Die konstruksie van die algemene grootboek vir u klein besigheid

Die algemene grootboek is die opsommende finansiële rekord vir u besigheid

Die uitdrukking "hou van die boeke" verwys na die handhawing van die algemene grootboek, die hoofrekeningkundige rekord vir u besigheid indien u dubbelboekinskrywing gebruik. Dit is die primêre instrument waarmee u al die transaksies kan opspoor en in subkategorieë kan sorteer sodat u en u rekenmeester 'n omvattende, interlockende rekord van u besigheidsfinansies op een plek kan vind.

Die algemene grootboek is 'n volledige rekord van alle finansiële transaksies wat oor die leeftyd van u maatskappy gemaak is, nie net die vorige jaar of die vorige maand nie.

Hoekom benodig u besigheid 'n algemene grootboek?

Die algemene grootboek dien verskeie funksies in die finansiële bedryf van u besigheid. Dink aan dit as 'n vang-alle emmer. Dit bevat al die finansiële inligting wat u sal gebruik om u inkomstestaat en balansstaatverslae te skep. Dit word gebruik om finansiële state op te stel , om buite-balansstate te ondersoek, asook vir interne en eksterne oudits. Dit sluit rekeninge van bates, laste , eienaarsbelang , inkomste en uitgawes in.

Uitleners sal altyd 'n verskeidenheid van u finansiële rekords vra as u besigheid om 'n lening aansoek doen. Jou algemene grootboek kan jou help om die inligting wat jy benodig, onmiddellik te vind en vas te stel.

Die Algemene Grootboek vs die Algemene Joernaal

Moenie die algemene grootboek met jou algemene joernaal verwar nie. Laasgenoemde is slegs 'n kronologiese rekord van transaksies, terwyl die algemene grootboek volgens rekeninge georganiseer word en die rekeningbalans na elke pos kan vertoon.

Besigheidsinskrywings voer daagliks baie van hul finansiële transaksiedata in verskeie rekeningkundige joernale in. Wanneer 'n finansiële transaksie plaasvind en 'n brondokument word gegenereer, word die transaksie dan in die algemene joernaal ingeskryf.

Transaksies word in chronologiese volgorde gelys. Die datum, die bedrag, die betrokke rekeninge en die rigting waarin die rekeninge geraak word, word almal opgemerk.

U moet seker maak dat die debiete en krediete in balans bly wanneer u kennis neem van elke transaksie.

Spesiale Tydskrifte

Jou maatskappy kan ook 'n wye reeks spesiale joernale hê. Van die meer algemene hiervan is verkoopsjoernale , kontantontvangstejoernale en kontantuitgawesjoernale . Die aantal en tipes spesiale tydskrifte wat 'n maatskappy hou, is 'n persoonlike besluit. Hierdie joernale word gewoonlik gegenereer wanneer u u finansiële transaksies in die rekenaar invoer indien u maatskappy 'n gerekenariseerde rekeningkundige stelsel gebruik.

Die algemene grootboek toon al die opsommende inligting vir finansiële transaksies vir u maatskappy uit die algemene joernaal en hierdie spesiale joernale.

Hoe Joernaal Inskrywings Werk

Die algemene grootboek word gebou deur die joernaalinskrywings van 'n maatskappy se finansiële transaksies van sy rekeningkundige joernale na die algemene grootboek oor te dra. Elke finansiële transaksie het 'n brondokument, soos 'n faktuur of 'n gekanselleerde tjek, sowel as 'n joernaalinskrywing , gewoonlik in die algemene joernaal, jou spesiale joernale, of albei.

Die rol van u grafiek van rekeninge

Algemene grootboekrekeninge is gebaseer op die rekeningkundige rekening vir u klein besigheid. Hierdie grafiek toon die hoofrekeninge wat in u finansiële state getoon word .

Afhangende van die grootte en kompleksiteit van u besigheid, kan u kaart letterlik uit honderde rekeninge bestaan, insluitend dié vir bedryfsbates, vaste bates , bedryfslaste, langtermynverpligtinge, eienaarsbelangrekeninge , verkoopsinkomste, uitgawerekeninge, winste, en verliese.

'N Eenvoudige voorbeeld van 'n algemene grootboekinskrywing

Kom ons neem aan dat jy jou deure net oopgemaak het vir besigheids ontwerp van webwerwe vir ander besighede. U operasie vereis dat u 'n redelik uitgebreide rekenaarstelsel handhaaf wat u terugstel $ 10,000.

Tik die datum van die transaksie in die eerste kolom aan die linkerkant van jou algemene grootboek en let op die joernaalinskrywing vir die rekenaarstelsel in die volgende kolom. Die derde en vierde kolomme is toegewy aan debietbedrae en kredietbedrae.

Hou in gedagte dat debiet- en kredietbedrae teen die oppervlak voorkom.

Bates, wat 'n pluspunt is, het 'n debietbalans, so jy sal die $ 10,000-waarde as 'n debietbedrag invoer. As u ander bates uitgeput het, soos kontant, om die $ 10,000 op te tel, of as u by die betaling van 'n lening aanspreeklik gemaak het, is hierdie transaksies krediete. U sal dus die ooreenstemmende getalle in die vierde kolom invoer.

Microsoft Business Systems bied 'n baie meer omvattende uiteensetting vir verskeie kolomme om u te help om transaksies op te spoor. U is op geen manier beperk tot vier nie.

'N Finale Woord oor algemene grootboekinskrywings

Transaksies moet ingeskryf word in hul toepaslike joernale, dan opgesom en een keer per maand in die algemene grootboek ingeskryf. Daar moet 'n aparte bladsy vir elke rekening wees.