Wat is besigheids bankrotskap?

Definisie en tipes klein besigheids bankrotskap

Baie klein sakeondernemings misluk om verskeie redes, en vind dikwels hulself in die gesig om te besluit of hulle vir bankrotskapbeskerming moet lê. Bankrotskap is 'n proses wat u deur die federale hof gaan doen, wat ontwerp is om u besigheid te help om sy skuld uit te skakel of terug te betaal onder die leiding en beskerming van die bankrotskapshof. Besigheids bankrotskappe word gewoonlik as likwidasies of reorganisasies beskryf, afhangende van die tipe bankrotskap wat jy neem.

Daar is drie tipes bankrotskap wat u besigheid mag indien, afhangende van die besigheids vorm. Enigste eienaars is wettige uitbreidings van die eienaar. Die eienaar is verantwoordelik vir alle bates en laste van die firma. 'N Eenmansaak kan bankrotskap neem deur in te dien vir Hoofstuk 7, Hoofstuk 11, of Hoofstuk 13. Korporasies en vennootskappe is wettige entiteite geskei van hul eienaars. As sodanig kan hulle lêer vir bankrotskapbeskerming onder Hoofstuk 7 of Hoofstuk 11.

Besigheid Bankrotskap - Hoofstuk 7

Hoofstuk 7 bankrotskap kan die beste keuse wees as die besigheid geen toekoms het nie. Dit word gewoonlik as likwidasie genoem. Dit word gewoonlik gebruik wanneer die skuld van die onderneming so oorweldigend is dat herstrukturering nie haalbaar is nie.

Hoofstuk 7 is ook gepas wanneer die besigheid nie aansienlike bates het nie. As 'n besigheid net 'n uitbreiding van 'n bepaalde eienaar se vaardighede is, betaal dit gewoonlik nie om dit te herorganiseer nie, en hoofstuk 7 is toepaslik.

Hoofstuk 7 bankrotskap beteken gewoonlik dat die besigheid ontbind word.

In hoofstuk 7 bankrotskap word 'n trustee deur die bankrotskapshof aangestel om die bates van die onderneming in besit te neem en dit onder die skuldeisers te verdeel. Nadat die bates versprei is en die trustee betaal word, ontvang 'n eenmansaak aan die einde van die saak 'n "ontslag".

'N Kliëring beteken dat die eienaar van die besigheid vrygestel word van enige verpligting vir die skuld. Vennootskappe en korporasies ontvang nie 'n ontslag nie.

Besigheidsherorganisasie - Hoofstuk 11

Hoofstuk 11 is 'n beter keuse vir besighede wat 'n toekoms kan hê. Hoofstuk 11 is 'n plan waar 'n maatskappy herorganiseer en in besigheid bly. Dit word gereorganiseer onder 'n hof-aangestelde trustee. Die eienaar van die maatskappy kan eintlik die trustee wees.

Die maatskappy lê 'n gedetailleerde plan van herorganisasie uiteen waarin uiteengesit word hoe dit met sy krediteure sal gaan. Krediteure stem oor die plan. As die hof bevind dat die plan billik en billik is, sal hulle die plan goedkeur.

Reorganisasieplanne maak voorsiening vir betalings aan krediteure oor 'n tydperk wat twintig jaar mag oorskry. Hoofstuk 11 bankrotskappe is uiters kompleks en nie almal slaag nie. Dit neem gewoonlik meer as 'n jaar om 'n plan te bevestig.

Persoonlike Bankrotskap - Hoofstuk 13

Hoofstuk 13 bankrotskap is 'n reorganisasie bankrotskap wat gewoonlik vir verbruikers gereserveer word, hoewel dit vir eenmansake gebruik kan word. U gee 'n terugbetalingsplan by die bankrotskapshof waarin u verduidelik hoe u u skuld sal terugbetaal.

Die bedrag wat u moet terugbetaal hang af van hoeveel u verdien, hoeveel u skuld en hoeveel eiendom u besit.

As u persoonlike bates betrokke is by u besigheidsbates, aangesien dit u eie eienaarskap het, kan u probleme vermy, soos om u huis te verloor as u hoofstuk 13 versus hoofstuk 7 lê.

Raadpleeg 'n goeie sakebestuurderprokureur voordat jy besluit oor watter soort bankrotskap jy sal lê of of jy hoegenaamd bankrotskap hoef te lê. Daar mag dalk ander opsies wees wat jy eers moet verken.