Kleinsakebestuur Voorbeeld

As jy van plan is om jou eie kleinsakeonderneming te begin of reeds eie is, is dit waarskynlik dat jy op 'n stadium kapitaal moet insamel vir bykomende kontantvloei. 'N Algemene manier om dit te doen is om 'n besigheidslening te verseker. Om 'n lening te verseker, moet jy ondersoek wat jy nodig het om aansoek te doen en foute om te vermy . Die onderstaande voorbeeld van die besigheidslening aansoek sal u help om die inligting wat u waarskynlik sal benodig wanneer u om 'n lening aansoek doen, te verstaan ​​en voor te berei.

Besigheid Lening Aansoek Voorbeeld

datum:

Nuwe Verbandtak: _____________________

Bestaande Verhoudingsbeampte: __________________

BESIGHEIDSINLIGTING

Eienaarsverspreiding: (Lys aandeelhouers, vennote, eienaarsname) Nota: Heg aparte vel as ekstra spasie benodig word.

Aard van Besigheid__________________Jare Gestig_______ Aantal Werknemers.

Bank van Rekening ______________ Rekeningnommer_____________

Kredietverhoudings: Verskaf asseblief besonderhede van u besigheidskredietverhoudings hieronder:

Oorspronklike Lening Bedrag____________Maturity____________
Naam van Krediteur_____________Opwerp van Lening___________
Bedrag___________Voorafkomstig
Terugbetalingsvoorwaardes______________Date_______________

LENINGSVERSOEK

Bedrag van Lening aangevra ______________ Soort lening_________

FINANSIËLE INLIGTING

Aangevraagde termyn van lening: ___________________

Kollaterale Beskikbaar * (Kyk alles wat van toepassing is)

* Kollateraal: Lenings word verseker deur kollateraal , wat eiendom is waarin 'n sekuriteitsbelang toegestaan ​​word om die terugbetaling van die lening te verseker. Die lening kollaterale kan insluit besigheids bates, aandele, effekte, deposito sertifikate, of persoonlike bates. Oorweeg (1) die waarde van die lening kollateraal moet gelyk wees aan of groter wees as die bedrag van die lening, (2) die verwagte ekonomiese lewe van kollaterale sal deur die Bank oorweeg word in die evaluering van die kollateraal wat aangebied word vir die lening, (3) formele Kollaterale aanslae kan vereis word, en (4) 'n belofte van persoonlike bates kan vereis word as bykomende kollaterale vir die aangevraagde besigheidslening.

[] Garante ** (lys asseblief)

** Waarborge: Vir geïnkorporeerde leners word waarborge van eienaar (e) gewoonlik benodig, tensy dit deur bankdeposito's of bemarkbare kollaterale verseker word. As persoonlike bates in gesamentlike name, 'n eenmansaak en / of vennootskap is, kan die Bank vereis dat alle partye kollateraal verpand.

BESIGHEID AGTERGRONDINLIGTING

Gee asseblief 'n kort geskiedenis van u besigheid, toekomsplanne en projeksies, en beskryf u produkte en / of dienste en kompetisie.

PERSOONLIKE ONDERNEMINGSERVARING

As jy onder vyf jaar in jou huidige besigheid was, beskryf asseblief jou vorige besigheidservaring. (Sluit besigheidsagtergrond, bestuurservaring en opleiding in, of sluit 'n CV in.)

SERTIFISERING

Die ondergetekende sertifiseer dat volgens die beste van sy of haar wete alle inligting vervat in hierdie leningsaansoek en in die meegaande stellings en dokumente waar, volledig en korrek is. Die ondergetekende stem in om die Bank onmiddellik in kennis te stel van enige wesenlike veranderinge in hierdie inligting. Verder word ooreengekom dat, of die lening hierin aangevra word of nie, die ondergetekende die bank sal betaal of vergoed vir die koste, indien enige, van opnames, titel- of verbandeksamens, keurings, ens., Uitgevoer deur nie-Bank personeel met die toestemming van die aansoeker. Die ondergetekende magtig die Bank om enige bank- en handelskrediteure te kontak wat dit nodig ag sonder verdere kennisgewing, insluitende, maar nie beperk nie tot, Dunn & Bradstreet verslae of inligting van TRW Credit Data.

BESIGHEIDSLENING AANSOEK KONTROLELYS

Maak asseblief seker dat al die volgende dokumentasie ingesluit is sodat u besigheidslening aansoek verwerk kan word.

SLEGS VIR KANTOOR GEBRUIK:
Voorbeeld van die bankleningsaansoek
Nagesien deur:___________________________