Wat is aanvullende betalings?

Die standaard algemene aanspreeklikheidsbeleid sluit 'n dekking genoem Aanvullende betalings in. Hierdie dekking betaal die koste van die verdediging van u firma of enige ander versekerde teen regsgedinge wat deur die polis gedek word.

Verdediging Versus Vrywaring Dekking

Aanvullende betalings ( verdediging ) is een van twee basiese dekkings wat deur 'n tipiese aanspreeklikheidsbeleid gegee word. Die ander is skadeloosstelling dekking. Verdediging en skadeloosstelling word afsonderlik voorsien.

Slegs skadeloosstelling dekking is onderworpe aan perke.

Vrywaring Dekking

Skadeloosstelling dekking is van toepassing op skadevergoeding en nedersettings wat u versekeraar namens u aan derde partye betaal. Dit sluit betalings wat u versekeraar onder Dekking A, B of C. Dekking A, Liggaamlike Besering en Eiendomsbeskadiging Aanspreeklikheid, dek skade wat u wettiglik verplig is om te betaal weens liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur ' n voorval . Dekking B, Persoonlike en Adverteringskade , dek skadevergoeding wat u wettiglik verplig is om te betaal weens persoonlike en reklamebesering wat veroorsaak word deur 'n oortreding. Dekking C, Mediese Dekking, dek mediese uitgawes aangegaan deur beseerde partye.

Enige skade, nedersettings en / of mediese uitgawes wat u versekeraar namens u betaal, is deel van vrywaringsdekking. Hierdie betalings is onderworpe aan die perke wat in u polis beskryf word.

Aanvullende Betaling (Verdediging) Dekking

Aanvullende betalings dek die koste van die ondersoek van enige eise en verdediging van enige regsgedinge verseker onder Dekking A of B.

(Dekking C is van toepassing op mediese uitgawes, nie regsgedinge nie, dus geen verdediging is van toepassing nie.) Stel byvoorbeeld dat jy 'n restaurant bedryf. Jim, 'n kliënt, lê 'n liggaamlike besering eis teen jou maatskappy. Hy beweer dat 'n toebroodjie wat hy by jou restaurant geëet het, hom siek gemaak het. Jim stuur jou 'n brief wat $ 15,000 eis.

U stuur die eis aan u versekeraar .

U versekeraar ondersoek die eis om vas te stel of dit geldig is. As Jim uiteindelik 'n regsgeding teen u maatskappy indien, sal u versekeraar 'n prokureur voorsien om u te verdedig. Die uitgawes wat die versekeraar onderneem om die ondersoek te verrig en jou teen Jim se pak te verdedig, word onder Aanvullende Betalings gedek.

Soos die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid dek die ISO-vorm verdedigingskoste buite die polisgrens. Dit beteken dat verdedigingskoste nie jou perke verminder nie.

Kostes ingesluit by aanvullende betalings

Aanvullende Betalingsdekking sluit in prokureursfooie, hofkoste, premies op sommige effekte, en rente wat gehef word op oordele wat aan derde partye betaal word. Hierdie koste word slegs gedek in verband met eise wat die versekeraar ondersoek of vereffen, of dit pas verdedig.

Onder die standaard ISO- aanspreeklikheidsbeleid sluit die dekking vir aanvullende betalings die volgende sewe kategorieë uitgawes in. As u polis op 'n versekeraar se eiendomsbeleidsvorm geskryf word, is die uitgawes wat gedek word, waarskynlik soortgelyk, maar nie noodwendig identies nie, soos hieronder uiteengesit.

Versekeraar se uitgawes

Die beleid bied onbeperkte dekking vir die koste om u of 'n ander versekerde teen 'n gedekproses te verdedig.

Die prokureur wat aan u saak toegewys is, kan in diens wees van die versekeraar of deur 'n onafhanklike regsfirma.

Borgtogte

Jou versekeraar sal tot $ 250 betaal vir die koste van borgtogverbande wat nodig is weens 'n ongeluk of verkeerswetskending wat voortspruit uit die gebruik van 'n voertuig wat vir liggaamlike besering gedek word. Binne die konteks van 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid beteken "voertuig" mobiele toerusting. Aanspreeklikheidsbeleid sluit ongelukke uit wat deur die gebruik van motors gebruik word.

Veronderstel byvoorbeeld dat een van u werknemers deur 'n polisiebeampte gearresteer word om die toneel van 'n verkeersongeluk te verlaat wat 'n voetganger se besering veroorsaak het. Die ongeluk het plaasgevind terwyl die werknemer 'n stuk plaas masjinerie bestuur het. U polis betaal tot $ 250 in die koste van 'n borgtog wat namens die werknemer gekoop word.

Attachment Bond

Die doel van 'n aanhangsel verband word die beste verduidelik deur 'n voorbeeld. Veronderstel dat 'n kliënt 'n regsgeding teen u maatskappy ingedien het. Dit blyk dat die eiser 'n vonnis teen u sal wen. Die eiser vermoed egter dat u die dorp kan oorskry (of iets anders doen) om skadevergoeding te voorkom. So, hy vra die hof om eiendom wat aan jou behoort, aan te heg (gryp). Indien u versuim om die skade te betaal, kan die hof die eiendom verkoop om die eiser te vergoed.

U kan die eiendom vrystel deur 'n aanhangselbinding te koop . Die verband waarborg dat die vonnis teen u betaal sal word. U polis sal die koste van 'n aanhangselband betaal indien die verbandbedrag binne die toepaslike versekeringsperk is.

Ondersoek uitgawes

U versekeraar sal "redelike" koste betaal wat u aangaan om te help met die ondersoek van 'n eis of pak. Byvoorbeeld, die versekeraar mag u vereis om 'n deposito by normale werksure by te woon. Die versekeraar sal die koste betaal wat u aangaan (vervoer, parkering, ens.) Om te voldoen. Dit sal ook tot $ 250 per dag betaal vir die verlies van verdienste as gevolg van die tyd wat jy uit die werk gaan.

Hofkoste

U versekeraar sal verskeie hofkoste betaal wat aan u gehef kan word indien die eiser die regsgeding wen. Voorbeelde hiervan is 'n aansoek vir die indiening van die kostes, die koste van hofuitrekeninge, die koste van die kopiëring van dokumente en aanklagte vir dagvaardings wat op getuies gedien word.

As die eiser die saak wen en jy moet al die koste van sy of haar prokureur betaal, word daardie fooie as skadevergoeding beskou, nie aanvullende betalings nie. Dit is, die eiser se prokureursfooie (nie u prokureursfooie nie) kwalifiseer as skadevergoeding.

Vooroordeel Rente

Vooroordeelbelang is ontwerp om die eiser te vergoed vir die besering of skade wat hy of sy ly tussen die tyd wat die besering of skade plaasvind en die tyd wat die uitspraak deur 'n hof toegeken word. Staatsreg bepaal hoe hierdie rente bereken word. Die versekeraar sal slegs rente betaal op die gedeelte van die vonnis wat hy betaal (indien u versekeraar die vonnis met 'n ander versekeraar deel.)

Na-vonnisbelang

Na-vonnisbelang vergoed die eiser vir die besering of skade wat gely het vanaf die tyd wat die hof 'n vonnis uitreik totdat die vonnis eintlik betaal is. Na-oordeel rente word betaal op die volle bedrag van die vonnis. Dit word bereken volgens die staatsreg.

Wanneer Dekking ophou

U versekeraar is verplig om te betaal vir verdediging en ander hofkoste totdat die toepaslike limiet van aanspreeklikheid in die betaling van 'n skikking of vonnis gebruik is. Gestel jou beleid sluit byvoorbeeld 'n limiet van $ 100,000 in vir skade aan die huurgeld wat aan u verhuur is . 'N Brand breek uit in 'n gebou wat jy huur, wat ernstige skade veroorsaak. Jou verhuurder dagvaar jou vir eiendomskade en eis $ 150,000 in kompenserende skade . Jou verhuurder weier 'n aflossingsaanbod van $ 100,000. U versekeraar betaal uiteindelik die limiet van $ 100,000. U polis dek die koste verbonde aan u verdediging totdat die $ 100,000-betaling gemaak is. Sodra jou limiet uitgeput is, gaan jou verdediging dekking vir die brand skade eis op.