Die definisie van gehuurde motors

Gehuurde motors is 'n gedefinieerde term onder die meeste kommersiële motorbeleide . Dit beteken enige motors wat u (die polishouer) huur, huur, huur of leen. Hierdie definisie verskyn dikwels op die eerste bladsy van die polisvorm. Dit is geleë onder 'n afdeling getiteld Beskrywing van gedek outomatiese aanwysings simbole .

Wat is 'n gehuurde motor?

Die meeste kommersiële motorbeleide bevat dieselfde definisie van gehuurde motors wat in die standaard ISO- motorbeleid gevind word.

Hierdie term word gedefinieer as enige motor wat jy verhuur, huur, huur of leen. "U" beteken die versekerde . So kwalifiseer 'n voertuig slegs as 'n gehuurde motor as dit gehuur, gehuur, gehuur of geleen word deur die persoon of entiteit wat in die beleidsverklarings gelys word. 'N Motor gehuur, gehuur of geleen deur iemand anders as die genoemde versekerde is nie 'n gehuurde motor nie.

Die definisie van gehuurde motors sluit nie enige motor in wat u van enige van u werknemers huur, huur, huur of leen nie. Dit sluit ook voertuie uit wat u van enige van u vennote (indien u vennootskap is) huur, huur, huur of leen, lede (indien u 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid is) of lede van hul huishoudings.

Gehuurde motors teenoor nie-eie motors

Motorfietse wat jy nie besit nie, kwalifiseer nie as gehuurde motors nie, word beskou as motors wat nie in besit is nie . Dit sluit in motors wat u van u werknemers, vennote of lede huur of huur.

Stel byvoorbeeld dat jou firma beplan om deel te neem aan 'n verkoopsuitstalling by 'n kongresaal wat tien kilometer van jou kantoor geleë is.

Gedurende die driedaagse gebeurtenis moet u werknemers en toerusting heen en weer tussen u kantoor en die konvensie vervoer. Tom, 'n werknemer van joune, het aangebied om te help met die vervoerprobleem deur u 'n vragmotor te verhuur wat hy besit. U besluit om Tom se vragmotor van hom te huur vir die drie dae teen 'n koers van $ 75 per dag.

Tom se vragmotor kwalifiseer nie as 'n gehuurde motor nie. Die definisie van gehuurde motors sluit spesifiek enige voertuig uit wat u huur, huur of leen van 'n werknemer. Tom se vragmotor word beskou as 'n motor sonder motor.

Korttermyn versus langtermyn huurkontrakte

Gestel jy huur 'n motor om in jou besigheid te gebruik. Kwalifiseer die voertuig as 'n gehuurde motor? Die antwoord hang af van die huurtermyn.

ISO se Commercial Lines Auto Manual bevat reëls vir die beoordeling van gehuurde motors. Dit onderskei tussen motors gehuur kort termyn en diegene wat gehuur of gehuur word op 'n langtermyn basis. Motorhuur, gehuur of gehuur vir minder as ses maande word as gehuurde motors hanteer. Motories wat vir ses maande of langer verhuur word, word op dieselfde manier gedek as motors wat u besit.

Ongelukkig maak die standaard kommersiële motorbeleid geen melding van ISO se reëls rakende kort- en langtermynhuurkontrakte nie. Die definisie van gehuurde motors spesifiseer nie 'n bepaalde tydperk waarvoor voertuie gehuur of gehuur mag word nie. Tog geld die reëls nog steeds. Die term huurmotors is dus bedoel om te beteken voertuie wat u op kort termyn huur, huur, leen of verhuur.

Soos baie ondernemings, kan u firma voertuie huur onder langtermynkontrakte wat ses maande, 'n jaar of langer strek.

Hierdie voertuie moet gelys word in die skedule van voertuie wat ingesluit is in u polis se verklarings afdeling. Hulle word aangewys vir outomatiese aanspreeklikheid en fisiese skade-dekkings op dieselfde manier asof hulle voertuie is wat jy besit. Wanneer u 'n voertuig op 'n langtermynbasis verhuur, kan die verhuurder (eienaar van die huurauto) u vereis om hom of haar onder u polis te verseker as 'n verliesbetaler en 'n addisionele versekerde . Vir hierdie doel is 'n endossement beskikbaar.

Beoordeling van gehuurde motors

Gehuurde motors kan verseker word vir aanspreeklikheid en / of fisiese skade dekking. Die premies vir hierdie dekkings word normaalweg gegradeer op grond van die huurkoste (koste van die huurkontrak). Die premies word bereken deur die koste van die verhuring van die voertuig met 100 te verdeel en dan die resultaat met 'n koers te vermenigvuldig.