Muntversekering - Wat is dit?

DuBois / morguefile.com

Baie kommersiële eiendomsbeleide bevat 'n muntversekeringsklousule . Hierdie klousule plaas 'n boete op polishouers wat versuim om 'n voldoende versekeringsperk te koop .

Versekering tot Waarde

Waarom sorg versekeraars hoeveel versekering jy koop? Die rede hiervoor het te make met versekering om te waardeer . Versekeringswaarde verwys na die verhouding van u versekeringsperk tot die waarde van u versekerde eiendom. Veronderstel byvoorbeeld dat u 'n klein kantoorgebou besit.

U raadpleeg 'n boukontrakteur om die waarde van u gebou op 'n vervangende kostebasis te bepaal. U en die kontrakteur kom tot die gevolgtrekking dat die vervangingskoste van die gebou $ 2 miljoen beloop. U verseker die gebou onder 'n kommersiële eiendomsbeleid teen 'n limiet van $ 2 miljoen. Jou versekering tot waardeverhouding is 100%.

Die meeste eiendomsversekeringseise behels gedeeltelike verliese. As 'n brand in jou gebou uitbreek, sal dit waarskynlik net 'n gedeelte van die struktuur vernietig, eerder as die hele gebou. As dit die geval is, moet jy nie jou gebou vir slegs 'n gedeelte van sy waarde verseker nie? Jy kan immers baie geld bespaar as jy 'n gebou verseker, byvoorbeeld, die helfte van sy vervangingskoste of werklike kontantwaarde. Die antwoord is nee.

Eerstens, 'n primêre doel van versekering is om u te beskerm teen katastrofiese verliese. Vir die meeste klein besighede wat eiendom besit, is die totale vernietiging van daardie eiendom 'n katastrofe.

As u gebou brand, en u versekering sal nie genoeg geld verskaf om dit te herbou nie, kan u probleme ondervind om in besigheid te bly.

Tweedens sal eiendomsversekeraars nie lank duur as al hul polishouers hul eiendom onderverseker het nie. Uiteindelik sal sommige van die polishouers totale verliese onderhou.

Die premies wat deur die polisse opgewek word, sal nie genoeg wees om die groot verliese te dek nie.

Doel van Muntversekering

In eiendomsversekering word munisipasietoelae ontwerp om polishouers aan te moedig om hul eiendomme te verseker tot 'n sekere persentasie (tipies 80% of 90%) van hul waarde. Muntversekering kan van toepassing wees of u eiendom verseker is vir die vervangingskoste of die werklike kontantwaarde daarvan.

Muntversekering werk deur 'n boete op polishouers op te stel wat nie genoeg versekering koop om die versekeringspersentasie wat in die verklarings aangedui word, te bevredig nie. Geen straf is van toepassing indien die polishouer voldoende versekering gekoop het nie.

Die munisipaliteit se versekeringsklousule sal geen effek op u hê totdat u eiendom verloor nie. Die versekeraar sal dan die versekeringsperk op u polis (op die tydstip waarop die verlies voorgekom het) vergelyk met die bedrag van die versekering wat u moet aankoop op grond van die versekeringspersentasie. As die verhouding minder as 1 is, sal jy onderhewig wees aan 'n boete.

In a kommersiële eiendomsbeleid, word die munisipaliteit se versekeringsklousule tipies in die polisvoorwaardes-afdeling gevind. Die feit dat u polis so 'n klousule bevat, beteken nie dat u polis onderhewig is aan medeversekering nie. Muntversekering is slegs van toepassing indien 'n medeverzekeringspersentasie in die verklaringsafdeling van u polis getoon word .

voorbeeld

Veronderstel dat "80% munisipaliteit" in die verklarings van u kommersiële eiendomsbeleid verskyn. Wat beteken dit? Die volgende voorbeeld demonstreer hoe hierdie klousule van toepassing sal wees.

Gestel jy besit 'n gebou wat jy op 'n vervangingskostebasis verseker het. Die koste om die gebou te vervang is $ 1 miljoen. Aangesien die persentasie van die versekeringsversekering 80 is, moet u u gebou vir minstens $ 800,000 (80% van $ 1 miljoen) verseker om 'n boete te vermy. Stel jou voor dat jy besluit het om versekering te bespaar. Om geld te spaar, verseker u u gebou teen 'n limiet van $ 700,000. U polis het $ 5000 aftrekbaar .

'N Brand breek in jou gebou uit en veroorsaak skade wat $ 200,000 kos om te herstel. Ten tyde van die verlies was u versekeringsperk $ 700,000. Op grond van die 80% -versekeringsvereiste moes jy ten minste $ 800,000 koop.

Die verhouding van die bedrag wat u gedra het gedeel deur die bedrag wat benodig is (700,000 / 800,000) is .875. Terwyl u verlies $ 200,000 was, sal u versekeraar u slegs $ 175,000 (200,000 X .875) betaal, minus die $ 5.000 aftrekbare of $ 170,000. Jou muntversekeringsboete is $ 25,000.

Afwyking van Muntversekeringsklousule

Een manier om die munisipaliteit te oortref, is die aankoop van eiendom op 'n ooreengekome waarde basis. Onder hierdie opsie stem jy en jou versekeraar ooreen met 'n waarde vir jou eiendom voordat die polis effektief word. Die waarde kan gebaseer wees op vervangingskoste of werklike kontantwaarde. Ooreengekome waarde dekking geld vir die termyn van die polis. Om die dekking na die volgende polisperiode deur te gaan, moet u 'n hersiene waardedestelling voorlê voordat u huidige polis verstryk.

Nog 'n opsie wat die munisipaliteit se versekeringsklousule van die hand wys, is waardeverslagdoening . Waardeverslagdoening word tipies gebruik wanneer eiendomswaardes fluktueer. Byvoorbeeld, 'n kleinhandelwinkel wie se verkope sterk wissel van maand tot maand, kan kies om sy voorraad op 'n verslagdoeningsgrondslag te verseker. Verskeie verslagdoening opsies is beskikbaar, soos kwartaalliks, halfjaarliks ​​en maandeliks. U betaal gewoonlik 'n deposito premie en stuur dan verslae van u eiendomswaardes op 'n skedule soos deur u versekeraar vereis.

Ander tipes versekering

Muntversekering word ook in ander soorte versekering gebruik. Voorbeelde is gesondheids- en tandheelkundige versekering. Baie gesondheids- en tandheelkundige beleid dek mediese of tandheelkundige koste volgens 'n bepaalde verhouding soos 80/20 of 70/30. Die groter getal (80% of 70%) verteenwoordig die persentasie wat deur die versekeraar betaal word, terwyl die kleiner nommer (20% of 30%) die persentasie is wat u moet betaal.

Sommige direkteure en beamptes se aanspreeklikheidsbeleid bevat 'n munisipaliteit se versekeringsklousule. Net so, sulke klousules word soms gevind in professionele aanspreeklikheid (of foute en weglatings ) beleid. Hierdie klousules moet vermy word, aangesien dit van u vereis dat u 'n gedeelte van enige skadevergoeding toekenning of skikking moet betaal.