Versekeringseiendom wat aan iemand anders behoort

Baie besighede gebruik, diens of herstel eiendom wat deur iemand anders besit word. As hierdie eiendom beskadig of vernietig word, kan die besigheid onder 'n huurkontrak of ander ooreenkoms verpligtend wees om dit te herstel of te vervang. Selfs as daar geen kontrak bestaan ​​nie, kan die besigheid aanspreeklik wees vir die skade as gevolg van 'n hofsaak wat deur die eienaar ingedien is. Gevolglik moet besighede wat ander mense se eiendom gebruik, verseker dat eiendom voldoende versekerd is.

Kommersiële Eiendomsbeleide

Die meeste kommersiële eiendomsbeleid , insluitende die ISO- beleid, bied 'n mate van outomatiese dekking vir persoonlike eiendom wat deur iemand anders besit word. Slegs persoonlike eiendom is gedek. Geen dekking is van toepassing op vaste eiendom (geboue) wat deur iemand anders as die genoemde versekerde besit word nie .

Hierdie artikel sal verduidelik hoe nie-eiendom besit word onder die standaard ISO eiendomsbeleid. Die meeste eiendomsbeleide wat deur versekeraars opgestel is, bied dekking wat gelyk is aan of breër as die ISO-vorm.

Die ISO-vorm dek twee kategorieë van eiendom wat aan iemand anders behoort:

Huur Persoonlike Eiendom

Soos baie besighede, kan u maatskappy eiendom huur om in u daaglikse bedrywighede te gebruik.

Voorbeelde hiervan is kopieermasjiene, kantoormeubels en konstruksietoerusting. In sommige gevalle mag die eienaar van die eiendom vereis dat u die eiendom verseker teen fisiese verlies of skade.

Stel byvoorbeeld dat jy twee kopieermasjiene vir u rekeningkundige besigheid huur. U is onder die huurkontrak verantwoordelik vir enige verlies of skade wat die masjiene onderhou gedurende die huurtermyn.

Die huurkontrak vereis ook dat u die kopieërs onder 'n alle-risiko eiendomsbeleid moet verseker vir hul vervangingswaarde.

Huur persoonlike eiendom wat u kontraktueel benodig om te verseker, word outomaties gedek as u Besigheid Persoonlike Eiendom. Hierdie eiendom is onder die perk wat geld vir u BPP. As u kommersiële eiendomsbeleid insluit, sê 'n limiet van $ 100,000 vir BPP, sal die limiet van toepassing wees op beide van die volgende:

As gehuurde eiendom verlore of beskadig is, sal die verlies op dieselfde wyse as verliese op persoonlike eiendom wat u besit, gewaardeer word. Dit is dat verliese wat gehuurde persoonlike eiendom betref, gewaardeer word op grond van die vervangingskoste of werklike kontantwaarde, watter waardasierode ook op u BPP van toepassing is.

As u eiendom vir u besigheid verhuur, moet u die huurkontrak noukeurig lees. Die kontrak kan u verantwoordelik hou vir skade wat nie deur u eiendomsbeleid gedek word nie. Byvoorbeeld, 'n huurkontrak kan meld dat u aanspreeklik is vir verlies of skade "vir enige enigste rede".

Eiendom van ander

Die ISO-eiendomsbeleid dek 'n tweede kategorie van eiendom wat nie eiendom besit nie, genaamd Eiendom van Ander.

Hierdie kategorie bevat beide die volgende:

In teenstelling met gehuurde persoonlike eiendom, word eiendom van ander nie saam met persoonlike eiendom wat u besit, gedek nie. Eiendom van ander is eerder 'n afsonderlike kategorie gedekte eiendom. Dit word slegs gedek indien 'n aparte versekeringsperk op u polis vir eiendom van ander gelys word. As daar geen limiet verskyn nie, kan u beleid min dekking bied vir Eiendom van ander. Die standaard ISO eiendomsbeleid sluit 'n baie lae ($ 2.500) perk in vir sodanige eiendom.

Hierdie limiet is nie ekstra versekering nie, maar is ingesluit in die limiet wat in u polis vir u Besigheid Persoonlike Eiendom aangetoon word.

In teenstelling met gehuurde eiendom word Eiendom van Ander gewaardeer op grond van die werklike kontantwaarde. Selfs as u die vervangingskoste-dekking vir u BPP gekoop het, sal die waarde van Eiendom van Ander bereken word volgens die werklike kontantwaarde (nie die vervangingskoste nie). U kan die vervangingskoste dekking vir Eiendom van Ander koop vir 'n bykomende premie.

Het aparte limiet nodig

As u eiendom gebruik wat voldoen aan die beskrywing van eiendom van ander, moet u polis 'n aparte limiet vir daardie eiendom insluit. Dit is veral belangrik as die eiendom wat jy gebruik, duur kan wees om te herstel of te vervang. Oorweeg die volgende voorbeeld.

Mark besit Marathon Machining, 'n maatskappy wat metaalbewerkingstoerusting herstel en herstel. 'N Marathon-werknemer herstel 'n draaibank wat deur Larry's Lathing besit word wanneer hy per ongeluk 'n brand veroorsaak. Die masjien word vernietig. Mark leer gou dat die draaibank 'n topmodel is wat $ 75,000 kos om te vervang. Mark se masjienwinkel is onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker. Die beleidsverklarings toon 'n limiet van $ 25,000 vir eiendom van ander. Selfs as Mark die koste van die vervangingskoste vir Eiendom van Ander gekoop het, sal sy polis slegs 'n derde ($ 25,000) van die $ 75,000-verlies betaal.

Eiendom Off-Premises

Kommersiële eiendomsbeleide is ontwerp om eiendom op vaste plekke te dek. Die meeste bied slegs 'n klein hoeveelheid dekking vir eiendom wat weg is van jou perseel. Die ISO eiendomsbeleid dek eiendom geleë in 'n gebou by (of binne 100 voet) 'n perseel wat in die verklarings beskryf word. Dit bied slegs $ 10,000 vir Off-Premises Property. Die limiet is van toepassing op eiendom wat deur u of iemand anders besit word (of u dit verhuur of nie) terwyl:

As u ander mense se eiendom van u perseel gebruik, moet u ekstra versekering aankoop. U versekeraar kan bereid wees om die limiet in u polis vir Eiendomskantore te verhoog.

Versekering vir Roerende Eiendom

Sommige besighede huur of leen eiendom vir gebruik weg van hul perseel. Hier is 'n paar voorbeelde:

'N Afsonderlike tak van eiendomsversekering, wat binnelandse mariene versekering genoem word, is ontwerp om roerende eiendom te dek. Daar is baie tipes binnelandse mariene versekering, en elkeen is bedoel om 'n spesifieke soort eiendom te dek. Baie binnelandse mariene beleid dek outomaties eiendom wat deur iemand anders as die versekerde besit word.

In die bostaande voorbeelde kan die kontrakteur die gehuurde bulldozer onder 'n kontrakteur se toerustingbeleid verseker . Die rekeningkundige firma kan die gehuurde rekenaars onder 'n elektroniese dataverwerkingsbeleid verseker . Om die geleende kunswerk te verseker, kan die argitektoniese firma fyn kunsdekking aankoop.

As u besigheid gehuurde, gehuurde of geleende eiendom van u perseel gebruik, mag u binnelandse mariene versekering benodig. Vra jou versekeringsagent of makelaar watter tipe versekering die beste by jou behoeftes pas.

Nie gedek deur aanspreeklikheidsbeleide nie

Regsgedinge wat voortspruit uit skade aan ander persone se eiendom wat u in u besigheid gebruik, sal waarskynlik nie deur u aanspreeklikheidsbeleid gedek word nie. Veronderstel in die Marathon Machining-voorbeeld wat hierbo beskryf word, dat Marathon se versekeraar Larry's Lathing $ 25,000 betaal (die limiet vir Eiendom van Ander) vir die skade aan die draaibank. Larry's Lathing suig Marathon Machining vir die oorblywende $ 50,000 om die draaibank te vervang.

Marathon Machining is verseker vir aanspreeklikheid onder die standaard ISO algemene aanspreeklikheidsbeleid . As Marathon die eis aan sy versekeraar voorlê, sal die versekeraar waarskynlik die dekking weier. Aanspreeklikheidsbeleid sluit eiendomsbeskadiging van persoonlike eiendom in die versekerde se versorging, toesig of beheer uit. Die draaibank was in Marathon se bewaring wanneer die vuur plaasgevind het. Die skade aan die draaibank sou dus onderhewig wees aan die uitsluiting .