Toerusting Onderbrekingsversekering

Dekking van toerustingafbreking is 'n soort kommersiële eiendomsversekering . Dit dek skade aan besigheidseiendom en verlies van inkomste wat voortspruit uit die ineenstorting van masjinerie of toerusting. Baie besighede gebruik toerusting soos rekenaars, telefoonstelsels, lugversorgers, yskaste, ketels, draaibanke of produksietoerusting. Hierdie toerusting mag 'n meganiese of elektriese onderbreking ondervind, wat weer skade aan ander eiendom veroorsaak.

Die volgende scenario demonstreer hoe 'n afbreekverlies kan voorkom.

voorbeeld

Tracy besit Tip Top Textiles, 'n maatskappy wat kleure vir kleiner kleedvervaardigers gebruik. Eendag gebruik 'n Wenk Top- werknemer 'n verfmasjien om stof vir 'n kliënt te verf. Skielik breek die motor in die masjien uitmekaar. Die beskadigde motor veroorsaak dat die masjien afgeskakel word. Die stof is nou onbruikbaar. Die sterwende masjien is onbruikbaar en sal so bly totdat die motor herstel word.

Tracy lê 'n eis vir die beskadigde motor en materiaal onder haar kommersiële eiendomsbeleid . Sy kry gou slegte nuus. Haar eis is nie gedek nie! Volgens die aanpasser , sluit haar beleid skade wat veroorsaak word deur masjinerie-ineenstorting. Die verlies sou gedek het, het Tracy aangekoop toerusting versekering versekering.

Kommersiële Eiendom-uitsluitings

Toerustingonderbrekingsversekering is ontwerp om drie kategorieë gevare te dek wat uitgesluit word onder 'n tipiese eiendomsbeleid.

Dit sluit in:

Toerusting Onderbreking Versus Ketel en Masjinerie

Toerustingonderbrekingsversekering het in die 1800's ontstaan ​​toe stoomketels die hoofbron vir industriële masjiene was. Die dekking is aanvanklik genoem ketel- en masjinerieversekering aangesien dit ontwerp is om skade te dek wat veroorsaak word deur ontplofbare stoomketels. Masjinerie het radikaal verander sedert die negentiende eeu. Ketels bestaan ​​nog steeds, maar die meeste masjiene word nou deur elektrisiteit aangedryf. Dus, ketel en masjinerie versekering is vervang met 'n breër dekking genoem toerusting afbreek versekering .

Toerusting Onderbrekings Dekking

Apparatuuruitval (EB) dekking kan via 'n aparte vorm of endossement by 'n kommersiële eiendom of pakketbeleid gevoeg word. Sommige versekeraars gebruik 'n standaard EB-vorm wat deur ISO gepubliseer word. Ander het hul eie eie EB-vorm ontwikkel. Sulke vorms is dikwels soortgelyk aan, maar groter as, die ISO-vorm.

EB versekering dek skade aan gedekte eiendom deur 'n gedekte oorsaak van verlies (gevaar). Gedekte eiendom sluit tipies enige eiendom in wat u besit. Dit sluit ook ander persone se eiendom in wat onder u beheer is en waarvoor u wettiglik verantwoordelik is.

Veronderstel byvoorbeeld dat Tip Top Textiles 'n verfmasjien van Machines Inc. verhuur. Wenk Top is verantwoordelik onder die kontrak vir enige skade wat tydens die huurtermyn aan die masjien plaasvind. Die masjien is onder Tip Top se beheer, en Tip Top is wettiglik verantwoordelik vir skade daaraan. As Tip Top EB versekering gekoop het, moet die masjien as onderdak kwalifiseer onder Tip Top se EB versekering.

Wat is 'n uiteensetting?

Onder toerusting afbreek versekering is daar net een gedek gevaar : uiteensetting van bedekte toerusting. Die woordafbreking is gewoonlik 'n gedefinieerde term.

Onder die ISO-vorm beteken dit enige van die tipes direkte fisiese verlies wat hieronder gelys word, indien die verlies skade aan gedekte toerusting veroorsaak. Die skade moet die toerusting se herstel of vervanging noodsaak.

Let daarop dat 'n masjien wat net afgesluit word sonder om enige fisiese skade aan te gaan, nie in die konteks van EB versekering gely het nie. Net so het geen afbreek plaasgevind as 'n masjien geringe skade gely het wat nie herstelwerk nodig het nie.

Wat is bedekte toerusting?

Soos voorheen genoem, dek toerustingversekeringsversekering skade aan gedekte eiendom wat veroorsaak word deur 'n onderbreking tot bedekte toerusting. Vir skade aan eiendom wat gedek moet word, moet dit veroorsaak word deur 'n onderbreking aan bedekte toerusting. Die standaard ISO EB vorm sluit vier kategorieë bedekte toerusting in.

Die beskrywing van bedekte toerusting in 'n EB-vorm mag talle uitsluitings bevat . U moet hierdie uitsluitings noukeurig hersien. As u dit nie verstaan ​​nie, vra u agent om hulp.

Voorbeelde van Gedekte Verlies

Hier is voorbeelde van verliese wat waarskynlik deur 'n toerustingonderbrekingsbeleid gedek sal word:

Dekkingopsies

'N aantal dekking opsies is beskikbaar onder EB versekering. Sommige hiervan mag outomaties by gespesifiseerde perke ingesluit word. Ander is beskikbaar vir 'n bykomende premie.