkgewer kan uiteindelik 'n groot bykomende premie gehef word.

subkontrakteurs

Onderneem u maatskappy onderaannemers? As die antwoord ja is, moet u verseker dat alle subkontrakteurs werkers se vergoedingsversekering gekoop het . Dit is om twee redes belangrik. Eerstens kan 'n werknemer van 'n onversekerde subkontrakteur wat beseer word op die werk herstel vir sy of haar besering van jou (die algemene kontrakteur). Jy kan jouself teen sulke pakke beskerm deur te dring daarop aan dat alle onderaannemers 'n versekeringsertifikaat verskaf wat bevestig dat hulle werkversekeringsversekering gekoop het.

Daar is 'n tweede rede waarom dit belangrik is om sertifikate van versekering van subkontrakteurs te bekom. Wanneer u versekeraar u polis oudit, sal dit verseker dat alle subkontrakteurs wat u gehuur het, 'n sertifikaat voorsien het. Die ouditeur sal u 'n premie hef vir elke onversekerde onderaannemer. Die premie sal gebaseer word op die subkontrakteur se betaalstaat en die toepaslike klassifikasiekodes. As jy nie betaalstate vir daardie onderaannemers kan verskaf nie, kan jou versekeraar die premie op grond van die werk van die onderaannemer baseer.