Besigheidsinkomste Dekking

Bedryfsinkomste-dekking beskerm u maatskappy teen 'n verlies aan inkomste wat veroorsaak word deur 'n afsluitings in u besigheidsaktiwiteite as gevolg van 'n fisiese verlies. Hierdie dekking word soms besigheidsonderbrekingsversekering genoem. Dit kan alleen of in kombinasie met ekstra koste dekking geskryf word .

Baie versekeraars verskaf bedryfsinkomste dekking deur gebruik te maak van 'n standaard ISO besigheids inkomstevorm. Ander versekeraars het hul eie besigheids inkomstevorms ontwikkel.

Die meeste hiervan lyk baie soos die ISO-vorm.

Wat is besigheidsinkomste?

Binne die konteks van eiendomsversekering sluit inkome beide die volgende in:

Baie besighede verdien inkomste deur 'n diens te lewer of ' n produk te verkoop . Ander verdien sommige of al hul inkomste deur huurgeld aan huurders te huur. As 'n gebou beskadig is in die mate dat dit onbewoonbaar word, sal die verhuurder die huurinkomste verloor wat hy of sy andersins sou verdien het.

By die aankoop van bedryfsinkomste dekking kan u een van drie opsies kies:

Huurwaarde beteken die netto inkomste wat u van huurders sou ontvang het indien 'n verlies nie plaasgevind het nie. Dit sluit die billike huurwaarde van enige gedeelte van die perseel wat u in besit neem (huur wat u sou verdien het as u daardie deel van die eiendom aan 'n huurder verhuur het).

Huurwaarde sluit ook u normale uitgawes in.

Vereistes vir Dekking

'N Bedryfsinkomsteverlies word slegs gedek indien aan al die volgende voorwaardes voldoen word:

'N Opskorting vind plaas as u besigheidsaktiwiteite heeltemal vertraag of ophou. As u dekking huurwaarde insluit, vind 'n skorsing plaas indien al of 'n gedeelte van die omskrewe perseel onbewoonbaar is weens beskadiging deur 'n bedekte gevaar.

Beskadigde eiendom hoef nie joune te wees nie

Bedryfsinkomste dekking geld vir 'n inkomsteverlies wat u ly as gevolg van fisiese skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n gedekte oorsaak van verlies. Die beskadigde eiendom hoef nie aan u te behoort nie. Daarbenewens hoef dit nie onder u beleid "gedek eiendom" te wees nie.

Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n droogskoonmaakbedryf bedryf in 'n gebou wat jy van die huur-a-gebou huur. Jou verhuurder het die gebou onder sy eie eiendomsbeleid verseker. U het u persoonlike eiendom verseker onder 'n kommersiële eiendomsbeleid wat bedryfsinkomste dekking insluit. U polis bevat 'n besigheidsinkomste perk vir u gehuurde perseel.

Laat een nag word die gebou erg beskadig deur 'n vuur. U word gedwing om u besigheid vir drie maande af te sluit totdat die gebou herstel word. Die gebou behoort nie aan u nie, en kwalifiseer dit ook nie as "bedekte eiendom" onder u eiendomsbeleid nie. Nietemin moet die inkomste wat u verloor as gevolg van die sluiting van u besigheid, gedek word deur u besigheidsinkomste dekking. U inkomsteverlies het tot gevolg gehad dat u besigheid gesluit het weens fisiese skade deur 'n gedekte gevaar (brand) tot eiendom op 'n perseel wat in u polis beskryf word.

Herstelperiode

Hoeveel inkomste jy verloor as gevolg van 'n besigheidsvering hang grootliks af van die tyd wat nodig is om beskadigde eiendom te herstel. Besigheidsinkomsteversekering dek inkomste wat u verloor gedurende die herstelperiode .

Onder baie besigheidsinkomste vorm die herstelperiode begin 'n paar dae nadat die fisiese verlies plaasgevind het. Hierdie gaping in dekking is 'n soort aftrekbaar, wat 'n wagtydperk genoem word . 'N Tipiese wagtydperk is 72 uur. Byvoorbeeld, as 'n brand op 1 Junie breek, begin die herstelperiode op 4 Junie. Inkomste wat u verloor gedurende die eerste drie dae van die skorsing, sal nie gedek word nie. Sommige versekeraars bied bedryfsinkomste dekking sonder 'n wagtydperk.

Die herstelperiode eindig tipies wanneer die beskadigde eiendom op die beskikbare perseel herstel word of herstel moet word. As u na 'n nuwe plek verskuif, eindig die herstelperiode wanneer u besigheid op die nuwe plek hervat.

Die herstelperiode sluit geen verhoogde tyd in om aan 'n boukode te voldoen nie. Stel byvoorbeeld dat die heropening van jou skoonmaakbesigheid met twee weke vertraag word omdat die herstelwerk aan 'n nuwe boukode moet voldoen. Inkomste wat u verloor gedurende die addisionele twee weke, sal nie gedek word nie.

Bykomende dekking

Besigheidsinkomste vorms sluit dikwels addisionele dekkings in. Dit word in 'n aparte artikel verduidelik .