Kommersiële Eiendomsbeleid-Rekenaars en Data

Is skade aan rekenaars, sagteware en elektroniese data gedek onder 'n standaard kommersiële eiendomsbeleid ? Die antwoord op hierdie vraag is belangrik aangesien baie besighede van rekenaars afhanklik is om hul daaglikse bedrywighede uit te voer. As sulke ondernemings 'n verlies ervaar wat skade aan hul rekenaars of data veroorsaak, kan hul bedrywighede tot stilstand kom.

Ongelukkig bied die meeste kommersiële eiendomsbeleid nie voldoende dekking vir rekenaars en verwante toestelle nie.

Vir een ding kan die definisie van "bedekte eiendom" alle of dele van 'n rekenaarstelsel uitsluit. Tweedens, elektroniese toerusting en data is kwesbaar vir skade deur gevare (soos kragstygings) wat deur baie eiendomsbeleid uitgesluit word. Derdens, baie beleide bied 'n paar addisionele dekking vir elektroniese data, sagteware en (in sommige gevalle) rekenaars. Die hoeveelheid dekking wat verskaf word, is egter dikwels redelik beperk.

Hierdie artikel sal die mate waartoe rekenaars en data onder die nuutste (2012) weergawe van die ISO- gebou en Persoonlike Eiendom-dekkingvorm gedek word, verduidelik. Sommige versekeraars gebruik hierdie vorm "soos dit is" by die uitreiking van eiendomsbeleide. Ander het hul eie vorms ontwikkel met behulp van die ISO-vorm as 'n beginpunt. Die meeste versekeraars se vorms is so breed of breër as die ISO-vorm.

Bedekte eiendom

Rekenaars en perifere toestelle soos drukkers en monitors kwalifiseer as "gedekte eiendom" onder die ISO kommersiële eiendomsbeleid.

Hierdie items is "masjinerie en toerusting" sodat hulle as besigheids persoonlike eiendom beskou word.

Anders as rekenaar hardeware, is sagteware en elektroniese data egter nie eiendom nie. Elektroniese data word ingesluit in die lys van "eiendom wat nie gedek word nie" onder Besigheid Persoonlike Eiendom. Elektroniese data word breedweg omskryf.

Hierdie term sluit in inligting, feite of rekenaarprogramme gestoor as of op rekenaarprogrammatuur, hardeskywe en ander bergingstoestelle. Sagteware sluit beide stelsels en toepassingsprogrammatuur in.

Ook ingesluit in die lys van "eiendom wat nie gedek word nie" is die koste om verlore inligting oor waardevolle vraestelle en rekords te vervang of te herstel. Die uitsluiting is van toepassing op beide hardeskrifte en rekords en dié wat as elektroniese data bestaan. Die beleid bied 'n paar "addisionele dekking" vir die koste om beskadigde waardevolle vraestelle te herstel. Hierdie dekking dek egter nie elektroniese waardevolle vraestelle nie.

Uitgesluit Gevare

Rekenaars, sagteware en data is onderhewig aan skade deur dieselfde soort gevare (soos vloede , aardbewings en windstorms) wat feitlik enige soort eiendom kan beskadig. Hulle is egter besonder kwesbaar vir skade deur die gevare hieronder gelys. Hierdie gevare word uitgesluit onder die ISO-vorm en baie versekeraars se beleid.

Elektroniese Data en Sagteware

Die ISO-eiendomsbeleid bied 'n paar "addisionele dekking" vir skade aan elektroniese data . Onthou, hierdie term sluit in sagteware wat op u rekenaarstelsel gestoor word. Dekking word verleen vir die koste om elektroniese data te vervang of te herstel wat deur die bedreigde gevaar beskadig of vernietig is. Watter gevare word gedek met betrekking tot elektroniese data?

Die antwoord hang af van die "oorsake van verlies" wat aan u beleid geheg is. Die meeste besighede koop alle risiko-dekking (wat ISO noem "spesiale oorsake van verlies") eerder as gevare genoem. Gestel u polis dek "spesiale oorsake van verlies", word elektroniese data gedek vir die volgende gevare:

Die limiet vir skade aan elektroniese data is slegs $ 2,500. Dit is 'n totale limiet wat van toepassing is op die hele polis termyn. As u nie u beskadigde data vervang nie, sal die versekeraar die koste betaal om die media te vervang (soos 'n eksterne hardeskyf) waarop die data gestoor is.

Jou eiendomsbeleid kan meer dekking bied vir rekenaars, data en sagteware as die ISO-vorm. Jou agent of makelaar kan jou help om te bepaal of die dekking aan jou behoeftes voldoen. As dit nie die geval is nie, moet u dit oorweeg om elektroniese dataverwerking dekking te koop .