Dekking Ingesluit in Besigheidsinkomsteversekering

Besigheidsinkomsteversekering sluit tipies addisionele dekkings in. Hierdie bedekkings kan wissel. Diegene wat die meeste voorkom word egter hieronder uiteengesit.

Uitgawes om verlies te verminder

Sodra 'n fisiese verlies plaasgevind het, kan 'n polishouer dikwels 'n verlies aan inkomste verminder deur sekere uitgawes aan te gaan om die besigheid te hou. Byvoorbeeld, 'n gebou wat deur 'n motorhandelaar gehuur word, word deur 'n sinkgat beskadig .

Die gebou kan nie vir twee maande gebruik word nie. Om te verseker dat die besigheid bedryf word, huur die handelaar 'n tydelike plek. Die versekeraar sal die ekstra huurgeld betaal in die mate wat dit die algehele besigheidsinkomsteverlies verminder.

Veronderstel byvoorbeeld dat die handelaar $ 10,000 vir twee maande se huur op die tydelike plek bestee. Die besigheid verloor in die twee maande $ 500,000 as gevolg van die sinkhole skade. As die handelaar nie die tydelike plek gehuur het nie, sou sy inkomsteverlies $ 1 miljoen wees. Die versekeraar betaal nie meer as $ 1 miljoen vir beide die werklike verlies aan inkomste en die koste van die huur van die tydelike plek nie. Die koste van $ 10,000 moet sedert die som van die uitgawes gedek word en die inkomsteverlies van $ 500,000 beloop nie meer as $ 1 miljoen nie.

Burgerlike Owerheid

Jou besigheid kan inkomste verloor as 'n burgerlike gesag toegang tot jou perseel blokkeer weens 'n fisiese verlies op 'n plek naby jou besigheid.

Byvoorbeeld, 'n brand breek uit in 'n gebou naby jou perseel. Die gebou is so erg beskadig dat dit afgebreek moet word. Die polisiedepartement sluit jou straat af tydens sloping om die publiek te beskerm. As die straat sluiting veroorsaak dat u inkomste verloor, moet die verlies gedek word deur die Burgerlike Owerheidsdekking.

Laasgenoemde word in hierdie artikel verduidelik .

Nuwe geboue en veranderings

Miskien besluit jy om jou bestaande gebou op te knap of om 'n nuwe gebou by jou huidige ligging te voeg. As die nuwe gebou of u opknappings beskadig is deur 'n bedekte gevaar, wat 'n opskorting van u besigheid veroorsaak, kan u 'n verlies aan inkomste aangaan. Sulke inkomsteverliese word outomaties gedek onder baie besigheidsinkomste.

Nuwe plekke

Bedryfsinkomste-dekking bied tipies beperkte dekking (miskien $ 100,000) vir 'n plek wat jy gedurende die polisperiode verkry. Hierdie dekking geld vir 'n kort tydperk, wat so min as 30 dae mag wees.

Uitgebreide Besigheidsinkomste

Gestel die motorhandelaar (in die vorige voorbeeld) het teruggekeer na sy permanente plek. Sal dit dadelik begin om dieselfde hoeveelheid inkomste te verdien wat dit verdien voordat die sinkgat plaasgevind het? Die antwoord mag nee wees. Sommige kliënte kan dalk aan mededingers verswak het. Die herbou van die kliëntebasis kan tyd neem. Gelukkig bevat die meeste sake-inkomstevorms 'n dekking genaamd Uitgebreide Besigheidsinkomste. Hierdie dekking is bedoel om inkomste te dek wat 'n onderneming verloor nadat sy bedrywighede hervat het na 'n fisiese verlies.

Uitgebreide Besigheid Inkomste-dekking begin normaalweg wanneer die eiendom herstel word en u besigheidsaktiwiteite hervat.

Dekking eindig tipies binne 'n bepaalde tydperk (soos 60 dae) of wanneer u inkomste sy voorverliesvlak bereik, wat ook al kom.

Hierdie dekking sal ook van toepassing wees op 'n verlies aan huurwaarde. Byvoorbeeld, 'n woonstel wat jy besit, word deur 'n vuur beskadig en die huurders word gedwing om te vertrek. Net die helfte van hulle kom terug nadat die gebou herstel is. U besigheidsinkomsteversekering sal die huurwaarde dek wat u gedurende die vermelde tydperk verloor of totdat u huurwaarde na normaal terugkeer, wat ookal eerste kom.

Onderbreking van rekenaarbedrywighede

Talle besighede gebruik rekenaardata in hul daaglikse bedrywighede. As die data beskadig of beskadig is, kan die besigheid nie werk nie. 'N gedeeltelike of voltooide afsluiting kan lei tot 'n besigheid inkomste verlies.

Baie besigheidsinkomste vorms bied 'n klein hoeveelheid dekking (miskien $ 2500) vir inkomsteverliese wat veroorsaak word deur 'n onderbreking in rekenaarbedrywighede.

Vir dekking om aansoek te doen, moet rekenaarbedrywighede opgeskort word weens die skade aan elektroniese data deur 'n gevaar wat in die polis gelys word. Gedekte gevare kan rekenaarvirus, vuur, hagel en weerlig insluit.

Bouordonnansie

Die meeste besigheidsinkomste vorms dek nie inkomste verliese wat voortspruit uit die bou kode handhawing. Dit wil sê, as 'n gebou ekstra tyd neem om te herstel sodat u 'n boukode kan nakom, sal u polis nie die inkomste dek wat u verloor gedurende daardie addisionele tydperk nie.

Bouordonnansie dekking word ingesluit in sommige besigheids inkomstevorms. Dit is ook beskikbaar via 'n endossement . (Hierdie dekking is geskei van die dekking vir die bouordonnansie wat van toepassing is op direkte skadeverlies.) Dit dek inkomste wat u verloor tydens 'n verhoogde besigheidsvering wat veroorsaak word deur 'n vereiste om aan 'n boukode te voldoen. Hierdie dekking kan 'n wagtyd van 72 uur insluit.

Afhanklike Eiendom

Sommige besigheidsinkomste vorms sluit in dekking vir afhanklike eiendom (ook kontingente besigheidsinkomste genoem). Afhanklike eiendom dekking word verduidelik in hierdie artikel .

Utility Services

Min besighede kan sonder basiese nutdienste soos elektrisiteit en water werk. As 'n nutsdiens onderbreek word, moet 'n besigheid gesluit word totdat die diens herstel word. Die afsluitings kan lei tot 'n verlies aan inkomste. Nut onderbreking dekking sal jou firma beskerm teen inkomste verliese wat veroorsaak word deur nut diens onderbrekings. Hierdie dekking word ingesluit in sommige besigheidsinkomste. Dit is ook beskikbaar deur 'n endossement.