Wat is die verminderde waarde-uitsluiting?

Die term vermindering in waarde verwys na die waardevermindering wat plaasvind wanneer 'n motor in 'n ongeluk beskadig word en dan herstel word. Selfs as die motor is kundig herstel, kan dit 'n laer herverkoopwaarde as 'n vergelykbare voertuig wat nog nooit in 'n ongeluk beskadig is nie.

'N Kommersiële motorbeleid adresseer hierdie potensiële verlies in waarde via die vermindering in waarde-uitsluiting. Hierdie uitsluiting is van toepassing op fisiese skade dekking .

Dit word tipies gevind aan die einde van die fisiese skade uitsluitings in die kommersiële motor dekking vorm.

Eie motors

Die vermindering in waarde-uitsluiting kan die bedrag wat u van u versekeraar verhaal, beperk tot 'n fisiese skadeverlies met betrekking tot 'n voertuig wat u besit. Die volgende voorbeeld demonstreer hoe dit mag voorkom.

Jou firma besit 'n een-ton-vragmotor wat verseker is vir omvattende en botsing onder jou firma se kommersiële motorbeleid. Die vragmotor is beskadig as ' n werknemer van joune dit per ongeluk in 'n muur terugbring. U eis 'n eis onder u botsingsdekking. U versekeraar sal die minste van:

Werklike kontantwaarde beteken gewoonlik die vervangingskoste van die voertuig minus waardevermindering. Die versekeraar kan ook die "blou boek" of markwaarde van die voertuig oorweeg.

As die koste om die vragmotor te herstel, laer is as die huidige waarde, sal u versekeraar die koste betaal om dit te herstel. Andersins sal die vragmotor waarskynlik ' n totale verlies verklaar word.

Gestel jou versekeraar kies om die koste te betaal om jou vragmotor te herstel. Jou plaaslike lyf winkel kos $ 3,500 om die voertuig op te los. As u polis 'n $ 500 aftrekbaar insluit, betaal u versekeraar $ 3,000.

Jou vragmotor het 'n markwaarde van $ 10,000 voor die ongeluk gehad. Die voertuig is egter in 'n motorongeluk, so potensiële kopers beskou dit as minder waardevol as 'n soortgelyke vragmotor wat nie by 'n ongeluk betrokke was nie. Die markwaarde van jou vragmotor is nou net $ 9,000. U versekeraar betaal u nie vir die waardevermindering van $ 1.000 nie.

Terwyl verminderde waarde nie gedek word deur fisiese skadeversekering nie, word dit gewoonlik gedek deur motorversekeringsversekering . Dit beteken dat as u voertuig beskadig word in 'n ongeluk wat veroorsaak word deur 'n ander bestuurder se nalatigheid , en u die ander bestuurder dagvaar, kan u 'n aanklag vir waardevermindering inskryf as deel van skadevergoeding wat u soek.

Huurvoertuie

Die vermindering in waarde-uitsluiting kan 'n buite-sak-uitgawe genereer as 'n huurvoertuig gedurende die termyn van die huurooreenkoms beskadig word. Oorweeg die volgende voorbeeld:

Bob is die eienaar van Busy Builders, 'n klein konstruksie maatskappy. Hy het 'n komende vergadering in Pleasantville, wat 250 myl van Besige Builder se tuisdorp is. Bob huur 'n motor in die naam van sy besigheid met 'n besigheidskredietkaart. Hy huur die voertuig vir sy tweedaagse reis van Ready Rentals, 'n plaaslike motorhuuragentskap. Ready Rentals bied Bob aanspreeklikheidsversekering en 'n verliesskadevermindering aan.

Verlies skadevergoeding

Die verliesskadeverwydering (ook bekend as 'n botsingsbevel) sal Bob onthef van enige verpligting om te betaal vir skade aan die voertuig. As hy betrokke is by 'n ongeluk terwyl hy die huurvoertuig bestuur, en die voertuig beskadig is, sal die skade ten volle gedek word. Ongelukkig kom hierdie beskerming teen 'n skerp koste. Ready Rentals benodig $ 20 per dag vir die LDW. Bob besluit om die LDW te weier. Hy weier ook om motorversekeringsversekering te koop. Besige Bouers is verseker onder 'n kommersiële motorbeleid wat aanspreeklikheid en fisiese skade dekking vir gehuurde motors insluit . Hoekom moet hy betaal vir aanspreeklikheidsversekering en 'n LDW wanneer sy firma versekering het vir huurvoertuie? Bob teken die huurkontrak aan en is binnekort op pad.

Die volgende dag voltooi Bob sy besigheid in Pleasantville en begin sy ry huis toe in die huurmotor.

Ongeveer 'n uur in sy terugreis, spring Bob op 'n ysige pad en tref per ongeluk 'n boom. Bob is nie seergemaak nie, maar die voorkant van die huurmotor is swaar ingeduik. Bob keer die motor terug na Ready Rentals en vul 'n ongelukverslag uit. Wanneer hy terugkeer na sy kantoor, lê hy 'n eis by sy kommersiële motorversekeraar.

Wat is daardie koste!

Een maand later is Bob geskok oor die rekening wat hy van die huuragentskap ontvang. Die totaal is meer as $ 7,000! Die koste sluit $ 3,600 in vir die skade aan die huurmotor en $ 2,500 in verminderde waarde. Die huuragentskap het ook 'n bedrag van $ 600 ingesluit vir verlies aan gebruik, en $ 350 in administratiewe fooie. Die verlies aan gebruikskoste verteenwoordig die inkomste wat die agentskap verloor het omdat die beskadigde voertuig nie beskikbaar was om aan ander kliënte te huur nie. Die huuragentskap beweer dat die beskadigde huurmotor 15 dae geneem het om te herstel. Dit het Bob die volle $ 40 per dag huurgeld gehef vir elke dag wat die motor nie verhuur kon word nie. Administratiewe fooie kan insluit sleepgeld, stoorgeld en ander uitgawes.

Besige Bouer se motorversekeraar sal waarskynlik die $ 3,100 betaal vir die skade aan die voertuig. (Die versekeraar sal Busy Builder se $ 500 aftrekbaar aftrek). Omdat Busy Builders fisiese skade dekking gekoop het vir gehuurde motors , het Busy se motorbeleid ook 'n verlies aan gebruik. Die polis betaal egter slegs $ 20 per dag; dus sal die versekeraar $ 300 betaal vir die 15 dae periode. Dit beteken dat Besige Bouers vas sal wees met 'n $ 300-uit-sak-uitgawe vir onbedekte verlies aan gebruik. Bob se fisiese skade dekking sluit waardevermindering uit, waarvoor die agentskap $ 2500 betaal het. Kommersiële motorbeleide dek nie administratiewe fooie nie. Dus, die fooi van $ 350 wat deur die huuragentskap gehef word, word nie onder die Besige Builder se motorbeleid gedek nie. Besig is nou met $ 3,650 in onversekerde uitgawes.

Kredietkaart Dekking

Aangesien Bob die verliesverlies van Ready Rentals geweier het, sal die huuragentskap nie enige gedeelte van die skade aan die huurmotor betaal nie. Bob het die voertuig van Ready Rentals gehuur deur 'n besigheidskredietkaart te gebruik. Soos baie kredietkaarte dek Bob se kaart fisiese skade aan gehuurde voertuie. Baie kredietkaarte bied hierdie dekking as die kaarthouer die verliesskadevermindering geweier het. Die dekking is gewoonlik oorskry oor enige beskikbare motoriese fisiese skade dekking.

Om enige vergoeding onder sy kredietkaart in te vorder, moet Bob wag totdat hy betaling van sy motorversekeraar ontvang het. Soos die motorbeleid, sluit die kredietkaartdekking die vermindering in waarde uit. Dit sluit ook verlies aan gebruik en administratiewe fooie in. Van Besige Bouer se $ 3650-uitgawes buite die sak, sal die kredietkaart slegs die $ 500 aftrekbaar betaal.