Hoekom jy 'n Ordonnansie Dekking moet bou

Bouordonnansieversekering dek verliese wat u besigheid veroorsaak as gevolg van die afdwinging van boukodes. Hierdie dekking is belangrik aangesien boukodes die koste van die herstel of vervanging van 'n beskadigde gebou aansienlik kan verhoog. Hierdie verhoogde koste word nie onder 'n tipiese kommersiële eiendomsbeleid gedek nie.

Doel van boukodes

Boukodes of -ordinansies stel minimum standaarde in wat nodig is wanneer strukture gebou of gerekonstrueer word.

Hul doel is om die gesondheid en veiligheid van geboue te beskerm. Boukodes kan deur staats- en / of plaaslike regerings afgekondig en afgedwing word.

Boukodes wissel van een plek na die ander. Sommige regerings afdwing streng kodes terwyl ander lax is. Gevalle wat algemeen voorkom in sommige dele van die land, is skaars in ander. Voorbeelde hiervan is aardbewings , orkane, tornado's en vloede . Regerings beskou sulke gevare as die ontwikkeling van boukodes. In lande wat geneig is tot aardbewings, kan kodes vereis dat betonstrukture versterk word met staal. Net so kan kodes in vloedgevoelige gebiede vereis dat geboue bo die grondvlak verhef word.

Nuwe en bestaande geboue

Boukodes is hoofsaaklik gerig op nuwe konstruksie. Tog kan hulle ook aansoek doen wanneer bestaande strukture op 'n ander manier opgeknap, verander, gerekonstrueer of gebruik word. Sommige kodes mag 'n gebou benodig wat slegs gedeeltelik beskadig is om gesloop en gerekonstrueer te word, eerder as om dit te herstel.

'N Gebou kan sloping en rekonstruksie vereis as die beskadigde gedeelte 50% of meer van die gebou se waarde werd is. Kodes kan die grootte, ontwerp, hoogte, gebruik en ligging van 'n struktuur beïnvloed. Hulle kan ook die boumateriaal bepaal wat gebruik kan word.

Boukodes verander gereeld. Kodes wat bestaan ​​het toe 'n struktuur gebou is, kan verouder word as daar 'n verlies voorkom.

Om huidige kodes te ontmoet, kan 'n beskadigde gebou wat herstel word, duur materiaal benodig. Sommige strukture moet dalk herkonfigureer word. So kan boukodes die koste van die herstelwerk of opknapping aansienlik verhoog.

Ordonnansie of Wet Uitsluiting

Die meeste eiendomsbeleide bevat 'n Ordonnansie of Regsuitsluiting soortgelyk aan een wat in die ISO- vorm gevind word. Hierdie uitsluiting voorkom enige verlies wat veroorsaak word deur die toepassing van enige wet of ordonnansie wat die oprigting, gebruik of herstel van enige eiendom reguleer. Dit sluit ook 'n wet uit wat die opskorting van enige eiendom vereis, insluitend die koste om die puin te verwyder .

Die Ordonnansie of Uitsluiting van Regte mag van toepassing wees op 'n verlies wat veroorsaak word deur die afdwinging van 'n boukode selfs al is 'n gebou nie beskadig nie. Byvoorbeeld, Clarence besit 'n bioskoop in die dorpie Happyville. Die departement Gelukkigville het vasgestel dat die teater oud en in gevaar is vir ineenstorting. 'N Plaaslike ordonnansie vereis Clarence om die teater te sloop. As gevolg van die Ordonnansie of Regsklousule in Clarence se eiendomsbeleid, sal sy versekeraar nie die koste van die sloop van die gebou betaal of sy puin verwyder nie.

Bouordonnansie Dekking

Ordonnansie of wetdekking is beskikbaar deur 'n endossement .

Dit dek verliese wat veroorsaak word deur die bou van kode handhawing as die gebou skade gely het deur 'n gedekte oorsaak van verlies, soos ' n brand .

Ordonnansie of Regsversekering bestaan ​​uit die drie dekkinge wat hieronder beskryf word. Hulle word aangewys as A, B en C. Jy mag enige of almal van hulle koop.

perke

Dekking A is ingesluit in die versekeringsperk wat van toepassing is op die gebou. Vir Omslag B en C, kan u 'n afsonderlike perk vir elke dekking aankoop, of 'n gekombineerde limiet wat op beide dekkings geld.

Die Ordonnansie of Regs endossement is slegs van toepassing op verlies of skade deur 'n gedekte gevaar. As 'n verlies gedeeltelik veroorsaak word deur 'n gedekte gevaar en deels deur 'n gevaar wat nie gedek word nie, betaal u versekeraar slegs die gedeelte van die verlies wat deur die gedekte gevaar veroorsaak word. Veronderstel jou gebou byvoorbeeld $ 50,000 in skade deur 'n kombinasie van wind ('n bedekte gevaar) en vloed ('n uitgesluit gevaar). As wind 50% van die skade veroorsaak het, sal u versekeraar slegs 50% van die verlies betaal. Dit sal nie die oorblywende 50% van die skade wat deur vloed veroorsaak is, dek nie, aangesien vloed 'n uitgesluit gevaar is.

voorbehoude

Die bouordonnansie endossement bevat enkele uitsluitings. Eerstens is nie een van die dekkings van toepassing op herstel of vervanging van eiendom as gevolg van besoedeling deur swam , nat of droëvrot, bakterieë of besoedelstowwe nie. Ook uitgesluit is koste opgelê deur enige wet wat vereis dat u enige van hierdie stowwe opruim. Derdens, Dekking C is slegs van toepassing indien die gebou vir soortgelyke besetting (doel) gebruik word voor die verlies, tensy daardie tipe besetting deur boukodes geblokkeer word.

Dekking Ingesluit in die Beleid

Sommige eiendomsbeleide bevat die bostaande Ordonnansie of Regsuitsluiting, maar voeg 'n dekking as 'n "dekkinguitbreiding" by. Byvoorbeeld, nuwer weergawes (2007 en later) van die ISO-gebou en Persoonlike Eiendom Dekking Vorm dek verhoogde koste van konstruksie. Die limiet wat van toepassing is, is die minste van $ 10,000 of 5% van die geboulimiet.

'N Limiet van $ 10,000 kan baie vinnig gebruik word. Daarbenewens dek die ISO-vorm nie die verlies van 'n onbeskadigde gedeelte van die gebou of sy sloop nie (Dekking A en B hierbo). As u beleid die dekking van die bouordonnansie insluit, maak seker dat u verstaan ​​wat eintlik ingesluit is. As jy die taal verwar, vra jou agent of makelaar om dit vir jou te ontsyfer.