Die Kommersiële Eiendomsbeleid

'N Kommersiële eiendomsbeleid dek geboue en persoonlike eiendom wat deur u besigheid besit word. Sommige eiendomsversekeraars gebruik beleidsvorme wat deur ISO ontwikkel is. Ander gebruik vorms wat hulle self ontwikkel het. Baie beleide opgestel deur versekeraars is gebaseer op die standaard ISO eiendomsbeleid. So, die meeste eiendomsbeleide volg dieselfde algemene formaat. Hierdie artikel verduidelik hoe 'n tipiese beleid gestruktureer is.

dekking

Die eerste afdeling van 'n beleid is dikwels getiteld "Dekking." Dit beskryf beide "gedekte eiendom" en "uitgesluit eiendom." Dit sluit ook 'n paar addisionele dekkings en dekkinguitbreidings in.

Bedekte eiendom

Eiendomsbeleide dek twee basiese kategorieë van eiendom: Geboue (ook Real Property genoem) en Besigheid Persoonlike Eiendom (BPP). As u die gebou besit waarin u besigheid bedryf word, moet u polis beide die gebou en die BPP wat dit bevat, dek. As u u gebou huur of verhuur, sal u polis waarskynlik slegs u BPP dek.

Boudekking sluit gewoonlik masjiene en toerusting wat permanent geïnstalleer word, soos 'n oond, ' n ketel en lugversorgingstoerusting . Ook bedek is die toebehore, wat eiendom wat permanent aan die gebou geheg is, soos 'n ingeboude kas of kas. Vloerbedekkings, toestelle (soos yskaste en skottelgoedwassers), brandblussers en buitenshuise meubels word ook algemeen beskou as geboue.

Besigheid Persoonlike Eiendom bestaan ​​uit eiendom wat u besit, wat nie as geboue kwalifiseer nie en wat nie andersins uitgesluit word nie. Dit sluit in kantoormeubels, masjiene en toerusting (indien nie aan die gebou geheg nie), grondstowwe, goedere in proses en klaarprodukte. Verbeterings en verbeterings wat u aan 'n gehuurde gebou maak, word gedek indien u dit betaal en hulle kan nie wettig verwyder word nie.

Twee tipes eiendom wat jy nie besit nie, word ook gedek:

Uitgesluit eiendom

Die volgende tipes eiendom word onder feitlik alle eiendomsbeleide uitgesluit:

Baie (maar nie alle) eiendomsbeleide sluit ook boufondasies, geplaveide oppervlaktes (soos paaie en paaie), elektroniese data , en die koste om inligting oor waardevolle rekords te herstel (beide elektroniese en harde kopie weergawes).

Bykomende dekking

Die meeste eiendomsbeleide sluit outomaties sekere addisionele dekkings in. Dit dek verliese wat andersins uitgesluit sal word. Bykomende dekkings word tipies gedek onderhewig aan 'n sublimiet ('n beperking minder as die polisgrens).

Byvoorbeeld, feitlik alle beleide voeg dekking vir Debris Removal, wat beteken die koste van die verwydering van puin van bedekte eiendom wat deur 'n bedekte gevaar vernietig is.

Die versekeraar mag egter nie meer as 'n bepaalde bedrag betaal nie. Ander bedekkings wat algemeen ingesluit word as addisionele dekkings, is Besoedelingskoonmaak, Elektroniese Data , Vuurdienste Diensheffing en Verhoogde Koste van Konstruksie.

Dekking Uitbreidings

"Dekkinguitbreiding" beteken 'n dekking wat reeds deur die polis voorsien word, maar wat op een of ander manier verleng word. Byvoorbeeld, die meeste beleide brei gebou- en persoonlike eiendomsbedekkings uit om nuutverworwe eiendom in te sluit. U geboudekking word uitgebrei om nuwe geboue op u bestaande ligging op te neem, asook nuwe geboue wat op 'n ander plek verkry is. U BPP-limiet word uitgebrei om nuwe persoonlike eiendom op nuwe plekke of by die bestaande een te dek. 'N Sublimiet geld gewoonlik vir elk van hierdie uitbreidings.

Die bedekking uitbreidings wat voorsien word, kan wyd wissel van een beleid na 'n ander.

Die meeste beleide sluit in, op 'n minimum, die uitbreidings wat deur die ISO-vorm voorsien word. Dit sluit in persoonlike effekte en eiendom van ander , waardevolle dokumente en rekords , eiendom buite perseel, buitelug eiendom en losstaande sleepwaens wat nie in besit is nie.

Oorsake van Verlies (Gevare)

"Oorsake van verlies" of gevare kan aangespreek word in dieselfde vorm as die dekkings of in 'n aparte polisvorm. Die meeste kommersiële eiendomsbeleide word op alle risiko-vorms geskryf. 'N Risiko-vorm dek alle gevare wat nie spesifiek uitgesluit word nie. Dit dek nie elke risiko nie. Die "oorsake van verlies" -afdeling van 'n risikobeleid bevat die gevare wat uitgesluit word. 'N Alternatief vir 'n risikobeleid is 'n benamingsgevaarbeleid. Laasgenoemde dek slegs die gevare wat in die polis gelys word.

Die meeste risiko-vorms bevat twee hoofkategorieë van uitsluitings :

Die uitsluitings wat onderhewig is aan anti-konkurrente oorsaaktaal word gewoonlik eerste gelys. Dit sluit tipies water (vloed), ordonnansie of wet , en aardbeweging in. Die "anti-konkurrente oorsaak" -woordstelling bepaal dat hierdie uitsluitings van toepassing is ongeag enige ander oorsaak of gebeurtenis wat tot die verlies op dieselfde tyd of in enige volgorde daarmee bydra. Dit beteken dat 'n verlies wat deur enige van hierdie gevare veroorsaak word, uitgesluit word, selfs as 'n ander (gedek) gevaar tot die verlies bydra. Oorweeg ook die opruimingsaspek van verlies.

perke

Die limiete wat van toepassing is op u polis word in die Limiete-afdeling verduidelik. Die grense word in die verklarings gelys. 'N Enkele kombersgrens mag op alle geboue en BPP gekombineer word. Alternatiewelik kan afsonderlike perke van toepassing wees op geboue en na BPP. Kleiner grense (sublimiete) mag van toepassing wees op die deksels gelys as Addisionele Dekkinge of Dekking Uitbreidings.

bybetalings

Die Aftrekkings-afdeling verduidelik die aftrekbare faktore wat onder u polis van toepassing is. Enige verlies wat onder u Gebou- of BPP-dekking gedek word, is tipies onderworpe aan 'n aftrekbare bedrag wat van toepassing is op elke voorkoms. Bykomende aftrekbaarhede kan van toepassing wees op spesifieke dekkings soos Besigheidsinkomste (Onderbreking) Dekking .

voorwaardes

Jou eiendomsbeleid sal waarskynlik twee stelle voorwaardes bevat . Die eerste bestaan ​​uit verliese. Hierdie voorwaardes verduidelik hoe u verliese bereken en betaal word. Ander voorwaardes kan kwessies soos muntsekerheid , die regte van verbandhouers en nie-hernuwing van u polis aanspreek .

Opsionele bedekkings

As vervangingskostedekking nie outomaties by u polis ingesluit is nie, is dit moontlik as 'n Opsionele Dekking beskikbaar. As vervangingskoste outomaties gedek word, kan die dekking vir werklike kontantwaarde as 'n dekkingsopsie aangebied word. Ander dekkingopsies wat in hierdie afdeling ingesluit kan word, is Inflasiewag en Ooreengekome Waarde- dekking.

Definisies

U beleid sal ook definisies bevat. Die definisies-afdeling beskryf die betekenis van gedefinieerde terme. Die definisies mag dieselfde vorm as die deksels of in 'n aparte vorm vertoon.