Versekeringsbedrog is nie 'n slagofferlose misdaad nie!

Versekeringsbedrog is 'n groot probleem in die Verenigde State. Ongeveer 10 persent van alle eiendoms- en ongevalle-eise is bedrieglik, volgens die Insurance Information Institute. Bedrieglike eise kos ongeveer 32 biljoen dollar per jaar. Hierdie koste word gedra deur versekeraars, versekeringskopers en die algemene publiek.

Bedrog vind plaas in alle soorte versekering, maar sommige lyne is meer vatbaar as ander. Twee kommersiële bedekkings wat besonder geneig is tot bedrog, is werkersvergoeding en besigheidsversekering.

Wat is versekeringsbedrog?

Die term versekeringsbedrog beteken 'n voornemende daad wat deur 'n persoon gepleeg is om 'n voordeel te verkry wat hy of sy nie geregtig is om te ontvang nie. Bedrog mag gepleeg word deur enigiemand wat betrokke is by 'n versekeringstransaksie. Dit sluit in polishouers, eisers, prokureurs, gesondheidsorgverskaffers, agente of makelaars en selfs versekeraars.

Harde Versus Sagte Bedrog

Versekeringsbedrog kan in twee breë kategorieë verdeel word. Harde bedrog vind plaas wanneer iemand 'n ongeluk of verlies verval. Byvoorbeeld, 'n sake-eienaar stoot doelbewus 'n vragmotor met 'n maatskappy in besit van 'n krans af. Hy lê dan 'n fisiese skade eis en vertel aan sy versekeraar dat die vragmotor per ongeluk van die rots afgerol het.

Sagte bedrog behels die oordrywing van 'n wettige eis. Byvoorbeeld, die eienaar van 'n rekeningkundige besigheid ontdek dat 'n dief in sy kantoor gebreek het en verskeie items gesteel het. Wanneer die sake-eienaar die verlies aan sy kommersiële eiendomsversekeraar rapporteer, blaas hy die waarde van die gesteelde goed op, sodat hy 'n groter eisafdeling kan versamel.

Nie 'n slagofferlose misdaad nie

Baie oortreders van versekeringsbedrog beweer dat hul misdade geen slagoffers het nie. Dit is nie waar nie. Versekeraars dek die koste van bedrog deur besighede en regeringsentiteite hoër premies vir versekeringspolisse te hef. Besigheids entiteite slaag hierdie koste aan hul kliënte. Regeringsentiteite wat versekering koop, slaag die ekstra koste aan belastingbetalers.

Bestryding van bedrog

In feitlik alle lande word versekeringsbedrog as 'n misdaad geklassifiseer. Daarbenewens het die meeste state 'n bedrogburo geskep wat deel vorm van die staatsversekeringsdepartement. Terwyl hul spesifieke funksies verskil, is die meeste bedrogburo's verantwoordelik vir die ondersoek van versekeringsbedrog en die vervolging van die oortreders.

Sommige state het 'n wet ingestel wat van versekeraars vereis om 'n bedrogplan op te stel. In hierdie lande is versekeraars verplig om skriftelike prosedures te skep om bedrog te identifiseer en te reageer. Versekeraars mag ook vereis word om 'n jaarverslag in te dien wat die optrede wat hulle geneem het om bedrog te voorkom en te bekamp, ​​opsom.

Selfs as dit nie deur die wet vereis word nie, het die meeste versekeraars prosedures vir die hantering van bedrog ingestel. Sommige bestry bedrog deur deel te neem aan bedrog organisasies soos die Nasionale Versekering Misdaad Buro of die Koalisie teen Versekeringsbedrog.

Algemene tipes bedrieglike handelinge

Hier is 'n paar tipes bedrog wat algemeen voorkom in kommersiële eiendom / ongevalleversekering: