Al die belasting wat u besigheid moet betaal

Besigheidsbelasting gaan nie net oor inkomstebelasting nie. Net soos mense in die algemeen moet besighede verskillende soorte belasting betaal.

Belasting vir besighede kom in verskeie rasse: federale, staat en plaaslike. Daar is ook verskillende tipes belasting afhangende van verskeie besigheidsaktiwiteite, soos die verkoop van belasbare produkte of dienste, die gebruik van toerusting, besit van besigheidseiendom, selfstandige werknemers, werknemers, en natuurlik wins maak.

As jy net jou besigheid begin, moet jy weet wat belasting betaal. As jou besigheid verander het - as jy eiendom gekoop het of byvoorbeeld werknemers gehuur het, moet jy weet oor die belasting wat met hierdie aktiwiteite verband hou.

 • 01 - Hoe Elke Besigheidstipe Inkomstebelasting betaal

  Alle besighede moet belasting op hul inkomste betaal; dit wil sê, die besigheid moet belasting betaal op die wins van die maatskappy (die inkomste van die besigheid minus aftrekbare uitgawes). Hoe die belasting betaal word, hang af van die vorm van die besigheid.

  Kleinsakeondernemings (eenmansake en enkellid-LLC's), vennote in vennootskappe, en S-korporasie-eienaars betaal belasting deur hul persoonlike inkomstebelastingopgawes. Die konsep is dieselfde vir al hierdie besigheidsoorte, maar die proses is anders.

  Algehele eienaars en enkellid-LLC lede betaal belasting deur die indien van 'n Bylae C wat ingesluit is by hul persoonlike opgawe, terwyl vennote in vennootskappe en lede van verskeie lede LLC 'n besigheidsopgawe indien, maar betaal op hul deel van die inkomste van die besigheid, insluitende hierdie inkomste in hul persoonlike opbrengste.

  Alles word in detail in hierdie artikel verduidelik.

 • 02 - Verkoopsbelasting op Produkte en Dienste Verkoop in Sommige State

  Besighede betaal nie direk belasting op produkte en dienste wat hulle verkoop nie. Maar as u besigheid bedryf word in 'n staat wat staatsinkomsbelasting het, moet u 'n stelsel opstel om staatsverkoopsbelasting te versamel, aan te meld en te betaal.

  Verkoopsbelasting moet deur die handelaars in die meeste state versamel word en aan die staatsdepartement van inkomste betaal word. Spesifieke produkte en dienste is verkope-belasting in aanmerking en geld moet ingesamel en betaal word, en verslae moet op 'n gereelde basis voltooi word.

  Moenie verkoopbelasting vir items wat jy aanlyn verkoop , vergeet nie, wat baie lande nou benodig vir spesifieke soorte verkopers (soos affiliasies).

 • 03 - Eiendomsbelasting op Besigheidsgoedere

  As u besigheid eiendomme besit (Real Estate), soos 'n gebou, moet u besigheid eiendomsbelasting betaal aan die plaaslike belastingowerheid (gewoonlik die stad of land) waar die eiendom geleë is.

  Die belasting is gebaseer op beoordeelde waarde (soos u huis). Daar is ook spesiale oorwegings vir die betaling van eiendomsbelasting wanneer u 'n stuk besigheidseiendom verkoop.

 • 04 - Aksynsbelasting op Gebruik of Verbruik

  Aksynsbelasting is dié wat deur 'n besigheid betaal word vir sekere soorte gebruik of verbruik (soos brandstof) en aktiwiteite (vervoer en kommunikasie, byvoorbeeld).

  Aksynsbelasting word aan die IRS, kwartaalliks of jaarliks, afhangende van gebruik, op Vorm 720 betaal.

 • 05 - Selfbelasting op Eienaar Deel van Besigheidsinkomste

  Selfbelastingbelasting is diegene wat deur eenmansake en vennote vir sosiale sekerheid en Medicare betaal word, gebaseer op die inkomste van die besigheid.

  Omdat sake-eienaars nie werknemers is nie, is daar geen betaling om hierdie belasting te weerhou nie, dus selfbelastingbelasting is die alternatief.

  LLC eienaars moet ook selfbelasting belasting betaal. Eienaars van korporasies wat as werknemers werk, hoef nie selfbelasting te betaal nie. Hierdie artikel verduidelik hoe selfbelastingbelasting werk.

 • 06 - Indiensnemingsbelasting (Betaalstaatbelasting) Betaal op Werknemervoordele

  Soos verkoopbelasting, word sommige indiensnemingsbelastings ingesamel, gerapporteer en betaal. In hierdie geval word die belasting aan die IRS en die Social Security Administration betaal.

  Werkbelasting is dié wat deur die eienaar van 'n besigheid betaal word vir verskillende soorte belasting gebaseer op die bruto salaris van werknemers. Hierdie belastings sluit in FICA belasting (vir sosiale sekerheid / medicare), federale / staatswerkloosheid, en federale / staatswerker se vergoedingsbelasting. Hoe hierdie belastings werk, word in hierdie artikel verduidelik.

  Sommige van hierdie belastings (byvoorbeeld werkloosheidsbelasting) word nie van werknemers ingesamel nie, en hulle moet heeltemal deur die werkgewer betaal word.

 • 07 - Bruto Ontvangstebelasting op Besighede in Sommige State

  Die meeste state het 'n staat inkomstebelasting vir besighede. Maar sommige state stel 'n bruto kwitansiesbelasting op besighede in plaas van 'n staatsinkomsbelasting. In hierdie lande word bruto kwitansies (inkomste) van die onderneming belas. Sommige state verleen aftrekkings vir hierdie belasting en sommige soorte besighede is in sommige lande vrygestel.

  Eenmansaakbesighede is gewoonlik vrygestel van die betaling van bruto kwitansiesbelasting, maar nie van staatsinkomsbelasting nie.

  Korporasies en soms LLC's sal waarskynlik bruto kwitansiesbelasting betaal.

 • 08 - Franchise Belasting - Soos Bruto Ontvangste Belasting

  Sommige state hef franchise belasting aan korporasies op grond van die waarde van die maatskappy. Hierdie belasting is soortgelyk aan 'n staatsinkomsbelasting of 'n bruto kwitansierbelasting.