Huurders Verbeterings en Verbeterings

Baie sake-eienaars maak opgraderings aan geboue wat hulle van 'n verhuurder huur. In kommersiële eiendom versekering , word hierdie opgraderings genoem huurders verbeterings en verbeterings of TIBs.

Word deel van die gebou

Huurdersverbeterings en verbeterings word deur die huurder betaal, maar word deel van die gebou. Tensy ' n kontrak anders gestel word, verkry die verhuurder gewoonlik eienaarskap van die opgraderings sodra dit geïnstalleer is.

Die huurder hou 'n versekerbare belang in die gebruik van die verbeterings. Die huurder se belangstelling in die eiendom staak wanneer die huurkontrak beëindig word en die huurder verhuis. Die volgende voorbeeld toon 'n paar verbeterings wat 'n huurder kan maak.

voorbeeld

Larry besit Luukse Leer, 'n leerwinkelwinkel in 'n strook. Larry bedryf sy besigheid uit die kleinhandelruimte wat hy by die winkelsentrum eienaar, Shopping Centers Inc., huur. Larry het sy huurperseel verskeie verbeterings aangebring aangesien Luukse Leathers twee jaar gelede daaroor ingetrek het. Dit sluit in nuwe ingeboude beligting, nuwe matte en 'n klein kantoor, Larry, wat agter die kleinhandelarea gebou is.

Die huurkontrak tussen Larry en sy verhuurder verklaar dat enige verbeterings wat Larry tydens die huurtermyn aan die gebou maak, die eiendom van die verhuurder word op die oomblik dat dit geïnstalleer word. Voltooide TIB's moet deur die verhuurder verseker word . Winkelsentrums Inc

het die gebou onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker. Die polis dek outomaties enige verbeterings aan die gebou wat gedurende die polisperiode gemaak word.

Larry weet dat enige TIBs wat hy installeer, die eiendom van sy verhuurder sal word. Nietemin sal Larry die verbeterings vir die res van sy huurkontrak gebruik.

Larry kan sy gebruiksbelang in die eiendom verloor as die TIB's beskadig of vernietig word deur 'n brand of ander gevaar. Gelukkig kan Larry sy belangstelling in die verbeterings onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker.

Betekenis van TIB's

Baie kommersiële eiendomsbeleide definieer huurders verbeterings en verbeterings as wedstryde, veranderings, installasies of toevoegings aan 'n gebou wat jy beset, maar besit nie. Dit is, TIB's is items wat jy op jou koste gekoop of geïnstalleer het, maar kan nie wettig verwyder word nie.

Voorbeelde van TIB's is die kantoor, ligte en vloerbedekking wat Larry in sy winkel geïnstalleer het. Hierdie eiendom is nou deel van die gebou. Omdat Larry dit nie besit nie, kan hy dit nie saamneem as hy na 'n ander plek beweeg nie. As Larry probeer om die eiendom te verwyder, kan hy die gebou beskadig.

Wie is verantwoordelik vir versekering?

TIB's kan deur die huurder of die verhuurder verseker word. Die huurkontrak moet duidelik aandui watter party verantwoordelik is vir versekering. Anders kan geskille ontstaan ​​oor wie se versekering die verhuurder of die huurder moet aansoek doen vir verliese waarby beskadigde TIB's betrokke is.

Die huurkontrak moet ook spesifiseer wanneer eienaarskap van TIB's van die huurder na die verhuurder oorgedra word. Dit gebeur dikwels (maar nie altyd nie) wanneer die verbeterings in die gebou geïnstalleer word.

Versekeringsdekking vir verhuurder

Aangesien TIB's deur die verhuurder besit word, word hulle dikwels in samewerking met die gebou onder die verhuurder se kommersiële eiendomsbeleid verseker. Beleid dek gewoonlik die gebou wat in die beleid geskeduleer is, voltooide byvoegings en toebehore (wat eiendom permanent aan die gebou verbind). 'N voorbeeld van 'n wedstryd is 'n kandelaar geïnstalleer in die plafon van 'n restaurant.

Gestel die huurkontrak tussen Luxury Leathers and Shopping Centers Inc. vereis dat die verhuurder TIBs verseker. As Shopping Centers Inc onder 'n tipiese eiendomsbeleid verseker word, moet die kantoor, matte en ingeboude ligte wat Larry geïnstalleer het, as 'n gedekte eiendom beskou word.

Verbeteringe wat deur 'n huurder gemaak word, verhoog die waarde van die verhuurder se gebou. As 'n huurder $ 15,000 op TIBs spandeer, sal die waarde van die gebou met $ 15,000 toeneem.

Die gebou limiet op die verhuurder se beleid moet verhoog word teen die waarde van die TIB's. Andersins kan die gebou onderverseker word. Indien 'n verlies plaasvind en die verhuurder versuim het om voldoende perke te koop, mag die verhuurder 'n munisipaliteit se versekeringsboete hef .

Versekeringsdekking vir huurder

As die huurkontrak die verhuurder vereis om beskadigde TIB's te herstel of te vervang, moet die huurder nie hierdie items verseker nie. Andersins moet TIB's onder die huurder se eiendomsbeleid verseker word. Die meeste kommersiële eiendomsbeleide dek outomaties, as besigheidspersoonlike eiendom, 'n huurder se gebruiksbelang in TIB's.

Afhangende van u polis, kan TIB's gedek word op 'n vervangende koste of werklike kontantwaarde basis. Verliese word gewoonlik slegs ten volle gedek as jy vinnig herstelwerk doen (hierdie woord is nie gedefinieer nie). As u nie TIB's dadelik herstel nie, kan u versekeraar slegs 'n gedeelte van die oorspronklike koste betaal, gebaseer op die volgende formule:

Oorspronklike koste X aantal dae vanaf datum van verlies tot die verstryking van u huurkontrak / aantal dae vanaf die installering van verbeterings tot die verstryking van die huurkontrak

Veronderstel byvoorbeeld dat Luxury Leathers op 1 Januarie 2015 'n vyfjaar huurkontrak geteken het. Larry het die verbeterings op 1 Januarie 2016 voltooi. Al die verbeterings is op 1 Januarie 2017 deur 'n brand vernietig. Larry se versekeraar betaal nie meer nie. as die volgende:

$ 15,000 X 1095 (drie keer 365) gedeel deur 1460 (vier keer 365) = $ 11,250

Jou versekeraar sal niks betaal as jou verhuurder die beskadigde verbeterings herstel of vervang nie.

Trade Fixtures

Terwyl huurders nie TIB'e wat hulle geïnstalleer het, kan uitbreek nie, kan hulle 'n kategorie eiendom wat handelsfasiliteit genoem word, verwyder. Handelsfasiliteite is items wat deur die huurder geïnstalleer is wat die huurder verwag om te verwyder wanneer hy of sy die gebou ontruim. Hulle is noodsaaklik vir die huurder se besigheid en kan verwyder word sonder om die gebou te beskadig. Handelsfasiliteite bly die eiendom van die huurder, dus laasgenoemde is verantwoordelik om hulle te verseker.

Gestel Larry installeer nuwe kabinette in sy winkel vir die vertoon van sy leergoedere. Beide Larry en sy verhuurder verwag dat Larry die sake by hom sal neem wanneer hy na 'n ander plek beweeg. Alhoewel die gevalle aan die gebou geheg word, word hulle beskou as handelswinkels eerder as TIB's. Ander voorbeelde van handelsware is rekenaars, verkoopsmasjiene en masjienwinkel toerusting.

Huurders moet verseker dat die huurkontrak duidelik spesifiseer watter tipe eiendom kwalifiseer as handelsaanlegte. Andersins kan die verhuurder weier om die huurder toe te laat om sekere eiendom te verwyder wanneer die huurkontrak verstryk.