Eiendomsversekeringsaftrekkings

'N Aftrekbaar is 'n gedeelte van 'n verlies wat deur die polishouer gedra word. Aftrekkings is algemeen in eiendomsversekering . Die meeste kommersiële eiendomsbeleid sluit ten minste een aftrekbaar in.

doel

Bybetalings dien verskeie doeleindes. Eerstens help hulle om versekering bekostigbaar te hou. Klein eise is duur om te verwerk. Die koste om hulle aan te pas, mag die bedrag wat aan die polishouer betaal word, oorskry. As versekeraars verwag word om elke klein eiendomsverlies te dek, sal die koste van versekering toeneem.

Aftrekkings bied ook 'n mate van buigsaamheid aan versekeringskopers. 'N Aftrekbare is 'n soort selfversekering . 'N polishouer kan sy of haar premie verlaag deur 'n hoër aftrekbaar te kies. Die polishouer kan dan die spaargeld in die besigheid belê. Ten slotte moedig die aftrekkers polishouers aan om goeie risikobestuur te beoefen. Eiendomseienaars is meer geneig om hul eiendom teen skade te beskerm as hulle weet dat hulle 'n gedeelte van enige verlies wat plaasvind, moet aanneem.

Drie tipes aftrekbaarhede word algemeen in kommersiële eiendomsbeleide aangetref: plat aftrekbare, persentasie aftrekbare en wagtydperke.

Flat Aftrekbaar

Die meeste kommersiële eiendomsbeleide sluit in 'n plat aftrekbare bedrag (ook 'n reguit aftrekbaar genoem). 'N plat aftrekbaar is 'n bepaalde dollar bedrag wat van toepassing is op elke verlies. Dit word afgetrek van die bedrag van 'n gedekte verlies. Die oorblywende bedrag word deur die versekeraar betaal.

Veronderstel byvoorbeeld dat u polis 'n $ 2.500 aftrekbare en 'n limiet van $ 250,000 insluit.

U eiendom het 'n brandverlies van $ 50,000 tot gevolg. As u aanvaar dat geen medeverzekering van toepassing is nie, betaal u versekeraar $ 47.500 ($ 50.000 - $ 2.500). As die verlies onderhewig is aan medeverzekering, sal u versekeraar bepaal of u perke voldoende is. Indien nie, sal die versekeraar u versekerde verlies deur die munisipaliteit se versekeringsboete verminder.

Die versekeraar betaal dan die verskil tussen die aangepaste verliesbedrag en u $ 2.500 aftrekbaar.

'N Vaste aftrekbaar is van toepassing op elke voorkoms. Indien meer as een gebeurtenis gedurende die polisperiode plaasvind, sal die aftrekbaar afsonderlik op elkeen van toepassing wees. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n versekerde gebou deur vandale beskadig word. Een maand later word die gebou deur 'n brand beskadig. Die vandalisme en die vuur was twee afsonderlike voorvalle. Dus, die aftrekbaar is afsonderlik van toepassing op elkeen.

Persentasie Aftrekbaar

'N Persentasie aftrekbaar is dikwels van toepassing op gevare wat katastrofiese verliese kan veroorsaak. Voorbeelde hiervan is aardbewing en vulkaniese uitbarsting. Wanneer hierdie gevare gedek word en daar 'n verlies is, word die verlies verminder met 'n aftrekbare bedrag wat op 'n persentasiegrondslag geld. Die aftrekbaar kan 'n persentasie van die limiet of die waarde van die beskadigde eiendom wees.

Veronderstel byvoorbeeld dat 'n gebou vir aardbewing verseker is teen 'n limiet van $ 500,000. Aardbeving dekking is onderworpe aan 'n aftrekbaar van 15% van die gebou limiet. Die gebou onderhou $ 250,000 in aardbewingskade. Die versekeraar betaal $ 175,000 ($ 250,000 - $ 75,000).

Verliese as gevolg van orkane, ander windstorms of hael kan ook onderhewig wees aan 'n persentasie aftrekbaar.

Hurricane deductibles is algemeen in state wat grens aan die Atlantiese Oseaan of Gulf Coasts. Hurricane deductibles geld slegs vir skade veroorsaak deur orkane (nie ander vorme van windstorms nie). Wat 'n orkaan uitmaak, kan bepaal word deur die beleidsformulering of staatsreg. Oor die algemeen word 'n windstorm nie as 'n orkaan beskou nie, totdat dit deur die Nasionale Weerdiens as sodanig verklaar word. 'N Orkaan aftrekbaar word tipies uitgedruk as 'n persentasie van die versekerde waarde van die gebou.

In sommige lande kan eiendomsbeleide 'n wind of wind / hael aftrekbaar insluit. 'N wind aftrekbaar is van toepassing op skade veroorsaak deur enige tipe wind (orkaan, tornado, reguit winde ens.). 'N Wind / hael aftrekbaar is van toepassing op skade veroorsaak deur wind of haelstene . 'N Wind of wind / hael aftrekbaar is tipies 'n persentasie van die waarde van die versekerde gebou.

Wagtydperk

Die meeste sake-inkomstepolisvorms gebruik nie die woord "aftrekbaar nie." Nietemin kan hulle 'n soort aftrekbare naam insluit wat 'n wagtydperk genoem het . 'N Wagtydperk is die hoeveelheid tyd wat moet verloop voordat dekking begin. 'N Tipiese besigheidsinkomstydperk is 72 uur (3 dae). Inkomste wat u gedurende die wagtyd verloor, word nie gedek nie. 'N Wagtydperk geld ook vir die Burgerlike Dekking .